Tabăra pentru tineret Tradiție și noutate

Având în vedere nevoia tinerilor de cunoştinţe, deprinderi, experienţă și de o legătură autentică cu tradițiile care ne definesc identitatea culturală și națională, dar și necesitatea de a face faţă provocărilor vieţii cotidiene, Mitropolia Banatului, prin sectorul Învățământ și Activități cu Tineretul din cadrul Arhiepiscopiei Timișoarei, organizează la Mănăstirea Timișeni-Șag, în perioada 23-28 iulie, tabăra pentru tineret Tradiție și noutate, oferind, prin acest program de tabere, tinerilor din societatea actuală, spaţiul necesar şi posibilitatea de a-şi dezvolta atât capacitatea de participare activă și asumată într-un proces creator, cu o finalitate bine determinată, cât și capacitatea de exprimare a opiniei şi de asumare a deciziilor.

Beneficiarii acestei tabere sunt 21 tineri, cu vârsta cuprinse între 18 și 24 de ani, proveniți din fiecare eparhie din țară. În cele șase zile, aceștia vor participa la diferite conferințe tematice, precum și la diverse activități creative și interactive de cunoaștere.

Programul celei de a doua zi a cuprins un atelier de pictură pe sticlă, intitulat „Icoana pe sticlă, mărturia credinței poporului român”, coordonat de diaconul iconar George Giurgiu, care a prezentat tinerilor câteva aspecte elementare legate de specificitatea iconografiei românești, după care toți participanții au realizat câte o icoană. De asemenea, programul a cuprins și un tur al orașului Timișoara, capitala Banatului, cu scopul ca tinerii să descopere elementele principale ale istoriei orașului, plecând din timpul ocupației otomane, continuându-se cu cea habsburgică, apoi cu evenimentele istorice din 1848, 1918, 1989. În acest sens, a fost vizitată și Colecţia de artă bisericească veche a Arhiepiscopiei Timişoarei, aşezată în subsolul Catedralei Mitropolitane din Timişoara. Patrimoniul de artă bisericească adăposteşte aproape 1.000 de piese, printre care un însemnat număr de icoane pe lemn, sticlă şi pânză, obiecte de cult brodate, sculptate sau lucrate în metal şi un important fond de carte veche religioasă. Toate provin din biserici bănăţene şi datează din secolele XIV, XVI, XVII şi XIX. Pe lângă vizionarea documentelor istorice, ce exprimă nivelul cultural din Banat, tineriilor li s-a vorbit și despre  multiculturalitatea orașului, îmbogăţită de-a lungul secolelor şi întreţinută până în prezent de către toţi cei care au ales să trăiască în armonie pe aceste meleguri (germani, sârbi, maghiari, bulgari, slovaci, croaţi sau oameni veniţi din alte colţuri ale ţării), dar și despre interconfesionalitatea urbei, ce au determinat să fie aleasă drept capitală europeană culturală în 2021. Seara s-a încheiat cu rugăciune și cu vizionarea unui film, la finalul căruia au avut loc dezbateri despre elementele mai importante care au captat atenția.

„Unul dintre programele gândite pentru tineret de către Patriarhia Română, îl reprezintă și taberele de tineret, organizate de fiecare mitropolie în parte. În aceste tabere se întâlnesc tinerii din întrega țară, având posibilitatea de a prezenta specificul zonei din care provin, de a lega relații de prietenie, dar și de a dezvolta programe educaționle în zona lor de proveniență. Mitropolia Banatului, în tabăra de anul acesta, a încercat să prezinte o gamă largă de valori culturale ale zonei. Astfel că, pe lângă activitățile specificie: ateliere de pictură, dezbateri, conferințe, încercăm să cunoaștem și specificul cultural al zonei. În acest sens, într-una din zile copiii se vor deplsa la Jimbolia, pentru a cunoaște tradiția șvabilor din Banat. Totodată, s-a dorit o cunoaștere a vieții monahale, fapt pentru care se va organiza și un pelerinaj la casa Sântului Iosif, Mănăstirea Partoșului”, a menționat prof. Lurian Micu, organizatorul taberei.

Obiectivul general al taberei are în vedere tocmai formarea tinerilor în acord cu valorile autentice ale Bisericii. În acest sens, pe lângă oferirea unei alternative la metodele de petrecere a timpului liber, pe care societatea contemporană le promovează, această tabără oferă și un cadru propice dezvoltării personale a tinerilor, ca membri ai Bisericii. Totodată, prin procesul cunoașterii interpersonale, oferit de acest program de tabere, tinerii au oportunitatea atât de a se familiarizarea cu specificul fiecărei zone a României, cât și de a afla cât mai multe aspecte, cu caracter informativ și formativ, despre moștenirea culturală și despre bogăția tradițiilor specifice spațiului Ortodoxiei românești.

Este pentru al treilea an consecutiv, când Arhiepiscopia Timișoarei organizează o astfel de tabără pentru tineret, tocmai pentru a răspunde nevoilor de formare şi pentru a consolida viața de comuniune a tinerilor, solidaritatea creștină, prietenia, apartenența și respectul față de Biserica dreptmăritoare. Programul taberei de tineret Tradiție și noutate se află pe agenda culturală a Consiliului Județean Timiș pe anul 2018.

 

Comments are closed.