SIMPOZION INTERNAȚIONAL DE TEOLOGIE CREDINȚĂ ȘI NEAM: DUHOVNICIE ȘI DUHOVNICI ÎN ORTODOXIA ROMÂNEASCĂ

În zilele de 8-9 mai anul curent se va desfășura, la Mănăstirea Timișeni-Șag, Simpozionul Internațional de Teologie cu tema Credință și Neam. Duhovnicie și duhovnici în ortodoxia românească, organizat de Facultatea de Litere, Istorie și Teologie (Departamentul de Teologie), în colaborare cu Mitropolia Banatului. Scopul major al simpozionului constă în explorarea specificului românesc al Ortodoxiei, așa cum s-a conturat acesta de-a lungul istoriei noastre bimilenare. În acest sens, relația dintre credința ortodoxă și tradițiile populare ale neamului românesc și-a pus amprenta, în mod pregnant, asupra specificului național al spiritualității noastre. Dacă ”fiecare om este un rezumat al vieții sale” (Păr. Teofil Părăian) atunci înseamnă că și poporul român este un rezumat al trecutului său, al tradiției sale strămoșești. Însă, așa cum a remarcat Părintele Dumitru Stăniloae, specificul spiritualității românești nu poate fi conceput fără Ortodoxie, astfel încât o reflecție asupra spiritualității noastre ortodoxe constituie un bun prilej pentru cunoașterea identității și valorilor noastre, a trecutului nostru. Evlavia creștină a poporului român a contribuit, în mod deosebit, la păstrarea valorilor tradiționale, dar și invers, tradițiile noastre populare au manifestat o spiritualitate ortodoxă extrem de vie. Explorarea acestei relații din diverse perspective e mai mult decât binevenită.

Propunerile de lucrări trebuie să conțină numele și prenumele autorului, titlul academic, afilierea instituțională (dacă este cazul), numărul de telefon, adresa de email, precum și un scurt abstract (150-200 de cuvinte). Toate aceste date sunt necesare pentru alcătuirea broșurii consacrate simpozionului. 

Titlurile comunicărilor trebuie trimise până la data de 4. 05. 2018 la următoarea adresă de email: daniel.lemeni@e-uvt.ro

Lucrările simpozionului se vor desfășura la Mănăstirea Timișeni-Șag, lucrări care vor fi publicate la o editură acreditată CNCS. Cazarea și masa vor fi asigurate de organizatori.

Programul simpozionului va putea fi consultat, în timp util, pe site-ul Mitropoliei Banatului: http://mitropolia-banatului.ro/

Pentru alte detalii, vă rog să ne contactați la următorul număr de telefon: 0726159707.

Asigurându-vă de întreaga noastră prețuire, vă așteptăm cu drag.

 

PROGRAM

MARȚI – 8 MAI

8,00-9,00: Micul dejun

9,00-9,20: Program liturgic în biserica Mănăstirii Timișeni

9,20-9,30: Cuvânt de deschidere – ÎPS IOAN, Arhiepiscop şi Mitropolit al Banatului

Moderator: ÎPS IOAN, Arhiepiscop și Mitropolit al Banatului

9,30-10,15: Prof. Dr. Petros VASSILIADIS (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Tesalonic), The Orthodox Understanding of Mission after the Holy and Great Council

10,15-11,00: Pr. Conf. Dr. Picu OCOLEANU (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova), Titlu rezervat

11,00-11,15: Pr. Prof. Dr. Aurel PAVEL (Facultatea de Teologie Ortodoxă ”Andrei Șaguna” din Sibiu), Părintele Teofil Părăian – duhovnicul de la Mănăstirea Sâmbăta de Sus

11,15-11,30: Arhim. Pr. Lect. Dr. Benedict VESA (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca), Părintele Rafail Noica și lucrarea paternității duhovnicești în vremurile actuale

11,30-11,45: Dezbateri

11,45-12,00: Pr. Conf. Dr. Nicolae JAN (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba-Iulia), Un duhovnic harismatic în temnițele comuniste: Părintele Ioan Iovan

12,00-12,15: Pr. Lect. Dr. Vasile BÎRZU (Facultatea de Teologie Ortodoxă ”Andrei Șaguna” din Sibiu), Părintele Nil Dorobanţu – un prizonier al conştiinţei în lagărul comunist. O evocare a unei puternice şi controversate personalităţi duhovniceşti

12,15-12,30: Pr. Lect. Dr. Lucian D. COLDA (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba-Iulia), Înnoire şi dezvoltare în Tradiţie. Repere hermeneutice ale teologiei părintelui Dumitru Stăniloae în viziunea preotului profesor Ion Bria

12,30-12,45: Lect. Dr. Ciprian Iulian TOROCZKAI (Facultatea de Teologie Ortodoxă ”Andrei Șaguna” din Sibiu), „De ce cad îngerii…”. Paternitate teologică și provocări ideologice în secolul XX

12,45-13,00: Dezbateri

13,00-13,15: Pr. Lect. Dr. Ștefan NEGREAN (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad), Părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa – Omul Duhului

13,15-13,30: Diac. Lect. Dr. Florin TOMOIOAGĂ (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dr. Vasile Coman” din Oradea), Părintele Dionisie Ignat de la Colciu – duhovnicul român din Athos

13,30-13,45: Pr. Conf. Dr. Ioan MIHOC (Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa), Cuvântarea Sf. Apostol Pavel din Milet (Fapte 20,18-35) despre responsabilitatea pastoral-misionară a slujitorilor Bisericii

13,45-14,00: Dezbateri

14,00-15,00: Masa de prânz

Moderator: Pr. Conf. Dr. Nicolae MORAR

15,00-15,15: Pr. Conf. Dr. Constantin JINGA (Departamentul de Teologie Ortodoxă din Timișoara), Facerea 9:12-17 – un simbol fundamental al unităţii: act ratat sau arc ratat?

15,15-15,30: Pr. Dr. Nichifor TĂNASE, „Arată-mi Fața Ta și mă voi mântui”. Părintele Stăniloae și Schimbarea la Față a teologiei și spiritualității românești

15,30-15,45: Pr. Dr. Ioan BUDE, ”Biblia de la București” (1688), o anticipare spirituală (cu 330 de ani) a centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918. ”Știința” citirii cu folos a Bibliei, astăzi!

15,45-16,00: Pr. Lect. Dr. Rafael POVÎRNARU (Departamentul de Teologie Ortodoxă din Timișoara), Haina Învierii, pecete a eternizării marilor evenimente existenţiale ale  poporului român

16,00-16,15: Dezbateri

16,15-16,30: Pr. Conf. Dr. Gavril TRIFA (Departamentul de Teologie Ortodoxă din Timișoara), Specificul vieții duhovnicești – inima curată

16,30-16,45: Pr. Lect. Dr. Daniel-Aron ALIC (Universitatea „Eftimie Murgu”, Reşiţa), Activitatea naţională a protopopilor ortodocşi români ai Timişoarei, slujitori la Biserica Sfântul Ilie din Timișoara-Fabric

16,45-17,00: Pr. Lect. Dr. Daniel ENEA (Departamentul de Teologie Ortodoxă din Timişoara), Arhimandritul Cleopa Ilie, un părinte cu duh de Pateric

17,00-17,15: Pr. Dr. Marius FLORESCU (Departamentul de Teologie Ortodoxă din Timişoara), Axarea epitimiei din Taina Spovedaniei pe împlinirea faptelor milei trupești – în căutarea celor mai mici ai Mântuitorului

17,15-17,30: Dezbateri

17,30-17,45: Pr. Drd. Traian NOJEA (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, Arad), Sfânta Taină a Spovedaniei, între acrivie și iconomie

17,45-18,00: Pr. Lect. Dr. Cosmin PANȚURU (Departamentul de Teologie Ortodoxă din Timişoara), Starea de păcătoşenie. Abordare canonică

18,00-18,15: Pr. Dr. Radu BOGDAN, Paul Constantinescu – echilibrul de aur al creației coral-liturgice românești

18,15-18,30: Dr. Răzvan FIBIȘAN (Redactor Ziarul Lumina, Ediția de Banat), Părintele Ion Bria, apostolul și ambasadorul Ortodoxiei românești  în context multiconfesional și pluricultural

18,30-18,45: Dezbateri

18,45-19,00: Asist. Dr. Ovidiu SFERLEA (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dr. Vasile Coman” din Oradea), Petru Movilă, reformator dupa model occidental al învățământului teologic și monah ortodox

19,00-19,15: Arhim. Dr. Simeon STANA, Chipul și lucrarea Părintelui Ioan Negruțiu de la mănăstirea Timișeni

19,15-19,30: Pr. conf. univ. dr. Florin DOBREI (Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa), Părinți duhovnicești de altădată ai „Sfintei Mănăstiri a Silvașului din eparhia Hațegului, din Prislop”

19,30-19,45: Lect. Dr. Daniel LEMENI (Departamentul de Teologie Ortodoxă din Timișoara), Monahul ca ”străin” (xénos): itineranța duhovnicească în tradiția ascetică timpurie

19,45-20,00: Pr. Conf. Dr. Nicolae MORAR (Departamentul de Teologie Ortodoxă din Timișoara), Dialogul spiritual – o componentă esențială în viața religioasă

20,00: Masa de seară

Încheierea simpozionului

 

 

Comments are closed.