Ședința Permanenței Consiliului Eparhial

În conformitate cu prevederile art. 101 și 102, din Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, a convocat, zilele trecute, Permanența Consiliului Eparhial.

Pe ordinea de zi s-au aflat problemele curente ale Secțiilor administrativ-bisericească, culturală, economică, de patrimoniu, juridică și de asistență socială. Între problemele analizate și aprobate în ședința permanenței Consiliului Eparhial, s-au aflat cele cu privire la încadrarea de personal clerical atât în parohiile din mediul urban, cât și din mediul rural, completându-se, astfel, parohiile vacante, apoi cele cu privire la pensionarea unor preoți aflați la limită de vârstă, precum și completarea posturilor neclericale vacante.

În cadrul Sectorului cultural, s-au prezentat rezultatele examenului de admitere de la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie din Timișoara, în cele două sesiuni (de vară – iulie și de toamnă – septembrie), atât la studiile de licență, specializarea Teologie Pastorală, cât și la Masterat, ocupându-se, astfel, toate locurile bugetate acordate de Universitatea de Vest. Totodată, s-a adus în atenție faptul că specializarea Teologie Pastorală este una dintre cele mai atractive specializări din cadrul Facultății de Litere, Istorie și Teologie. Un alt punct de pe ordinea de zi a fost referatul privitor la Simpozionul Național cu tema „Martiri și mărturisitori ai dreptei credințe în timpul regimului communist. 70 de ani de la reînființarea Mitropoliei Banatului”, ce va avea loc în perioada 21-22 octombrie, la Centrul eparhial din Timișoara, aducându-se în atenție că vor participa mai mulți ierarhi, profesori de teologie și istorie din țară, care vor susține comunicări referitoare la cei care s-au jertfit pentru dreapta credință în timpul regimului communist. În cadrul acestei manifestări vor fi invitați preoți și intelectuali care au avut de suferit în închisorile și lagărele comuniste atât ca deținuți politici, cât și ca deportați în Bărăgan. Tot cu acest prilej se va prezenta volumul „Slujitori și apărători ai ortodoxiei bănățene”, coordonat de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan și tipărit la Editura Partoș a Centrului eparhial și Editura Astra Museum. De asemenea, se va marca și momentul aniversar a împlinirii celor 70 de ani de la reînființarea Mitropoliei Banatului. Tot la Sectorul cultural s-a adus în atenție modul de organizare a conferințelor preoțești, cu tema „Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului”, ce se vor desfășura în primele zile ale lunii noiembrie, la care vor fi invitați, de asemenea, deținuți politici și deportați în Bărăgan, ca expresii vii ai luptei anticomuniste, ce vor relata din suferințele indurate pentru apărarea credinței în timpul acestui regim.

La Sectorul învățământ și activități cu tineretul s-a făcut o informare cu privire la admiterea la clasele de teologie din cadrul Liceului pedagogic „Carmen Sylva” din Timișoara. Totodată, s-a discutat despre predarea orei de religie, despre cadrele didactice și despre profesorii debutanți în contextual desfășurării consfătuirii profesorilor de religie. De asemenea, s-a făcut o informare cu privire la organizarea Simpozionului Național al profesorilor universitari de omiletică și catehetică din țară, ce se va desfășura la Timișoara, în perioada 29-31 octombrie.La Secția economică s-a discutat despre situația justificării sprijinului alocat de Consiliul Județean Timiș pentru continuarea lucrărilor de construcție, reparație și pictură de la parohiile și mănăstirile din cuprinsul eparhiei. La Sectorul juridic s-au aprobat mai multe contracte de arendă ale terenurilor agricole înaintate de unele parohii.

La Secția social-filantropică au fost stabilite noi modalități de îmbunătățire a activității Centrelor de zi pentru copii aflate în purtarea de grijă a Centrului eparhial și s-a propus dinamizarea activităților filantropice privind susținerea familiilor aflate în dificultate.

Comments are closed.