Volumul „Înviatul din Nazaret. Convorbiri duhovniceşti cu † Ioan al Banatului”

Volumul  „Înviatul din Nazaret. Convorbiri duhovniceşti cu  † Ioan al Banatului”, apărut în luna octombrie a anului 2017, la editura „Sofia” din Bucureşti, completează într-un mod excepţional treptele urcuşului nostru duhovnicesc spre Împărăţia lui Dumnezeu, aşa cum le-a văzut Înaltpreasfinţia Sa, în cel dintâi volum „Pe cărarea Raiului…”, publicat în 2010 şi reeditat în  2014 la aceeaşi prestigioasă editură. Dacă acel volum este dedicat „părinţilor duhovnici pe care i-a cunoscut în ţară şi la locurile sfinte”, cel de faţă este închinat Sfinţilor Banatului, pe care i-a întâlnit la sfârşitul anului 2014, când a fost  ales de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, Arhiepiscop al Timişoarei şi Mitropolit al Banatului. Încă de atunci, cu smerenia specifică omului cu suflet curat, venit să îngenuncheze la picioarele sfinţilor pentru spovedanie şi binecuvântare, ierarhul nostru spunea că a fost ales să calce pe urmele Sfinţilor Banatului, ca mai apoi să meargă împreună cu păstoriţii săi pe ,,cărarea Raiului”, la întâlnirea cu Mântuitorul sufletelor noatre, Hristos Domnul.

Această lucrare, prefaţată excepţional de prof. dr. Luminiţa Cornea, care nu se sfieşte să vadă în chipul bland şi bun al Părintelui Mitropolit, o caldă reflecţie a Sfântului Ierarh Nicolae, cuprinde şaizeci de convorbiri duhovniceşti, menite să  ne apropie de Dumnezeu şi de semeni. Prin mărturisirile exprimate, nu de puţine ori, în lacrimi, de pe amvonul pastoral din sfintele biserici,  ierarhul bănăţean se simte în mijlocul credincioşilor ca în cea mai desăvârşită familie, căreia parcă ar dori să-i transmită tot  ce are el mai bun şi crede că trebuie să rămână în sufletul lor: dragostea faţă de Dumnzeu şi faţă de neamul său.

„Înviatul din Nazaret…”, aşa cum ne precizează o parte din titlul lucrării îşi revelează cuprinsul în bucuria  a două lumini mântuitoare, cea a Betleemului şi cea a „Învierii”,  oferindu-ne,  în capitole de o profunzime rar întâlnită, învăţături alese şi de o frumuseţe duhovnicească aparte, despre dragostea faţă de Hristos, de ţară şi de semeni, de limba română şi de Ortodoxia românească, de tricolor şi de imnul naţional.  La fel de minunate sunt reflecţiile autorului cu privire la eroismul şi sacrificiul înaintaşilor, la port şi la frumuseţea interioară, la sfinţenia mamelor aducătoare de prunci pe lume, la rugăciunea „Tatăl nostru” şi la smerenie, la libertatea pe care o avem de a-L alege şi de a-L urma  pe Hristos, la încrederea acordată tinerilor – viitorul României, la cultura românească şi la locul neamului nostru în cultura universală.

De asemenea, Înaltpreasfinţia Sa surprinde într-un mod neobişnuit în fiecare convorbire, nu doar pe cititor, ci şi pe toţi cei ce-l ascultă cuvântând,  prin multitudinea de expresii ce pot genera subiecte de predici şi cateheze, nu doar pentru preoţi, ci şi pentru studenţii teologi, care doresc să inceapă a-şi creiona profilul pastoral în aria omiletică a Sfintelor Evanghelii.

Cugetarea Părintelui Mitropolit, desprinsă parcă din Pateric, este caldă, apăsată şi convingătoare. Exprimările sale cu parfum de tămâie, înfrumuseţate de metafore subtile şi blând aşezate în fiecare convorbire, stau sub semnul luminii, al bucuriei negrăite şi al iubirii faţă de Dumnezeu şi faţă de creaţia Sa şi nu se depărteză de textele Sfinţilor Părinţi ai Bisericii noastre dreptmăritoare, întrucât dau naştere învăţăturilor înţelepte şi moralizatoare, ce au rolul de a modela conştiinţe, de a rostui sensuri şi de a creiona semnificaţii adânci în sufletul cititorului.

Aşadar, dialogurile duhovniceşti cu Mitropolitul Ioan al Banatului, adunate în cele 320 de pagini ale volumului „Înviatul din Nazaret…”, ne fac părtaşi la dreapta credinţă şi ne redau pe noi, nouă înşine, îmbogăţiţi în credinţă şi primeniţi sufleteşte.

Recomandăm cu toată dragostea şi buna intenţie volumul de faţă, ce se doreşte a fi un smerit ghid spre cele duhovniceşti şi, de ce nu, un reper foarte însemnat în alegerea unui sens spre întâlnirea cu Hristos Domnul întru Împărăţia Sa, rugând pe Maica Domnului să călăuzească paşii ostenitorilor şi spre alte lucrări cel puţin la fel de bogate în daruri duhovniceşti ca cele menţionate, spre bucuria cititorilor şi a credincioşilor din Banat!

 

Sectorul Cultural al Arhiepiscopiei Timișoarei

 

 

 

Comments are closed.