Activitatea sectorului social pe anul 2011

Raport general privind activitatea Consiliului Eparhial,
Sectorul Social-Filantropic şi Misionar în anul 2011

În anul 2011, în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare al departamentelor de asistenţă socială din cadrul Patriarhiei Ortodoxe Române, temei 1854/2005, s-au desfăşurat activităţi în domeniul protecţiei drepturilor copilului, a persoanelor cu dizabilităţi, a persoanelor seropozitive, a combaterii traficului de fiinţe umane, a sprijinirii persoanelor vârstnice fără aparţinători, asistenţei medicale, a familiilor cu risc social ridicat, precum şi asistenţei religioase în spitale, armată, penitenciar, case de copii şi servicii rezidenţiale pentru vârstnici.

I). Programe şi proiecte
Implicarea Sectorul social-filantropic şi misionar al Centrului eparhial, în complexitatea problemelor ridicate de situaţia socio-economică în anul 2011, s-a realizat, conform standardelor în managementul asistenţei sociale, prin programe şi proiecte destinate grupurilor de persoane aflate în dificultate, finanţate din fonduri proprii, comunitare şi structurale.

Astfel, în anul 2011 au continuat următoarele programe:

1.    Programul „Lăsaţi copiii să vină la Mine”, pentru copiii aflaţi în dificultate;


Casa Diaconiţa Febe
aflată în al 10-lea an de funcţionare şi localizată în cartierul Mehala din Timişoara, are ca beneficiari 4 copii şi este coordonată de familia preotului Daniel şi Mirela Sabău. Copii sunt în grija lor din 2004 iar rezultatele şcolare precum şi integrarea în comunitate dovedeşte eficienţa soluţiei adoptate. Pentru anul 2012 se impun reparaţii extinse la acoperiş, altfel se compromite igiena şi rezistenţa întregii clădiri.Casa Sf. Anastasia
, aflată în al 7-lea an de funcţionare, este localizată în Topolovăţul Mare, are ca beneficiari 6 copii şi este coordonată de  asistenţii maternali Alin şi Liliana Curic, care dovedesc ataşament faţă de valorile familiei.
Anul acesta s-a continuat conservarea casei şi a anexelor gospodăreşti iar faţă de copii sa sporit grija pentru integrarea lor în comunitate, educaţia prin dezvoltare personală şi rezultatele bune la şcoală.


Din anul 2003, în Timişoara funcţionează Centrul Comunitar de Zi pentru persoanele seropozitive „Speranţă în Viitor”. Acest proiect social funcţionează pe seama unui parteneriat public – privat împreună cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş şi Asociaţia Familiilor Anti – HIV „Speranţă în Viitor”. Are ca beneficiari 44 de persoane seropozitive. Începând din august 2011, coordonatorul acestui serviciu este psihologul Florin Tarhon.Proiectul Grădiniţa pentru copii cu dizabilităţi vizuale asociate „Luminiţa”  este realizat în parteneriat cu Centrul de resurse şi asistenţă educaţională Speranţa Timişoara şi are ca beneficiari 20 copii cu dizabilităţi vizuale asociate, cu vârste cuprinse între 1-10 ani, şi familiile acestora. Responsabil din partea sectorului social este lucrătorul social Pavel Cristina, ce completează echipa pluridisciplinară prin contribuţia teologică şi educativă.Grădiniţa Troiţa
este rezultatul unui parteneriat cu Asociaţia Prologos, ce a debutat în anul educaţional 2009, având în prezent 60 de copii. Beneficiind de o infrastructură adaptată şi o echipă de profesionişti cu vocaţie, gradiniţa reuşeşte să se impună în comunitate ca o iniţiativă de succes de mult aşteptată.


Programul educaţional aprobat de ARACIP iar mulţimea activităţilor aduc bucurie părinţilor ce au crezut în Biserică.


Şcoala Sf.  Antim Ivireanul este un proiect aflat în pregătire care va debuta oficial în septembrie 2012, la care s-a lucrat îndelung intreg a.c. Şcoala se doreste a fi prima institutie de invatamant confesional cu program after-school, din Timisoara ce isi desfaşoară activitatea în lumina valorilor creştine, după învăţăturile Şfinţilor Parinţi răsăriteni şi apuseni, dupa modelul parohial de comuniune: dragostea faţă de Dumnezeu, iubirea de aproapele, smerenia, ascultarea.

Avem în vedere ca aceşti copii să-şi construiască un sistem de valori bazat pe principii spirituale, sociale şi individuale, să-şi cultive cele mai alese calităţi umane, sa fie puternici, inteligenti, curajosi şi priceputi, să cunoască farmecul prieteniei adevarate. De asemenea, avem în vedere dezvoltarea duhovnicească a copiilor, stabilirea unei relaţii firesti intre copii şi Biserica, astfel încat cei mici să se raporteze la lumea contemporană prin prisma valorilor creştin-ortodoxe.


Centrul de informare şi consiliere pentru familii aflate în dificultate răspunde solicitărilor de ajutor din partea persoanelor ce vin la sediul centrului eparhial.
Serviciile oferite constau în: consiliere şi informare; sprijin şi educaţie parentală;
acordare de ajutoare materiale familiilor aflate în dificultate; grupuri de suport pentru alcoolici, pentru victimele violenţei domestice, pentru tinerele însărcinate, respinse de către familie; servicii de consiliere pentru viitorii părinţi, cursuri gen « Şcoala pentru părinţi şi viitorii părinţi».


Arhiepiscopia Timişoarei, în parteneriat cu DGASPC Timiş, şi-au concentrat resursele financiare şi umane în cadrul proiectului „Centrul de consiliere pentru persoane aflate în dificultate”. Acest Centru reprezintă răspunsul la o necesitate resimţită pe plan local şi o modalitate profesionistă de a oferi soluţii pe termen lung beneficiarilor din oraşul Făget, ca centru administrativ, şi celor 10 sate suburbane Bichigi, Băteşti, Begheiul Mic, Brăneşti, Bunea Mare, Colonia Mică, Jupâneşti, Povergina, Temereşti.


Serviciul rezidenţial pentru victimele violenţei în familie, care a oferit asistenţă unui număr de 26 de beneficiari, mame şi copii, în anul 2011.
Proiectul îşi propune să ofere:
–    Găzduire temporară, pe durata a maxim 6 luni, în perioade de crize majore;
–    Protectie, eliminarea oricărui tip de agresiune psihică sau fizică şi a oricărei forme de abuz, la care poate fi supusă mama, sau copilul;
–    Acompaniere pluridisciplinară, consiliere, servicii psihologice, însoţire în demersuri;
–    Sprijin constând în alimente şi produse de strictă necesitate;
–    îmbrăcăminte, produse de menţienere a igienei;
–    Monitorizare după părăsirea adăpostului.


Evoluţia proiectului „Reţea interregională de centre educaţionale”, în perioada 01.01.2011 – 31.12.2011, proiect în care Arhiepiscopia Timișoarei are calitatea de Partener, este următoarea:
1.2 Conform Planului de achiziţii s-au încheiat Contracte pentru următoarele achiziţii: maşini de gătit şi hote, produse de curăţenie, articole sanitare, echipamente de bucătărie-chiuvetă profesională şi baterie, produse de papetărie şi birotică, pâine, unelte manuale pentru stingerea incendiilor, combustibil, lemne pentru foc, mobilier, echipamente IT, aparate video, alimente pentru 2 Centre şi catering pentru 3 Centre educaţionale care şi-au început activitatea în luna mai a. c. De asemenea, s-au încheiat Contracte de achiziţii pentru bunuri de cazarmament, ustensile de bucătărie, fiare de călcat cu aburi şi mese de călcat, tabere pentru beneficiarii Centrelor educaţionale ale Arhiepiscopiei Timișoarei.

1.3 S-a realizat popularizarea proiectului printr-un număr de peste 40 de articole de presă, 5 emisiuni la radio si TV. A fost prezentată activitatea din cele 5 Centre educaţionale din regiunea Vest prin distribuirea de afişe, pliante şi panouri publicitare. De asemenea, s-a asigurat  vizibilitatea proiectului în mediul virtual.

1.4 Echipa de management monitorizează permanent activităţile de implementare a proiectului. S-a conceput un soft pentru activităţi şi indicatori pe proiect, operat de fiecare asistent social pe baza unui cod de acces. Expertul are obligaţia să introducă punctajul obţinut de fiecare solicitant în parte pentru a se putea monitoriza activităţile de implementare a proiectului şi indicatorii de proiect, în Sistemul de Inventar, Gestiune şi Monitorizare (S.I.G.M.). Sistemul de Inventar, Gestiune şi Monitorizare (S.I.G.M.), care are drept scop clasificarea şi organizarea obiectelor de inventar, gestionarea alimentelor utilizate pentru meniul zilnic alimentar oferit beneficiarilor, gestionarea rechizitelor, a materialelor didactice, a consumabilelor, a materialelor de curăţenie, monitorizarea activităţilor şi indicatorilor de proiect.

2.1 S-au finalizat lucrările de amenajare a celor 5 imobile în care funcționează cele 5 Centre, respectiv Timișoara, Lugoj, Făget, Deta și Sânnicolau Mare. S-au dotat cu bunuri (mobilier adecvat d.p.d.v. al vârstei copiilor şi a spaţiului disponibil, echipamente IT,  echipamente electrice de uz casnic, echipamente de bucătărie – maşini de gătit şi hote, chiuvetă profesională şi baterie, aparatură video, maşină de spălat, etc.) cele 5 Centre din  regiunea
Vest: Timişoara, Lugoj, Făget, Deta şi Sânnicolau Mare. În luna mai a.c. s-au inaugurat în mod festiv cele 5 Centre educaționale ale Arhiepiscopiei Timișoarei. S-au obținut în proporţie de 100% avizele de funcţionare a Centrelor educaţionale de la următoarele instituții: D.S.P. Timiș, D.S.V.S.A. Timiș, I.S.U. Timiș, A.R.P.M. Timiș și I.T.M. Timiș.

2.2  În luna aprilie a.c. au fost încheiate Contracte de muncă pentru 5 asistenţi sociali din cele 5 Centre educaţionale, iar în luna mai au fost încheiate un număr de 18 Contracte de muncă pentru celelalte tipuri de experți care își desfăsoară activitatea în Centrele educaționale, după cum urmează: 1 pshiholog, 5 profesori, 10 animatori socio-educativi și 2 bucătari.
În baza anchetelor sociale efectuate la domiciliul fiecărui solicitant în parte şi a Protocoalelor de colaborare încheiate cu Şcolile la care învaţă potenţialii beneficiari a celor 5 Centre educaţionale ale Arhiepiscopiei Timișoarei, s-au obţinut situaţiile şcolare şi fişele psihopedagogice a acestora în vederea evaluării iniţiale şi a propunerii intervenţiei pentru atingerea indicatorilor propuşi prin proiect. În datele de 20.04.2011 s-a emis Decizia de înfiinţare a Comisiei de evaluare şi selecţie a beneficiarilor Centrelor educaţionale. Asistenţi sociali au realizat evaluările iniţiale tuturor solicitanţilor, adică aproximativ 300, din care Comisia a selectat 125 de beneficiari pentru cele 5 Centre. (25 pentru fiecare Centru). În luna august s-a  realizat reevaluarea situaţiei socio-materiale a celor 125 de beneficiari din Centrelor educaţionale în vederea continuării măsurilor de prevenire şi reducere a abandonului sau eşecului şcolar şi de creştere a performanţelor şcolare. În urma acestei reevaluări s-a constatat că pentru unii dintre beneficiari s-a îmbunătăţit situaţia prin atingerea 100% a obiectivelor, a indicatorilor propuşi. De aceea în luna august a.c. s-au selectat noi beneficiari conform criteriilor de admitere în centrele educaţionale. Pentru beneficiarii cărora li s-a menţinut măsura, s-au prelungit clauzele contractelor prin încheierea de acte adiţionale, iar pentru noi beneficiari s-au încheiat Contracte de servicii. În acest sens, s-au obţinut situaţiile şcolare şi fişele psihopedagogice a noilor beneficiari în vederea evaluării iniţiale şi a propunerii intervenţiei pentru atingerea indicatorilor propuşi prin proiect.

4.1 Pentru stabilirea coeficientului de inteligenţă generală şi pentru evaluarea funcţionării adaptative a celor 125 de copii din cele 5 Centre educaţionale din regiunea Vest, psihologul a aplicat atât la nivel individual, cât şi în grupe de până la 5 copii Matrici Progresive Standard (SPM) cât şi Sistemul Achenbach al Evaluării Bazate Empiric (ASEBA). De asemenea, pentru observarea fiecărui beneficiar în parte s-au realizat activităţi de consiliere de grup prin folosirea tehnicilor creativ expresive/ de art terapie – desenul / pictura, modelajul, mişcare creativă, a tehnicilor de ludoterapie, poveşti terapeutice ce se pot dramatiza, etc. Pentru cazuri individuale în baza fişelor de observaţie ABC, completate de către personalul angajat al Centrelor s-au utilizat metode şi tehnici de intervenţie comportamentală. Rezultatele evaluării corelate cu observaţiile personalului au fost centralizate într-o Fişă psihologică, ce se află în dosarul fiecărui beneficiar în parte.

4.2 Activităţile educative s-au desfăşurat în baza unei planificări săptămânale. Zilnic, durata activităţilor educative a fost în medie de cel puţin 3h cu menţiunea că durata activităţilor educative diferă de la un beneficiar la altul în funcţie de nevoile educative identificate.                                                                 În baza nevoilor educative identificate (carenţe educative şi performanţe şcolare), în urma aplicării testelor de evaluare iniţială s-a stabilit un plan de recuperare pentru fiecare beneficiar în parte. Astfel, zilnic s-au aplicat Fişe individuale de lucru la fiecare disciplină în parte.
Dintre cele mai importante activităţi educative ce s-au desfăşurat amintim: pregătirea temelor, meditaţii pentru acoperirea lacunelor educative/pentru atingerea performanţelor şcolare, activităţi de responsabilizare a copiilor pentru pregătirea lecţiilor, jocuri de rol, etc.                                                                     De asemenea, s-a urmărit frecvenţa şcolară ţinându-se legătura în permanenţă cu cadrele didactice. S-a pus un deosebit accent pe educația moral-creștină a beneficiarilor.

4.3 Zilnic s-a  oferit o masă caldă de prânz şi o gustare rece conform Piramidei alimentare pentru nutriţia copiilor şi adolescenţilor, în funcţie de necesarul caloric, raportată la grupele de alimente şi grupa de vârstă (Ordinul MSP nr.1563/2008). Totodată s-au desfăşurat activităţi de dezvoltare a abilităţilor de pregătire a mesei prin ajutorul zilnic a beneficiarilor în aranjarea mesei.

4.4 Lunar s-a oferit suport financiar (burse sociale în valoare de 100 lei/beneficiar) şi suport material (rechizite şcolare).

4.5  S-au desfăşurat activităţi de formare a deprinderilor de învăţare eficientă (supravegherea în redactarea îngrijită a temelor, a desenelor, modului cum trebuie să ia notiţe, etc.) şi activităţi pentru dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi relaţionare cu membrii familiei.

4.6  S-au realizat activităţi de dezvoltare a abilităţilor de comunicare şi de relaţionare prin: jocuri tematice, vizionarea de filme şi desene educative, limbajul universal al artei, activităţi de sărbătorire a copiilor,vizite la obiective de interes cultural, istoric, filantropic și social, cu scopul dobândirii de comportamente civice pozitive.

5.2 Zilnic s-au planificat activităţi recreative (concursuri pentru cultivarea spiritului de echipă şi pentru dezvoltarea competiţiei, a limbajului, jocuri didactice speciale pentru corectarea dicţiei, exerciţii de stimulare a gândirii, etc.) cu o durată de aproximativ 2h în vederea facilitării integrări sociale a beneficiarilor. Lunar au fost organizate ieşiri în natură, excursii, vizite la muzee, etc. S-au făcut demersuri pentru organizarea primei tabere pentru toţi cei 125 de beneficiari din cele 5 Centre educaţionale. Astfel, s-a finalizat procedura de achiziţii, s-au contactat toate Centrele şi s-au organizat întâlniri ale echipei de management în vederea împărţirii în 5 serii a tuturor beneficiarilor, etc. În perioada septembrie – octombrie  s-a organizat o tabără la Cabanele „Doruleţ” din munţii Retezat.

5.3 S-au realizat activităţi de formare a deprinderilor de auto-deservire, s-au organizat concursuri pentru cultivarea autonomiei, jocuri de rol în vederea formări deprinderilor de rezolvare a situaţiilor conflictuale în mod paşnic. De asemenea, s-au organizat jocuri de rol, dezbateri tematice şi s-au confecţionat diferite obiecte în vederea demonstrării autonomiei în comportament şi pentru elaborarea şi practicarea unui stil personal adecvat de autoexprimare, etc.

În baza Planurilor de intervenţie psiho-socio-educaţionale personalizate pentru fiecare beneficiar în parte s-au realizat vizite la domiciliul beneficiarilor în vederea evaluării periodice, consilierii parentale, informării şi medierii relaţiilor cu autorităţile locale. Ori de câte ori a fost nevoie s-a acordat la sediul Centrului consiliere socială şi psihologică atât a beneficiarilor cât şi a aparţinătorilor acestora.

7.2 Cei 10 animatorii socio-educativi au fost iniţiaţi în utilizarea programelor Office: Microsoft Word şi  Microsoft Excel precum şi familiarizaţi cu identificarea şi selecţia informaţiilor virtuale de utilitate/ Aceștia au transferat cunoştinţele dobândite la cei 125 de copii din cele 5 Centre educaţionale din regiunea Vest.

În perioada 07.07.2011 – 10.07.2011, s-a organizat la Zărneşti – Braşov cursul de specializare a personalului din cele 16 Centre educaţionale pe componenta de dezvoltare personală cu tema „Metode şi tehnici non-formale de educaţie şi dezvoltare personală creştină” având ca obiective: Optimizarea capacităţii de autocunoaştere şi inter-cunoaştere; Stimularea creativităţii, a imaginaţiei şi a spontaneităţii; Creşterea expresivităţii personale; Dezvoltarea abilităţilor emoţionale şi sociale; Însuşirea metodelor şi a tehnicilor non-formale de educaţie şi dezvoltare personală creştină, managerul de proiect a trasat ultimele sarcini persoanelor responsabile cu organizarea acestui eveniment. La acest eveniment au participat un număr de 32 de experți, respectiv animatori socio-educativi, asistenţi sociali şi profesori, inclusiv 12 experți ai celor 5 Centre educaționale din regiunea Vest.

În această perioadă s-a elaborat Regulamentul de organizare şi funcţionare a reţelei interregionale destinate îmbunătăţirii activităţilor de prevenire a fenomenului de abandon şi eşec şcolar. În baza Protocoalelor de colaborare încheiate cu Inspectoratele de Poliţie de pe raza celor două euro-regiuni, Centru și Vest, s-au realizat la nivelul celor 5 Centre educaţionale ale Arhiepiscopiei Timișoarei întâlniri de informare pentru îmbunătăţirea şi promovarea abilităţilor sociale în scopul facilitării integrării sociale a beneficiarilor. De asemenea, s-a colaborat cu cabinete de medicină generală şi dentară realizându-se astfel acţiuni de informare a beneficiarilor în scopul  prevenirii apariţiei bolilor.

10.1 S-au făcut demersuri pentru organizarea unei mese rotunde în regiunea Vest. Astfel, s-a început procedura de achiziţii, s-au organizat întâlniri ale echipei de management în vederea întocmirii listei cu factori locali de decizie şi de execuţie implicaţi în domeniu, creionarea agendei, etc. În data de 03.05.2011 s-a organizat prima masă rotundă în  regiunea Vest la Timişoara, la care au participat toţi factori locali de decizie şi de execuţie implicaţi în domeniu din cele două regiuni.

Începand cu 01 ianuarie 2011, Arhiepiscopia Timişoarei a inceput derularea activităţilor  în cadrul proiectului  POSDRU/96/6.2/S/62129 cu titlul ,,IMPLICAREA CLERULUI SI A MEMBRILOR COMUNITATILOR PAROHIALE ORTODOXE IN DEZVOLTAREA DE PROIECTE SOCIALE LA NIVELUL MITROPOLIEI BANATULUI SI ARHIEPISCOPIEI ALBA IULIEI”. Odata cu semnarea contractului, Arhiepiscopia Timişoarei a desemnat managerul judeţean angajat iniţial de către aplicantul principal – Arhiepiscopia Aradului şi a pus la dispoziţia acestuia un birou dotat corespunzator cu telefonie şi acces la internet, amplasat intr-un spaţiu identificat anterior, conform obligţiilor asumate în calitate de partener. Ulterior Arhiepiscopia Timişoarei în urma unei instrucţiuni a O.I.R. şi-a asumat angajarea şi respectiv salarizarea managerului judeţean.

După acest prim pas a început procesul de identificare a celor 80 de clerici şi mireni din cuprinsul Arhiepiscopiei Timişoarei care să participe la cursurile de perfecţionare. Aceste  cursuri au fost grupate în două sesiuni , prima vizând dobandirea abilităţilor de manager proiect  şi apoi în cea de a doua sesiune –  management  general şi dobândirea abilităţilor de lucru cu persoanele aparţinând grupurilor vulnerabile.

Tot în cadrul cursurilor fiecare dintre participanţi a realizat cate o diagnoză comunitară prin care a identificat nevoile, grupurile de persoane vulnerabile  şi resursele comunităţii parohiale pe care o reprezintă. Aceste diagnoze comunitare vor sta la baza viitoarelor proiecte şi a parteneriatelor ce se vor incheia cu actorii sociali semnificativi, în cursul anului 2 de proiect.
Cursurile au inceput în luna martie , s-au desfăşurat pe parcursul a două sesiuni şi s-au încheiat în 30 septembrie 2011. Efortul depus de catre Arhiepiscopia Timişoarei a fost îndoit căci pe lângă procesul de organizare a grupelor de participanţi a fost şi unul financiar suplimentar materializat prin punerea la  dispoziţia cursanţilor a unui microbuz în vederea transportului către staţiunea Moneasa – locaţia de desfăşurare a cursurilor.
Activitatile de formare s-au desfăşurat în parametrii stabiliti, cursanţii şi-au îndeplinit obligaţiile asumate şi au absolvit examenul de final, în urma căruia au obţinut şi diplomele.

Odată finalizate cursurile, au început activităţile prevăzute pentru finalul anului 1, respectiv identificarea spaţiului necesar functionarii Centrului de incluziune sociala care işi va incepe activitatea la 01.01.2012. În colaborare cu aplicantul principal, Arhiepiscopia Aradului, au fost stabilite criteriile de selecţie a asistentului social şi a consultanţilor. Pe baza acestor criterii au fost selectate  persoanele care vor lucra pe aceste posturi, urmând ca şi ei sa işi inceapă activitatea tot în ianuarie 2012.

2.  Programul de ajutor pentru săraci;

-Cantina socială a parohiei ortodoxe Timişoara Iosefin funcţionează din 2011 şi are ca beneficiari 45 de vârstnici de doua ori pe săptămână. Este coordonată de preot paroh Ionel Popescu.
-Cantina socială a parohiei ortodoxe Săcălaz, are 50 de beneficiari pe săptămână şi este coordonată de preot Toma Petru.
-Cantina socială a parohiei ortodoxe „Pogorârea Sfântului Duh” Lugoj, are 43 de beneficiari săptămânal şi este coordonată de preot Caius Capotescu.

3.    Programul de ajutor şi asistenţă religioasă pentru persoane cu dizabilităţi, din spitale, penitenciar, armată şi servicii rezidenţiale pentru vârstnici. 

Aşezământul Sf. Nicolae,  Serviciul rezidenţial pentru persoane vârstnice este situat în comuna Checea, judeţul Timiş. Inaugurarea acestui Aşezământ pentru persoane vârstnice a avut loc în data de 16  septembrie 2008.

Având un personal exigent selectat, într-un ambient familial respectând standardele Europene, Aşezământul pentru persoane vârstnice „Sfântul Nicolae” oferă asistenţă şi îngrijire permanentă prin personal calificat, respectiv medic de familie, psiholog, asistent social, asistente medicale, infirmiere, bucătari.  Oferirea de servicii se face în urma încheierii contractului dintre beneficiar şi Aşezământ. Contractul poate fi reziliat la cererea beneficiarului sau la decizia conducerii. Fiecare program este întocmit cu familia, rezidentul şi coordonatorul pentru a asigura servicii optime şi personalizate în funcţie de necesitatea fiecăruia.
Coordonarea este asigurată de preotul Gheorghe Cucu.


Comunitatea persoanelor deficiente de auz şi vorbire funcţionează începând cu anul 2002 şi se află în grija preotului Eugen Bendariu care oficiază slujbele bisericii în limbaj mimico-gestual. Deşi comunitatea surzilor nu cuprinde un număr foarte mare de credincioşi, se poate menţiona că în fiecare duminică numărul credincioşilor care participă la Sf. Liturghie oscilează între 50 şi 100 de persoane.
-Prin grija parohiei Iosefin începând cu anul acesta ca loc de slujire şi activităţi au primit spaţiul situat la demisolul bisericii special amenajat.


Asistenţa religioasă din Penitenciarul Timişoara în anul 2011 a fost asigurată de mai mulţi preoţi misionari în primele 8 luni. În septmbrie s-a reuşit angajarea preotului Gheoghiţă Popa la centrul eparhial cu misiunea pastorală în penitenciar salarizarea fiind asigurată printr-un contract de prestari servicii. Activitatea preoţilor misionari destinată deţinuţilor poate fi evaluată din rapoartele trimestriale precum şi evaluările interne din cadrul instituţiei ca fiind una deosebită, cu rezultate pozitive.


În cadrul armatei prin înfiinţarea Unităţii Militare Brigada 18 Infanterie Banat cu sediul în Chişoda, începând cu 2 noiembrie 2009 a debutat activitatea specifică misiunii pentru preotul capelan Bogdan Radu.


În cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Timiş preotul Cristian Răduică a îndeplinit atribuţiile specifice funcţiei de preot militar, atât la sediu, unde fiinţează două unităţi (Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Timiş şi Gruparea de Jandarmi Mobilă Timişoara) cât şi la capela militară cu hramul „Buna Vestire”, aflată în curtea I.P.J. Timiş până în luna august a.c, când odată cu restructurarea organigramei s-a desfiinţat postul de preot.


Asistenţa religioasă în spitale. În anul 2011 asistenţa religioasă acordată de către preoţii, Dan Cosmin, Cojocaru Vasile, Cornel Teaha, Silviu Damşe şi Constantin Diboş la spitalele din Timişoara s-a desfăşurat în condiţii bune. Slujbele religioase s-au oficiat  corespunzător şi a fost stabilit un program de vizite la bolnavi pe care preoţii în general l-au respectat. Capela de la Spitalul judeţean este pregătită pentru a fi sfinţită iar la Clinica Bega s-a pregătit un proiect de arhitectură în vederea construirii unei capele pentru care se caută fondurile necesare.


CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ GĂVOJDIA  are ca slujitor pe preotul Radu Pamfil şi deţine o biserică sfinţită în 2007.


Anul acesta prin eforturi proprii s-a continuat suţinerea a două posturi de preoţi la spitalele de psihiatrie din Jebel şi Gătaia. Din luna noiembrie la spitalul din Jebel a fost încadrat preotul misionar Ioan Cheregi iar la spitalul din Gătaia preotul Matei Codruţ ce îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea preotului Iulian Popa ce deţine funcţia de paroh la parohia Gătaia Colonie.


Activitatea religioasă din cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru  vârstnici Ciacova în 2011 a fost asigurată de preotul Gheorghe Florea care a reuşit o bună integrare în structura şi specificul Aşezământului. S-a identificat nevoia de asistenţă spirituală asigurată de personal monahal pentru vârstnicii ce sunt imobilizaţi la pat ce se va întâmpla în cadrul unui parteneriat între Centrul Eparhial şi D.G.A.S.P.C Timiş

II) Asociaţiile de caritate

Pe lângă activităţile desfăşurate prin sectorul de asistenţă socială, anul acesta au activat corespunzător şi asociaţiile care sunt coordonate de Biserică.

1. Fundaţia Filantropia Timişoara. Proiectele implementate în anul 2011 au vizat sprijinul unor persoane sau grupuri sociale dezavantajate din punct de vedere economico-social. În acest sens, activităţile au avut o puternică orientare socială răspunzând nevoilor unor persoane sau grupuri sociale dezavantajate asistate prin proiecte şi servicii sociale finanţate din resurse proprii, comunitare s-au structurale având ca beneficiari:

-victime ale traficului de persoane;
-vârstnici aflaţi în dificultate.
-familii monoparentale aflate în situaţii de risc social; Fundaţia Filantropia Timişoara este acreditată ca furnizor de servicii sociale, în prezent având acreditate conform legii trei servicii : Centrul pentru Integrarea Socială, Economică şi Familială a Persoanelor Traficate – Refugiul de Vest, Centrul de zi pentru Integrarea Socială, Economică şi Familială a Persoanelor Traficate şi Serviciul de îngrijire a vârstnicului la domiciliu.

Beneficiarii provin din judeţele Timiş, Caraş-Severin, Arad, Gorj şi Vâlcea. Au fost oferite următoarele tipuride asistenţă:
–    asistenţă socială;
–    consiliere psihologică;
–    asistenţă educaţională;
–    asistenţă medicală;
–    asigurarea de produse alimentare şi alte ajutoare materiale;
–   asigurarea de produse şi materiale necesare igienei personale şi curăţeniei.
Începând cu luna octombrie 2010, Fundaţia Filantropia Timişoara, alături de Institutul pentru Politici Sociale şi alţi 7 parteneri (Asociaţia Glasul Romilor Pro-Europa, Parohia Reformată Bistriţa,  Fundaţia Solidaritate şi Speranţă, Asociaţia Vasiliada, Asociaţia Pro Tinereţe Alba Iulia, Asociaţia Partida Romilor “PRO-EUROPA”) derulează proiectul “Centrele de Incluziune Socială” ce are ca obiectiv general promovarea de măsuri specifice pentru facilitarea accesului pe piaţa muncii a unui număr de 4210 de persoane (grupuri vulnerabile, persoane asistate, voluntari şi personal al Centrelor de Incluziune Socială). Numărul de beneficiari  a fost 458 din categoriile stabilite în proiect.
De asemenea, Fundaţia Filantropia Timişoara a fost selecţionată pentru dezvoltarea şi gestionarea unei intreprinderi sociale în cadrul proiectului S.O.C.I.A.L. ” Strategia de ocupare şi calificare prin învăţare şi activităţi pentru libertate”, care în prezent se află la stadiul de autorizaţie de construcţie.
Cheltuielile de funcţionare, salarizare, organizare au cumulat suma de 402594 lei.

2. FUNDAŢIA PREOT “IOAN OLARIU” a desfasurat cu preponderenta activitati cultural-religioase si sociale:
Activitatea principala  a fost sprijinirea Parohiei Iosefin in vederea organizarii manifestariilor prilejuite de sarbatorirea a 90 ani de la infiintare si 75 de ani de la prima sfintire a bisericii’ astfel s-a implicat, alaturi de Parohia Iosefin, in organizarea simpozionului “Istorie, cultura si spiritualitate” din 27 septembrie, care a marcat acest moment.
-a organizat,impreuna cu Parohia Iosefin,in 8 decembrie, conferinta cu tema “Cum am stihuit psalmii”, sustinuta de poetul Eugen Dorcescu.
– impreuna cu Parohia Iosefin, s-a ocupat de organizarea centrului “Sfanta Maria”deschis la demisolul bisericii; aici un numar de 7 cadre didactice s-au oferit sa ajute gratuit copii din clasele I-XII la matematica, limba romana, biologie, engleza si italiana.
-fundatia si Prohia Iosefin au organizat la demisolul bisericii parohiale conferinta cu tema:”Infectiile de sezon, cum prevenim, cum tratam?” sustinuta de  dr Elena Pop; acest gen de conferinte  cu rol educative se vor organiza si in 2012.
-s-a cumparat mobilierul (8632 lei) pentru camera destinata copiilor care participa la Sfanta Liturghire si carti religioase pentru copii(445 lei).
-S-au acordat ajutoare pentru personae nevoiase in valoare de 4750 lei:s-a acordat Fundatiei Filantropia Timisoara 600lei. Total venituri=9.165 lei, Total cheltuieli= 23.201 LEI,SOLD= 54.140 lei(casa+ banca).

3. Asociaţia Diaconia Timişoara Cetate a derulat următoarel activitati:
-Ianuarie – Decembrie: s-au acordat ajutoare materiale constand din alimente, imbracaminte, incaltaminte si produse de igiena, unor personae defavorizate, provenite din donatiiile unor firme si persoane
-de 4 ori pe luna, sambata,in fiecare luna,  s-a oferit mancare gatita pt cei 95 beneficiari ai Azilului de noapte de pe str. C. Brancoveanu nr. 50, iar de Pasti si Craciuni s-a oferit o masa festiva, lenjerii de pat si produse de igiena
-s-au organizat aniversari, intalniri cu batranii, impreuna cu personalul centrului de zi pentru personae varstnice din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Comunitara de pe str, Sever Bocu si Telegrafului(cu care exista un contract de colaborare pe 3 ani).
– in luna decembrie s-a donat Azilului de noapte 221kg de rosii castraveti, Centrului de zi “Sf Constantin si Elena” 45 kg rosii, Caminului pentru personae varstnice  de pe str I. Klein 184 kg rosii, primite ca sponsorizare de la un producator
-s-au oferit ajutoare financiare in valoare de 4643 lei unor personae aflate in mari nevoi (restantireri la intretinere, chirie, pt asistenta medicala)
-In 4 decembrie s-a organizat spectacolul de binefacere”Iubeste-ti aproapele”, editia a V-a,, impreuna cu grupa de tineret a bisericii Dacia, strangandu-se 2010 lei, care vor fi folositi pentru a-I  ajuta pe nevoiasi cu ocazia Sarbatorilor de iarna.
– s-a facilitate cazarea unui tanar de 33 ani bolnav psihic, care dormea in parc, la Azilul de noapte, urmand a se incerca internarea intr-un spital de boli psihice
Total venituri= 9.604 lei(donatii=2010; cotizatii= 1060 ; sold 2010=6534),Total cheltuieli= 5119lei (4643= ajutoare financiare nevoiasi, 301=rechizite, pliante; 175= cheltuieli bancare),Sold= 4485lei

4. Asociaţia Diaconia Sf. Apostoli Petru şi Pavel în colaborare cu parohia Timişoara Viile Fabric au derulat o bogată activitate social caritativă concretizată în vizite la spitale şi hrană pentru cei nevoiaşi, ajutoare pentru sinistraţi… etc.

5. Liga Tineretului Creştin Ortodox Lugoj şi-au propus şi realizat conferinţe pe teme duhovniceşti şi pelerinaje. Centrul preocupărilor acestei asociatii este participarea împreună la sfintele slujbe  în general în două biserici din oraş: Biserica “Învierea Domnului” (în care activeaza  de la prima slujbă ţinută în subsol de Părintele Paroh Mihai Sidei) şi în Biserica “Adormirea Maicii Domnului”.

6. Asociaţia Studenţilor  Creştini Ortodocşi:
Secţiunea culturală:
•    Conferinţe săptămânale din cadrul cursului de cultură şi spiritualitate creştin ortodoxă susţinute de invitaţii: IPS Serafim Joantă, Pr Dionisie Ignat, Pr Jan Nicolae, Pr Ştefan Negreanu, Pr Constantin Necula, Pr Vasile Vlad, Pr Nicolae Tănase, Pr Dan Popovici, Pr Constantin Jinga, teologul Claudiu Răducu;
•    Seri de dialog şi cateheze la sediul ASCOR;

•    Proiecţii de film în cadrul unei stagiuni de film artistic în Universitatea de Vest din Timişoara, însoţite de comentarii şi discuţii pentru promovarea valorilor culturale şi spirituale în rândul studenţilor, printre filme numărându-se: Into the Wild, Tarul, Ostrov, Horea, Preotul;
•    Curs de muzică psaltică sub îndrumarea protopsaltului Laurenţiu Iacob;
•    Pelerinaj la Sarmizegetusa Regia şi la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, pentru Parastasul Părintelui Teofil;

•    Pelerinaje la mănăstirile din Banat: Mănăstirea Cebza, Mănăstirea de la Timişeni, Mănăstirea Partoş, Mănăstirea Moriseni, Mănăstirea Luncani, Mănăstirea Româneşti;
•    Vizită la Muzeul Satului şi Memorialul Revoluţiei;
•    Organizarea unui atelier de icoane;
•    Dezvoltarea colaborării cu celelalte filiale ASCOR din ţara.
•    Simpozion în memoria Pr Teofil Părăian, printre invitaţi numărându-se Pr Sabin Vodă, Protos. Iustin Miron, etc.

Secţiunea socială:
•    7-20 Iulie: Tabăra socială de muncă şi rugăciune de la Valea Plopului „Bucuria de a trăi”, alături de 80 de studenţi din ţară;
•    20-27 Iulie: Tabăra de băieţi de la Sfânta Mănăstire Oaşa;
•    20-26 Septembrie: Tabără Metocul Mănăstirii Oaşa, loc.Găbud;
•    Vizite la orfelinatele şi azilele de bătrâni din Timişoara;
•    Colinda prin spitale şi case de copii;
•    Participarea la Sfânta Liturghie prin spitale împreună cu Pr Silviu Damşe;
•    Manifestaţie împotriva avortului prin amplasarea unei cruci de lumânări în faţa           Catedralei Mitropolitane şi citirea Acatistului celor 10000 de prunci ucişi de Irod;
•    Strângere de fonduri şi vizitarea comunităţii PRO VITA de la Valea Plopului;
•    23-28 Decembrie: Tabăra de iarnă de la Mănăstirea Oaşa şi diverse localităţi din judeţul Alba.

Alte activităţi:
•    Sa organizat Consfătuirea Naţională a A.S.C.O.R.-ului in Timişoara 25-27 martie
•    organizarea serii de rugăciune în fiecare zi de la orele 19.00 la 21.00 la biserica din curtea Mitropoliei, alternând cu Priveghere în sărbători şi în fiecare zi de sâmbătă, preot slujitor fiind Pr. Silviu Damşe;
•    repetiţii de colinde de două ori pe săptămână, în Postul Crăciunului;
Venituri – 2.700LEI, Cheltuieli – 1.500LEI

7. Societatea Femeilor Creştin ortodoxe din Timişoara, a desfăşurat un bogat program social-caritativ şi cultural – religios.
Întâlniri lunare pentru a asculta un cuvânt de învăţătură şi a discuta probleme curente legate de activităţile desfăşurate. Au fost invitaţi la aceste întâlniri: Părintele Vicar Administrativ al Arhiepiscopiei Timişoarei – Dr. Ionel Popescu, Părintele Ioan Petraş, Părintele Consilier Eparhial Cristian Pavel, Părintele Florentin Jura, Părintele Eugen Babescu şi Părintele Diacon Marius Rumega.
vizite saptamanale la  bolnavi din mai multe spitale din Timişoara: Spitalul Municipal, Clinica de Chimioterapie, Spitalul de Copii L. Ţurcanu – secţia TBC şi distrofici şi Spitalul de Neuropsihiatrie Infantilă. Cu aceste ocazii s-a stat de vorbă cu bolnavii, s-au citit rugăciuni şi li s-au împărţit fructe, dulciuri, iconiţe şi cărţi de rugăciune.
oficierea saptamanala a Sfintei Liturghii, răspunsurile fiind date de doamnele din Societate’ la Căminul de Vârstnici din Timişoara. S-au dat raspunsurile si la slujba vecerniei la diferite biserici din oras
-săptămânal, pe tot parcursul anului, membre ale Societăţii au ajutat la pregătirea mesei şi transportul hranei oferită de cantina socială a Parohiei Timişoara Iosefin, la domiciliul persoanelor vârstnice şi nedeplasabile.
-în Duminica Mironosiţelor, în bisericile din Timişoara s-a organizat o colectă pentru activităţile social-caritative ale Societăţii.
-în cadrul parteneriatului încheiat cu Liceu Sportiv ,,Banatul” din Timişoara, Societatea Femeilor Creştin-Ortodoxe a contribuit la finanţarea proiectului educaţional    ,,Diferiţi, egali şi împreună” la care au participat elevi cu dizabilităţi intelectuale si a sponsorizat activitatea desfăşurată în 6 decembrie 2011 ,,Copii care poartă nume de sfinţi”, cărora li s-au împărţit 40 de pachete cu dulciuri. Şi tot în cadrul aceluiaşi parteneriat s-a acordat o bursă lunară unei eleve bună la învăţătură şi talentată la sport, provenită dintr-o familie cu mulţi copii.
-in zilele de 8-9 octombrie 2011, Societatea Femeilor Creştin-Ortodoxe din Timişoara a organizat simpozionul naţional cu tema ,,Rolul femeii creştine în păstrarea şi promovarea valorilor spirituale ale Bisericii şi poporului român”, cu prilejul aniversării a 20 de ani de activitate în sânul bisericii. La eveniment au participat doamne de la asociaţii şi organizaţii similare din ţară precum şi reprezentante ale organizaţiilor de femei de pe lângă bisericile tradiţionale din Timişoara.

-ca în fiecare an şi anul acesta, în prima vineri din luna martie, 4.03.2011, de data aceasta în Biserica Romano-Catolică ,, Notre Dame” din Timişoara a avut loc  întâlnirea ecumenică cu ocazia Zilei Mondiale de Rugăciune, textul rugăciunii fiind alcătuit în acest an de femeile din Chile. În Timişoara la organizarea şi desfăşurarea acesteia şi-au adus contribuţia doamne din Societatea Femeilor Creştin-Ortodoxe din Timişoara alături de doamne din asociaţiile femeilor aparţinând Bisericilor Romano-Catolică, Greco-Catolică, Reformată şi Evanghelică-Luterană. Din partea Centrului Eparhial a participat Părintele Marius Florescu???
-un pelerinaj la mănăstiri bănăţene in iulie: au fost vizitate Catedrala Episcopală din Caransebeş, Schitul Piatra Scrisă, Mănăstirea Naşterii Maicii Domnului din Băile Herculane, Mănăstirea Sf. Ana din Orşova şi Mănăstirea Mraconia.
-in ziua de 5 decembrie 2011, în ajunul sărbătorii Sf. Nicolae, au fost împărţite din partea Societăţii pachete cu dulciuri persoanelor internate la Căminul de Vârstnici din Timişoara spre bucuria acestora.
Total venituri =14950lei(cotizatii=2396; donatii= 10801; sponsorizari2%=206 ,dobanzi banca=1547), total cheltuieli= 14686lei (material,alimente=2951, ajutor Liceul Sportiv=2259, ajutoare materiale= 2500, cheltuieli diverse +simpozion (masa,cazare)=6952),sold casa =786lei, sold cont+ banca= 26.298 lei

8. Frăţia Ortodoxă Bunavestire – Timişoara a carui principalele activităţi sunt:
-atelier de croitorie ( veşminte bisericesti, broderii )
-atelier de litografie
-curs de limba greacă veche, la care s-au înscris în jur de 20 de participanţi.
-un ciclu de cateheze  saptamanal de introducere în lectura Vechiului Testament, în colaborare cu Parohia Ortodoxă din Zona Tipografilor, Timişoara.

9. Asociaţia Prologos

-ACTIVITĂŢI CULTURALE:
Asociatia Prologos in perioada ianuarie-octombrie a organizat  conferinte, lansari de carte, mese rotunde, vizionari de filme, etc., de exemplu:
-masa rotunda cu tema “Filosoful martir – Mircea Vulcanescu” Invitati au fost conf.dr.Alexandru Petrescu si lect.dr.Claudiu Mesaros
-Conferinta “Poeti dupa gratii” l-a avut ca invitat pe dl Ilie Tudor – fost detinut politic si  tatal lui Tudor Gheorghe. In cadrul conferintei s-a derulat si un film despre poezia din inchisoare.
De asemenea am sustinut actiunea Aliantei Familiilor din Romania cu privire la familie si casatorie, prin Declaratia de la Timisoara.

-PROIECTE EDUCATIONALE

Gradinita Troita si-a continuat activitatea la cele trei grupe de copii. Unitatea a fost implicata in proiecte educationale cu Arhiepiscopia Timisoarei, Filarmonica Banatul Timişoara, Synevo servicii medicale de laborator, Centru de zi pentru copii cu dizabilitati Podul Lung, Caminul de zi pentru batrani, Gradiniţa PS nr.1, Scoala cu clasele I-VIII nr. 21 Vincentiu Babes. Serviciul de Pompieri, Politia Comunitara.
Un alt proiect important al Asociatiei Prologos, este infiintarea scolii cu specific ortodox incepand cu anul scolar 2012-2013.
Acest proiect se desfasoara cu binecuvantarea si in parteneriat cu Arhiepiscopia Timisoarei. Aceasta unitate de invatamant doreste sa ofere copiilor o educatie crestina de calitate, in care se impleteste armonios deprinderea aptitudinilor intelectuale si practice cu formarea caracterului. precum si dezvoltarea parteneriatului scoala-familie-biserica-comunitate.
Total venituri la 31.10.2011 este 1 404 219.99 lei iar cheltuieli asemănător, adică 1 404 219.99 lei.

10. Asociatia Bunavestire Jimbolia având coordonator pe Pr. Alexa Petru, a derulat următoarele activitati:
– pregătirea sărbătorilor Sfintelor Paşti ( 250 de pachete de dulciuri pentru copiii care vin la Biserică) – 2500 lei
– achitarea şcolarizării a două persoane la Şcoala Populară de Arte secţia cântăreţi bisericeşti 750 lei
– branşarea la reţeaua de apă a unei familii sărace din Jimbolia (am suportat cheltuielile cu materialele) cost 150 lei + munca executantului aprox. 150 lei
– împărtirea hainelor primite din Germania şi de la firma Kaţa SRL familiilor sărace, azilului şi centrului de zi din Jimbolia, evaluate aprox. la 700 lei
–  cumpărarea dulciurilor pentru copiii care vin la Hristos Împărtăşit Copiilor cost 250 lei
– pregătirea a 300 de pachete cu dulciuri pentru copiii care colindă în Biserică şi vin la Biserică în ajun şi în ziua de Crăciun. Cost 3000 lei
– Executarea diplomelor pentru copiii care vin la programul Hristos Împărtăşit copiilor, care se vor împărţi în ajunul Crăciunului – cost 65 lei. Total venituri 10100ron (3100=2% ;7000= sold 2010)
Total cheltuieli 5500 ron, Sold= 4600ron, la care se adauga alimente primite de la sponsori si impartite nevoiasilor, in valoare  de 3500ron.

11. Fundatia Antimis coordonată de pr. Constantin Jinga a organizat program complex de activităţi:

Activităţi catehetice (tineri şi adulţi)
Vinerea seara, o data la două săptămâni, se desfăsoară întâlniri de dialog si studiu biblic tematic, vizând aflarea unor solutii biblice la problemele diverse cu care se confruntă crestinul în societatea contemporană avand ca invitati preoti, oameni de cultură din Timisoara. În anul 2011, temele propuse spre dezbatere au fost abordate pe durata mai multor întâlniri si au vizat:

a. Icoana crestinului la Sf. Maxim Mărturisitorul
b. Raporturile dintre părinţi si copii
c. Cum? Cât? Când? trebuie să ne ajutăm copiii?
d. Conflicte: nora vs. soacra; tineri vs. bătrîni
e. Împărteala “frătească”
f. Oedip si Sfinxul – evolutia ciclică a omului?
g. Intelect / etică – haiducie sau compromis?
h. Turnul Babel si ispitele totalitarismului

i. Înţelepciunea lui Solomon – obiect si metodă
j. Ambiţia personală si dezvoltarea persoanei

2. Activităti educative (copii)
În cadrul Clubului pentru copii “Pestisorul de aur”, al Fundaţiei Antimis s-au desfăsurat Atelierele de creaŃie, având ca titlu Sărbătorile si sfinŃii. Atelierele s-au concretizat în următoarele activităti:
_ Anul cu sărbători
– În fiecare sîmbătă, între orele 10-12 copiii între 4-10 ani au povestit despre ce înseamnă anul cu sărbători, raportându-se mereu la sărbătoarea cea mai apropiată si au confectionat diverse obiecte care să le amintească de sărbătorile luate în discutie.
– Repetitii pentru piesa de teatru Învierea Domnului
– Serbarea închinată Învierii Domnului

Octombrie – noiembrie – Sfintii, prietenii nostri
17 septembrie – Sfântul Eufrosin Bucătarul – ocrotitorul bucătarilor – activitate practică: merele si imporatnţa lor în alimentaţie; conservarea merelor (copiii au însirat felii de mere pe aţă pentru uscare)
– coordonator – Florina Jinga
24 septembrie – Sfântul Siluan – rugător pentru întrega lume – activitate practică:fiecare copil a confectionat, din lut, o cătuie si a învătat versetul 2 din Ps. 140

– coordonator – Florina Jinga
1 octombrie – Acoperământul Maicii Domnului – ocrotirea Maicii Domnului activitate practică: copiii confectionează o cărticică despre această sărbătoare
– coordonator: Cătălina Chelaru
8 octombrie – Sfântul Apostol Toma – credintă si îndoială – activitate practică: fiecare confectionează o ramă din carton în care asază icoana colorată a Sfântului
Apostol Toma
– coordonator – Florina Jinga
15 octombrie – Sânta Paraschiva – milostenia si curătia inimii – activitate practică: având în vedere că la Sfânta Liturghie se citeste pilda semănătorului, copiii
lipesc diverse seminţe pe o foaie, în forma unui peste
– coordonator – Florina Jinga

3. Activităti culturale
Joia seara, o dată la două săptămâni, se organizează seri de film în cadrul cărora este
vizionat un film artistic, după care urmează discuţii duhovnicesti în marginea acestuia.
Raportare financiara estimativa: Venituri – 11400, Cheltuieli – 5900, Sold – 5500

 


În concluzie constatăm că programele desfăşurate în anul 2011 au încercat să cuprindă cât mai multe categorii de persoane defavorizate  2635 şi să fie de folos cât mai multor oameni. Alături de investiţia şi efortul centrului eparhial care se ridică la suma de  2457973  lei se adaugă suma de 125000 lei investită de parohii şi 756336  lei cheltuită de fundaţii şi asociaţii religioase pentru diversele proiecte desfăşurate.
Totalul investiţiilor făcute în domeniul asistenţei sociale de centrul eparhial  împreună cu parohiile şi ONG-urile bisericeşti în anul 2011 se ridică la suma de:   3339309 lei
Activitatea caritativă a Bisericii se extinde şi prin faptele de milă creştină făcute de către toate parohiile noastre prin credincioşi şi preoţi, fapte care nu se văd, nu pot fi cuantificate, dar sunt ştiute de Dumnezeu.
Rugăm Adunarea Eparhială să ia la cunoştiinţă activitatea desfăşurată de sectorul social-filantropic şi misionar pe anul 2011 şi să hotărască măsurile ce se impun a fi luate pentru o activitate cât mai rodnică în continuare.
Timişoara, din şedinţa Consiliului Eparhial ţinută la 28 decembrie 2011.

Consilier  Social
Preot Cristian Pavel

Comments are closed.