Biblioteca Centrului eparhial

Cazania lui Varlaam, Iasi 1643

A luat fiinţă la mijlocul anilor ’70, odată cu finalizarea unui nou corp de clădire la Centrul eparhial, la initiaţiva şi cu stăruinţa Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Dr. Nicolae Corneanu al Banatului, instalat în această funcţie în anul 1962. De atunci fondul de carte a crescut considerabil, materialele aflate în dotare cuprinzând la ora actuală un număr de aproximativ 15.000.


LOCAŢIE
:

Biblioteca Centrului Eparhial din Timişoara este amplasată în centrul Timişoarei, bulevardul „C. D. LOGA” nr.7, în sediul Centrului eparhial, în spaţii special amenajate. Biblioteca dispune de spaţii destinate depozitării documentelor, precum şi de o sală de lectură cu acces liber la raft, dotată cu echipament electronic (calculator, scanner, imprimantă) şi amenajată cu mobilier modern, menit să creeze o ambianţă agreabilă şi condiţii optime pentru studiu sau consultarea pe loc a colecţiilor bibliotecii.

Activitatea bibliotecii se desfăşoară în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare aprobat de Consiliul Eparhial.

COLECŢIILE BIBLIOTECII:

Biblioteca Centrului Eparhial Timişoara este o bibliotecă specializată, care achiziţionează, prelucrează, conservă şi asigură publicului său accesul la documente din domeniul teologic, precum şi din alte domenii interdisciplinare: filosofie, istorie, arheologie, sociologie, psihologie, pedagogie, artă, cultură şi civilizaţie, etnografie, literatură, lingvistică etc.

Fondurile bibliotecii sunt constituite din colecţii de carte veche, carte modernă, manuscrise, albume şi publicaţii periodice.

Colecţiile bibliotecii sunt speciale nu doar prin tematică, ci şi prin valoarea lor, dat fiind faptul că, o mare parte din documente sunt cu autograf, provenind din donaţiile făcute ierarhilor de către autori. Până în prezent, cea mai importantă sursă de dezvoltare a colecţiilor bibliotecii sunt donaţiile făcute atât de ierarhi, cât şi de autori sau alte persoane dispuse să contribuie la îmbogăţirea fondurilor cu exemplare din propriile biblioteci.

SERVICII:

Biblioteca asigură accesul la colecţiile sale atât utilizatorilor specifici (preoţi, studenţi teologi, elevi seminarişti, cadre didactice, specialişti şi cercetători ştiinţifici), cât şi altor persoane interesate de tezaurul spiritual şi cultural al credinţei şi tradiţiei creştine.

Datorită valorii lor culturale, marea parte a colecţiilor bibliotecii sunt destinate consultării în sala de lectură.

Împrumutul la domiciliu a documentelor se admite doar dacă biblioteca dispune de dublete ale titlurilor solicitate. Împrumutul se realizează în baza legitimaţiei de cititor şi a fişei de împrumut, pe o perioadă de maxim 10 zile.

Înscrierea utilizatorilor: Legitimaţiile de cititor se eliberează de către secţia culturală, în baza cărţii de identitate, după ce utilizatorul semnează angajamentul de a respecta

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCTIONARE.


PROGRAM CU PUBLICUL:

Luni – Vineri: 9-15

BIBLIOTECAR:  dr. Florin Corneliu Popovici

– relaţii cu publicul, achiziţia, evidenţa curentă şi comunicarea colecţiilor.

– achiziţia, evidenţa informatizată (retrospectivă) şi organizarea colecţiilor.

CONTACT:

Adresa: B-dul C.D. Loga nr. 7,
Timişoara, jud. Timiş

Telefon: 0256/490 287

Bibioteci reprezentative din ţară  

 

Comments are closed.