Program – Simpozion național de TeologieÎn zilele de 19-20 mai 2017, se va desfăşura Simpozionul Naţional de Teologie cu tema Icoana vie și iconoclasmul contemporan. Sfinți și sfințenie în iconografia ortodoxă, organizat de Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie (Departamentul de Teologie), în colaborare cu Mitropolia Banatului.

Scopul major al simpozionului constă în explorarea semnificațiilor duhovnicești ale iconografiei ortodoxe, precum și în reliefarea fundamentelor teologice (biblice, dogmatice, și liturgice) ale icoanei creştine. De asemenea, în calitatea ei de materie plină de har” (Sfântul Ioan Damaschin), icoana ortodoxă reprezintă un bun prilej pentru o reflecție teologică cu privire la importanța reperelor duhovnicești în viața omului contemporan. Această reflecție se impune cu atât mai mult cu cât asistăm, astăzi, la multiple încercări de remodelare” a omului din perspectiva ideologiilor de tot felul. Însă omul, această icoană vie care poartă semnătura lui Dumnezeu, nu poate fi reconfigurat după chipul și asemănarea” acestei lumi căzute, pentru că el conține în sine însuși povestea unei continue revelații și a unei sublime încântări, și anume sfințirea noastră. 

Propunerile de lucrări trebuie să conţină numele şi prenumele autorului, titlul academic, afilierea instituţională (dacă este cazul), numărul de telefon, adresa de email, precum şi un scurt abstract (150-200 de cuvinte). Toate aceste date sunt absolut necesare în vederea elaborării broșurii simpozionului. Titlurile comunicărilor trebuie trimise până la data de 10. 05. 2017 la următoarea adresă de email: dlemeni@yahoo.com

Lucrările simpozionului se vor desfăşura la Mănăstirea Timişeni-Şag, lucrări care vor fi publicate la o editură acreditată CNCS. Cazarea şi masa vor fi asigurate de organizatori.

Programul simpozionului va putea fi consultat, în timp util, pe site-ul Mitropoliei Banatului: http://mitropolia-banatului.ro/

Pentru alte detalii, vă rog să ne contactaţi la următorul număr de telefon: 0726159707.

Asigurându-vă de întreaga noastră preţuire, vă aşteptăm cu drag.

 

PROGRAMUL SIMPOZIONULUI NAȚIONAL DE TEOLOGIE 

VINERI – 19 MAI

8,00-9,00: Micul dejun

9,00-9,30: Program liturgic în biserica Mănăstirii

9,30-9,45: Cuvânt de deschidere – ÎPS IOAN, Arhiepiscop şi Mitropolit al Banatului şi Conf. Dr. Dana PERCEC, Decan al Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie

Moderator: ÎPS IOAN, Arhiepiscop și Mitropolit al Banatului

9,45-10,15: Ierom. Agapie CORBU (Schitul Buna Vestire, Almaș, jud. Arad), Transformările ideii de sfânt şi de sfinţenie în secolele IV-VI, şi urmările lor iconoclaste

10,15-10,30: Pr. Conf. Dr. Nicolae JAN (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Alba-Iulia), Mandylion-ul euharistic și memoria liturgică a Sfintei Fețe. Omilia lui Grigorie Referendarul

10,30-10,45: Arhim. Conf. Dr. Teofan MADA (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, Arad), Titlu rezervat

10,45-11,00: Pr. Conf. Dr. Ioan MIHOC (Universitatea „Eftimie Murgu”, Reşiţa), Theodor Abu Qurrah, promotor al teologiei icoanei în context islamic

11,00-11,30: Dezbateri

11,30-11,45: Pr. Lect. Dr. Lucian COLDA (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Alba-Iulia), Elemente de iconografie în omiliile Sf. Fotie cel Mare, patriarhul Constantinopolului, cu referire specială la reflectarea aspectelor de hristologie şi antropologie iconică. Implicaţii eclesiologice

11,45-12,00: Asist. Dr. Alexandru PRELIPCEAN (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Iaşi), Contribuția teologilor greci contemporani asupra vieții, operei și teologiei Sfântului Andrei Criteanul

12,00-12,15: Pr. Lect. Dr. Nichifor TĂNASE (Universitatea „Eftimie Murgu”, Reşiţa), Fața strălucitoare a meta-icoanei. Vălul (καταπέτασμα) Luminii ce ascunde Estetica apofatică a Feței Dumnezeirii

12,15-12,30: Pr. Lect. Dr. Florin TOMOIOAGĂ (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dr. Vasile Coman”, Oradea), Limbajul icoanei și tăcerea lui Hristos în romanul „Tăcere” al lui Shusaku Endo

12,30-13,00: Dezbateri

13,00-15,00: Masa de prânz

 

 Moderatori: Pr. Conf. Dr. Nicolae MORAR și Arhim. Dr. Casian RUȘEȚ

15,00-15,15: Pr. Conf. Dr. Constantin JINGA (Departamentul de Teologie Ortodoxă, Timişoara), Transcendentul care coboară. Erminia biblică a reprezentărilor iconografice din turla bisericilor ortodoxe

15,15-15,30: Pr. Conf. Dr. Lucian FARCAȘIU (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, Arad), Chipul iconic al părintelui profesor Ilarion V. Felea, mărturisitorul și liturghisitorul, în temnițele comuniste

15,30-15,45: Arhim. Dr. Casian RUȘEȚ (Universitatea „Eftimie Murgu”, Reşiţa), Icoana vie a lui Hristos ca paradigmă a Justiției

15,45-16,00: Pr. Conf. Dr. Gavril TRIFA (Departamentul de Teologie Ortodoxă, Timişoara), Provocări la adresa sfințeniei – știința în lumea contemporană

16,00-16,30: Dezbateri

16,30-16,45: Ierom. Dr. Rafael POVÎRNARU (Departamentul de Teologie Ortodoxă, Timişoara), Chipul iconic – o abordare teologico-juridică

16,45-17,00: Pr. Drd. Ion PANTILIMONESCU (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București), Teme alegorice în iconografia brâncovenească. Interpretare teologico-liturgică

17,00-17,15: Pr. Lect. Dr. Vasile ITINEANȚ (Departamentul de Teologie Ortodoxă, Timişoara), Iconografia praznicului Învierii Domnului

17,15-17,30: Dr. Alexandru Constantin CHITUȚĂ (Muzeul Național Brukenthal, Sibiu), Pictura bisericească încotro? O analiză a picturii bisericeşti din România în secolele XX-XXI

17,30-18,00: Dezbateri

18,00-18,15: Pr. Lect. Dr. Daniel ENEA (Departamentul de Teologie Ortodoxă, Timişoara), Sfântul Ioan Damaschin, teologul patristic și apărătorul cinstirii sfintelor icoane

18,15-18,30: Pr. Drd. Cosmin-Cătălin LAZĂR (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca), Icoana, propovăduirea Cuvântului prin imagine

18,30-18,45: Pr. Dr. Marius FLORESCU (Departamentul de Teologie Ortodoxă, Timişoara), Icoane vii ale Bisericii din primele veacuri: Mucenicii Donat diaconul, Romul preotul, Silvan diaconul şi Venust. Consideraţii la alcătuirea slujbelor acestora

18,45-19,00: Pr. Drd. Constantin IONUȚ (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Craiova), Importanţa cultică a iconostasului în Biserica Ortodoxă

19,00-19,30: Dezbateri

19,30-19,45: Pr. Dr. Marius IOANA (Departamentul de Teologie Ortodoxă, Timişoara), Catehismul viu al închisorilor. Mărturisitori în perioada comunistă

19,45-20,00: Pr. Drd. Traian NOJEA (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, Arad), Organizarea monahismului athonit. Câteva aspecte istorico – canonice

20,15-20,30: Pr. Asist. Dr. Adrian D. COVAN (Departamentul de Teologie Ortodoxă, Timişoara), Simbolul dogmatic al icoanei

19,45-20,00: Pr. Conf. Dr. Nicolae MORAR (Departamentul de Teologie Ortodoxă, Timişoara), Proto-arta, un discurs preiconofilic?

20,00-20,30: Dezbateri

20,30: Masa de seară

 

SÂMBĂTĂ – 20 MAI

8,00-9,00: Micul dejun

9,00-9,15: Pr. Lect. Dr. Cătălin VATAMANU (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Iaşi), Profetul biblic – icoană pentru sacerdotul-profet, astăzi

9,15-9,30: Pr. Lect. Dr. Roger CORESCIUC (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Iaşi), Iconoclasmul ideologic. Sfântul Grigorie Palama și ideologiile teologice

9,30-9,45: Drd. Laurențiu CHILIBARU (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, Arad), Limbajul vizual al icoanei: o perspectivă simbolico-duhovnicească

9,45-10,00: Dr. Răzvan FIBIȘAN (Redactor Ziarul Lumina, Ediția de Banat), Limbajul realismului simbolic al icoanei ortodoxe, creionare a imaginii omului pnevmatizat din Împărăția eshatologică și a armoniei lumii creaturale transfigurate

10,00-10,15: Asist. Dr. Ovidiu SFERLEA (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dr. Vasile Coman”, Oradea), Titlu rezervat

10,15-10,30: Lect. Dr. Daniel LEMENI (Departamentul de Teologie Ortodoxă, Timişoara), Trupul ascetic ca ”icoană” a deșertului în literatura hagiografică timpurie

10,30-11,00: Dezbateri

Încheierea simpozionului

 

 

 

Comments are closed.