SIMPOZION INTERNAȚIONAL DE TEOLOGIE CREDINȚĂ ȘI NEAM: DUHOVNICIE ȘI DUHOVNICI ÎN ORTODOXIA ROMÂNEASCĂ

În zilele de 8-9 mai anul curent se va desfășura, la Mănăstirea Timișeni-Șag, Simpozionul Internațional de Teologie cu tema Credință și Neam. Duhovnicie și duhovnici în ortodoxia românească, organizat de Facultatea de Litere, Istorie și Teologie (Departamentul de Teologie), în colaborare cu Mitropolia Banatului. Scopul major al simpozionului constă în explorarea specificului românesc al Ortodoxiei, așa cum s-a conturat acesta de-a lungul istoriei noastre bimilenare. În acest sens, relația dintre credința ortodoxă și tradițiile populare ale neamului românesc și-a pus amprenta, în mod pregnant, asupra specificului național al spiritualității noastre. Dacă ”fiecare om este un rezumat al vieții sale” (Păr. Teofil Părăian) atunci înseamnă că și poporul român este un rezumat al trecutului său, al tradiției sale strămoșești. Însă, așa cum a remarcat Părintele Dumitru Stăniloae, specificul spiritualității românești nu poate fi conceput fără Ortodoxie, astfel încât o reflecție asupra spiritualității noastre ortodoxe constituie un bun prilej pentru cunoașterea identității și valorilor noastre, a trecutului nostru. Evlavia creștină a poporului român a contribuit, în mod deosebit, la păstrarea valorilor tradiționale, dar și invers, tradițiile noastre populare au manifestat o spiritualitate ortodoxă extrem de vie. Explorarea acestei relații din diverse perspective e mai mult decât binevenită.

Propunerile de lucrări trebuie să conțină numele și prenumele autorului, titlul academic, afilierea instituțională (dacă este cazul), numărul de telefon, adresa de email, precum și un scurt abstract (150-200 de cuvinte). Toate aceste date sunt necesare pentru alcătuirea broșurii consacrate simpozionului. 

Titlurile comunicărilor trebuie trimise până la data de 4. 05. 2018 la următoarea adresă de email: daniel.lemeni@e-uvt.ro

Lucrările simpozionului se vor desfășura la Mănăstirea Timișeni-Șag, lucrări care vor fi publicate la o editură acreditată CNCS. Cazarea și masa vor fi asigurate de organizatori.

Programul simpozionului va putea fi consultat, în timp util, pe site-ul Mitropoliei Banatului: http://mitropolia-banatului.ro/

Pentru alte detalii, vă rog să ne contactați la următorul număr de telefon: 0726159707.

Asigurându-vă de întreaga noastră prețuire, vă așteptăm cu drag.

 

Comments are closed.