Ședința Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Timişoarei

La Sediul Centrului eparhial din Timişoara s-au desfăşurat sâmbătă, 20 ianuarie, lucrările Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Timişoarei. Evenimentul a debutat în biserica cu hramul „Învierea Domnului“ și „Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș” din incinta Reşedinţei mitropolitane, cu oficierea Te Deum-ului, în cadrul căreia s-au adus rugăciuni de mulțumire către Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra Arhiepiscopiei Timișoarei în anul 2017 și s-a invocat binecuvântarea și ajutorul divin pentru anul 2018. Slujba a fost săvârşită de Preasfinţitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, în prezenţa Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a membrilor Adunării Eparhiale, a  stareţilor și stareţelor din cuprinsul eparhiei, precum şi a părinţilor protopopi. La final, Întâistătătorul Mitropoliei Banatului a menționat:

„Binecuvântat să fie Dumnezeu, că ne-a ajutat să ajungem această zi, în care să aducem la altarul Bisericii noastre, în loc de prescură, rodul muncii preoților și credincioșilor noștri din eparhie! Rog pe Bunul Dumnezeu să primească jertfa, truda și osteneala preoților, crediuncioșilor, călugărilor și călugărițelor din eparhia noastră! Cu acest moment liturgic începe liturghia faptelor, a spicelor noastre”.

În prima parte a lucrărilor, membrii Adunării eparhiale s-au reunit în şedinţe formate pe comisiile permanente (administrative-bisericească; culturală și educațională; economică, bugetară și patrimonială; social-filantropică), unde, pe de-o parte, au fost analizate rapoartele de activitate, iar, pe de altă parte, au fost discutate şi propuse spre aprobare proiecte de hotărâri, care se doresc a fi realizate în acest an. De asemenea, sub președenția Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan a avut loc și o sinaxă a stareților și starețelor mănăstirilor din cuprinsul eparhiei, în cadrul căreia s-a prezentat raportul de activitate pe anul 2017 al Sectorului Exarhat, privind problemele mănăstirești, constatându-se faptul că, în anul ce a trecut, activitatea din mănăstiri s-a desfășurat în conformitate cu normele statutare și regulamentare, urmărind îndeaproape toate hotărârile aduse de forurile superioare bisericești de conducere ale eparhiei și de Sfântul Sinod, acestea având ca țel asigurarea desfășurării normale a întregii vieți bisericești și mănăstirești din eparhie.

Diferite forme de slujire a Arhiepiscopiei Timișoarei în societatea contemporană

În partea a doua a întâlnirii, în Sala de ședințe a Centrului eparhial, după prezentarea Raportului general de activitate al tuturor sectoarelor, au avut loc lucrările în plen ale Adunării Eparhiale, unde au fost prezentate rapoartele de activitate pe anul 2017 ale sectoarelor Arhiepiscopiei Timișoarei.

În raportul de activitate al Sectorului Cultural s-au prezentat activitățile culturale desfășurate în anul 2017,  aparițiile editoriale, parteneriatele cu instituțiile culturale, evidențiindu-se preocuparea pentru organizarea mai multor evenimente dedicate împlinirii a şapte decenii de la reînfiinţarea Mitropoliei Banatului, printre care Simpozionul naţional  „Martiri şi mărturisitori ai dreptei credinţe în timpul regimului comunist.70 de ani de la reînfiinţarea Mitropoliei Banatului”, la care au participat mai mulţi ierarhi, academicieni, profesori universitari, oameni de cultură, clerici şi mireni din  ţară.

Raportul general privind activitatea Sectorului Social-Filantropic și Misionar în anul 2017 a enumerat și evidențiat activitățile desfășurate în domeniul protecției drepturilor copilului, a persoanelor du dizabilități, a persoanelor seropozitive, a sprijinirii persoanelor vârstnice fără aparținători, a familiilor cu risc social ridicat, precum și în domeniul asistenței religioase din spitale, armată, penitenciar, case de copii și servicii rezidențiale pentru vârstnici. Între acestea s-au evidențiat achiziționarea Policlinici „Profilaxis”, în vederea asigurării asistenței medicale și pentru persoanele fără asigurare medicală, precum și achiziționarea unei casei pentru o mamă cu 4 copii în localitatea Comloșu Mare, construirea unei case pentru o familie cu 8 copii din Murani, sprijinul la extinderea unei case pentru o familie cu 12 copii din Urseni, prin achiziționarea de materiale de construcții, construirea unei case pentru o familie nevoiașă în localitatea Șipet. Totodată, s-a remarcat faptul că programele desfășurate anul trecut a cuprins 14.885 de beneficiari, iar totalul investiţiilor făcute în domeniul asistenţei sociale de Centrul eparhial, împreună cu parohiile şi ONG-urile bisericeşti s-a ridicat la suma de 4.357.394 lei.

Raportul de activitate al Sectorului Învățământ și activități cu tineretul a prezentat toate activitățile desfășurate în anul 2017, remarcându-se atât preocuparea majoră pentru elevii claselor de teologie din cadrul Liceului Pedagocic „Carmen Sylva” și pentru studenții teologi de la Specializarea Teologie Ortodoxă, din cadrul Facultății de Litere, Istorie și Teologie, cât și pentru predarea religiei în școli, pentru reorganizarea cercurilor pedagogice ale disciplinei religie, pentru desfășurarea activităților de formare continuă, pentru organizarea concursurilor școlare județene incluse în Calendarul Activităților Educative Școlare, pentru activitățile derulate la nivelul unităților școlare.

Sectorul Patrimoniu și construcții bisericești a prezentat raportul de activități desfășurate anul trecut, între care au fost evidențiate solicitările de finanţări către SSC, către Consiliile Locale şi Consiliul Judeţean; solicitările privind lucrările de reparaţii capitale sau curente la biserici; precum și solicitările privind lucrările de construire de biserici noi, de aşezăminte sociale, de capele mortuare și de case parohiale.

În cadrul raportului de activitate al Serviciului Juridic au fost prezentate activitățile desfășurate în anul 2017, ce au constat în întocmirea de contracte (de arendare, de închiriere, de comodat, de vânzare-cumpărare, de prestări servicii, de antepriză/execuție, de colaborare, de voluntariat), acorduri, convenții ale Arhiepiscopiei Timișoarei sau pentru unele unități bisericești subordonate.

Perspective                                                          

După citirea rapoartelor de activitate a tuturor sectoarelor eparhiei, au fost prezentate și rapoartele cu propuneri pentru anul în curs a comisiilor Adunării eparhiale. Având în vedere că anul 2018 este proclamat în Patriarhia Română drept Anul omagial al unității de credință și de neam, precum și Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918, s-a accentuat importanța desfășurării de activități specifice, care să promoveze în conștiința credincioșilor, credința creștină, ca principalul element constitutiv al conștiintei de sine a românilor și al identității românești. De asemenea, s-a reliefat importanța comemorării făuritorilor Marii Uniri și a evocării contribuției lor istorice la îndeplinirea idealului național de unitate, care constituie atât o ofrandă de recunoștință, cât si un prilej pentru generația actuală de a cunoaște mai bine urmările pozitive pentru noul stat român întregit și pentru Biserica Ortodoxă Română.

Cuvântul de încheiere a aparţinut Înaltpreasfinţitului Părinte Ioan, care a apreciat activităţile desfăşurate în anul precedent şi a accentuat importanţa intensificării acţiunii Bisericii în societate, prin implicare filantropică în duh de rugăciune. Înaltpreasfinţia Sa a mulţumit principalelor instituţii locale şi judeţene pentru implicarea în viaţa Bisericii bănăţene, dorind ca această colaborare între Biserică şi instituţiile Statului să continue şi pe viitor pentru binele semenilor.

Comments are closed.