Vacantarea parohiei Ohaba Română

Anunţăm vacantarea parohiei Ohaba Română, biserica „Adormirea Maicii Domnului“ 1969, 64 familii cu 183 credincioşi, adresa loc. Ohaba Română, jud. Timiş.
Cei interesaţi pot depune cererile de candidare la oficiile protopopeşti, urmând ca acestea să fie înaintate cu raport până la data de 25 octombrie.

Comments are closed.