Programul Simpozionului Național de Teologie de la Mănăstirea Timișeni-Șag ( 27 Mai, 2016)

slide_SimpozionVINERI – 27 MAI

8,00-9,00: Micul dejun

9,30-10,00: Te-Deum

10,00-10,30: Cuvânt de deschidere – ÎPS IOAN, Arhiepiscop şi Mitropolit al Banatului, Hristos Învăţătorul – Modelul Jertfei, Iertării şi Iubirii şi Conf. Dr. Dana PERCEC, Decan al Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie

Moderator: ÎPS IOAN, Arhiepiscop și Mitropolit al Banatului

10,30-10,45: Pr. Prof. Dr. Dumitru MEGHEŞAN (Facultatea de Teologie Ortodoxă, „Dr. Vasile Coman”, Oradea), Tipul dascălului într-un model patristic De laudatio

10,45-11,00: Pr. Conf. Dr. Vasile VLAD (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, Arad), Educaţie prin integrare şi încadrare eclezială

11,00-11,15: Pr. Conf. Dr. Ioan MIHOC (Universitatea „Eftimie Murgu”, Reşiţa), Educaţia creştină, împărtăşire din Cuvântul lui Dumnezeu cel viu şi lucrător. Meditaţie patristică la Evrei 4, 12

11,15-11,30: Pr. Lect. Dr. Lucian COLDA (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Alba-Iulia), „Între aristocraţia educată şi educaţia aristocrată”. Sfântul Grigorie Teologul şi cultura slujirii episcopale

11,30-11,45: Dezbateri

11,45-12,00: Pr. Lect. Dr. Nicolae JAN, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Alba-Iulia), Philosophia eucharistica. Moştenirea patristică în catehismele euharistice moderne

12,00-12,15: Asist. Dr. Gheorghe Ovidiu SFERLEA (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dr. Vasile Coman”, Oradea), Atena şi Ierusalim în educaţia Sfântului Vasile cel Mare

12,15-12,30: Pr. Lect. Dr. Gabriel BASA (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, Arad), Educaţia religios-morală a neamului românesc prin publicaţiile diocezane de la Arad

12,30-12,45: Diac. Lect. Dr. Florin Toader TOMOIOAGĂ (Facultatea de Teologie Ortodoxă, „Dr. Vasile Coman”, Oradea), Un aspect particular al educaţiei religioase ortodoxe – educaţia pentru mediu

12,45-13,00: Dezbateri

13,00-15,00: Masa de prânz

Moderator: Pr. Lect. Dr. Lucian COLDA

15,00-15,15: Pr. Conf. Dr. Constantin JINGA (Departamentul de Teologie Ortodoxă, Timişoara), Sfântul Ioan Gură de Aur şi creşterea copiilor, în actualitate

15,15-15,30: Pr. Lect. Dr. Nichifor TĂNASE (Universitatea „Eftimie Murgu”, Reşiţa), Şcoala deşertului ca educare a „simţurilor duhovniceşti”. Apa Aphou din Pemdje şi „antropomorfismul” hristologiei vechi preniceene

15,30-15,45: Pr. Conf. Dr. Gavril TRIFA (Departamentul de Teologie Ortodoxă, Timişoara), Educaţia în familia creştină. Provocări şi perspective

15,45-16,00: Pr. Lect. Dr. Vasile ITINEANŢ (Departamentul de Teologie Ortodoxă, Timişoara), Dimensiunea didactică a Sfintei Liturghii

16,00-16,15: Dezbateri

16,15-16,30: Arh. Drd. Simeon STANA (Timişoara), Tipăriturile cu caracter liturgic ale Sfântului Antim Ivireanul

16,30-16,45: Pr. Dr. Marius IOANA (Departamentul de Teologie Ortodoxă, Timişoara), Biserica în mijlocul tinerilor

16,45-17,00: Pr. Dr. Marius FLORESCU (Departamentul de Teologie Ortodoxă, Timişoara), Importanţa educaţiei în vestirea Evangheliei: noi cerinţe misionare

17,00-17,15: Dr. Răzvan Emanuel FIBIŞAN (Timişoara), Bunăcuviinţa – formă de educaţie continuă la Sfinţii Părinţi şi valoarea ei paradigmatică pentru o societate însetată de afirmare

17,15-17,30: Dezbateri

17,30-17,45: Drd. Cristian RĂDULESCU (Arad), Modelul teologic-duhovnicesc al Sfântului Chiril al Alexandriei în gândirea teologică a profesorului Nicolae Chiţescu

17,45-18,00: Drd. Ştefan-Gabriel CARAŞ (Alba-Iulia), Actualitatea modelului educativ-religios oferit de Sfinţii Părinţi ai primelor secole creştine

18,00-18,15: Drd. Vlad-Ioan BONDRE-MOTICA (Alba-Iulia), Formarea duhovnicească – expresie a sistemului educaţional patristic

18,15-18,30: Dr. Violeta RADOSAV (Timişoara), Factorii implicaţi în educaţia creştină a tinerilor

18,30-18,45: Lect. Dr. Daniel LEMENI, (Departamentul de Teologie Ortodoxă, Timişoara), Între deşert şi agora: Sfântul Antonie cel Mare şi paideia antică greacă

18,45-19,00: Pr. Conf Dr. Nicolae MORAR (Departamentul de Teologie Ortodoxă, Timişoara), Teme şi motive educaţionale în patrimoniul religios al umanităţii

19,00-19,15: Dezbateri

19,15-19,30: Pr. Lect. Dr. Vasile BÎRZU (Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna”, Sibiu), Idolatrie şi confuzie axiologică în Antichitatea târzie şi Modernitatea post-creştină

19,30-19,45: Dr. Alexandru MĂLUREANU (Bucureşti), Specificul educației creștine: tradiție, actualitate și continuitate

19,45-20,00: Lect. Dr. Gabriela RADU (Departamentul de Teologie Ortodoxă, Timişoara), Epistola I către Corinteni a Sf. Ap. Pavel în Biblia de la Bucureşti (1688) şi în Biblia de la Blaj (1795) – probleme de traducere

20,00: Masa de seară

 

 

Comments are closed.