Parohii vacante

1. Prin cele de faţă facem cunoscut că pentru ocuparea postului vacant de preot paroh de la parohia Timişoara Aeroport, protopopiatul Timişoara II, potrivit Statutului de Organizare şi Funcţionare a Bisericii Ortodoxe Române şi hotărârilor Sfântului Sinod nr. 3227/1991 şi 511/1992, se va organiza examenul de selecţie stabilit. Dosarele preoţilor candidaţi se vor depune la oficiile protopopeşti, la Centrul eparhial  înaintându-se numai cele care întrunesc condiţiile statutare şi regulamentare.
La examen se pot prezenta preoţii licenţiaţi în Teologie, având media minimă 8,51(opt şi 51%) decurgând din media la studii, media la examenul de definitivat, gradul II sau gradul I (ultimul susţinut) şi media notelor administrative pe ultimii 5 ani, fară impedimente canonice şi fără sancţiuni în ultimii 5 ani.
Examenul va consta din:

– susţinerea în faţa comisiei a unui memoriu asupra activităţii pastorale şi gospodăreşti desfăşurată in ultimii 5 ani, care va fi certificat de protopop şi depus cu cererea de candidare;

 – o probă scrisă cu câte un subiect din domeniul Teologiei pastorale, al Teologiei dogmatice şi Îndrumări misionare;

– o probă orală constând din susţinerea unei predici şi cateheze, potrivit tematicii de asemenea anexată;

– o probă de slujire la biserică.

Cele de mai sus se vor aduce la cunoştinţă preoţilor prin afişare la protopopiat.

Cei interesaţi pot să-şi depună dosarul de candidare până cel târziu la 29 decembrie 2014.

2. Consiliul Eparhial aduce la cunoştinţă vacantarea parohiei Nerău, biserica „Pogorârea Sf. Duh“ 1910, 233 familii cu 713 credincioşi, începând cu data de 15 decembrie 2014. Cei interesaţi pot depune cererile de candidare până la data de 5 ianuarie 2015.

Comments are closed.