SIMPOZION NAȚIONAL DE TEOLOGIE – ISIHASM ȘI SPIRITUALITATE FILOCALICĂ ÎN TRADIȚIA TEOLOGICĂ ROMÂNEASCĂ

În data de 23 mai anul curent se va desfășura la Mănăstirea Timișeni-Șag, simpozionul național de teologie cu tema Isihasm și spiritualitate filocalică în tradiția teologică românească, organizat de Facultatea de Litere, Istorie și Teologie (Departamentul de Teologie), în colaborare cu Mitropolia Banatului.

Scopul major al simpozionului constă în explorarea dimensiunii isihaste și a spiritualității filocalice în spațiul teologiei românești. În acest sens, două coordonate majore definesc specificul spiritualității noastre carpatine: în primul rând, contribuția monahală la revigorarea vieții duhovnicești prin spiritualitatea isihastă inițiată de starețul Vasile de la Poiana Mărului și versiunea slavonă a Filocaliei (Dobrotoliubie) realizată de Sf. Paisie de la Neamț (Velicikovski), precum și prin renașterea filocalică exemplară a stareților Gheorghe și Calinic de la Cernica. În acest context accentuăm faptul că pleiada de mari duhovnici români din secolul XX (Părintele Ilie Cleopa, Părintele Paisie Olaru, Părintele Dionisie Ignat, Părintele Arsenie Papacioc, Părintele Petroniu Tănase și Părintele Teofil Părăian) fac parte din această remarcabilă tradiție duhovnicească din secolul XVIII, o tradiție care și-a pus amprenta asupra spiritualității românești.

În al doilea rând, trebuie amintită contribuția decisivă a Părintelui Dumitru Stăniloae la revigorarea teologiei românești prin traducerea Filocaliei în limba română, precum și prin recuperarea duhului viu al Sfinților Părinți în scrierile sale dogmatice, liturgice și ascetice. Prin vasta sa teologie neo-patristică, Părintele Dumitru Stăniloae ne lasă moștenire un program de mare anvergură teologică și duhovnicească. Reactualizarea continuă a marilor figuri și texte filocalice din spațiul nostru românesc e o formă esențială de rememorare duhovnicească prin care se realizează predania vie a Ortodoxiei.

Explorarea tuturor acestor dimensiuni ale isihasmului și spiritualității filocalice românești din diverse perspective (dogmatice, liturgice, duhovnicești și istorice) e mai mult decât binevenită.

Propunerile de lucrări trebuie să conțină numele și prenumele autorului, titlul academic, afilierea instituțională (dacă este cazul), numărul de telefon, adresa de email, precum și un scurt abstract (150-200 de cuvinte). Toate aceste date sunt necesare pentru alcătuirea broșurii consacrate simpozionului. Titlurile comunicărilor trebuie trimise până la data de 18. 05. 2019 la următoarea adresă de email: daniel.lemeni@e-uvt.ro

Lucrările simpozionului se vor desfășura la Mănăstirea Timișeni-Șag, lucrări care vor fi publicate la o editură acreditată CNCS. Cazarea și masa vor fi asigurate de organizatori.

Programul simpozionului va putea fi consultat, în timp util, pe site-ul Mitropoliei Banatului: http://mitropolia-banatului.ro/

Pentru alte detalii, vă rog să ne contactați la următorul număr de telefon: 0726159707.

Asigurându-vă de întreaga noastră prețuire, vă așteptăm cu drag!

Comments are closed.