Administrativ-bisericesc

Sectorul administrativ bisericesc – coordonează activităţile pastorale şi misionare desfăşurate prin Centrul Eparhial, oficiile protopopeşti, mănăstirile şi schiturile din cuprinsul eparhiei, parohiile şi filialele acestora, având următoarele servicii şi compartimente: Exarhat, corpul de inspecţie şi control, personal (muncă şi salarizare) şi oficiul canonic juridic.

 

Atribuţiile sectorului administrativ bisericesc:

– coordoneaza activitatea omiletică şi catehetică la nivelul eparhiei,
– organizează conferinţe şi întâlniri pe grupe de preoţi, pentru aprofundarea problemelor pastorale şi misionare,
– ia măsuri pentru suplinirea parohiilor vacante,
– se îngrijeşte pentru completarea la timp a posturilor vacante de preot,
– coordonează activitatea misionară a preoţilor din spitale, armată, poliţie, jandarmerie şi alte unităţi bugetare,
– face propuneri referitoare la înfiinţarea unor noi posturi de preot la oraşe şi parohiile mari,
– are ca responsabilitate disciplina în rândul clerului,
– realizează transferuri la parohii, înfiinţarea şi desfiinţarea parohiilor, mănăstirilor şi schiturilor, parohiilor, arondarea şi rearonodarea unităţilor bisericeşti.

Documente:

Acte necesare Hirotonie,
Acte necesare pentru Transfer

Cerere numire la parohie
Cerere transfer
Cerere divorț bisericesc
Cerere trecere Ortodoxie

                                                                                                                                                                

Consilier eparhial bisericesc : pr. ic. stavr. Mircea Szilagyi 
Telefon: 0256 220 343
Email: bisericesc@arhiepiscopiatimisoarei.ro

Comments are closed.