Admitere la clasa teologică din cadrul Liceului Pedagogic „Carmen Sylva” din Timişoara

Pentru anul şcolar 2014-2015 au fost alocate 28 de locuri pentru clasa a IX-a la profilul Teologie Ortodoxă (filiera vocaţională) din cadrul Liceului Pedagogic „Carmen Sylva” din Timişoara.

Se pot înscrie elevii clasei a VIII-a (care au media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a minimum 7,00 şi media la purtare în clasele a V-a – a VIII-a minimum 9.00) şi absolvenţi de gimnaziu din anii anteriori care au promovat testele naţionale / tezele unice.

Dosarul de înscriere va cuprinde:

  1. certificat de botez (ortodox)- copie legalizată;
  2. fişa medicală (original);
  3. fişa de înscriere, în original, eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial;
  4. recomandarea consiliului parohial;
  5. binecuvântarea Chiriarhului locului;
  6. certificat de naştere / CI (copie).

 

Calendatul admiterii:

26-27 mai – înscrierea candidaţilor;

28 mai – desfăşurarea probelor;

2 iunie – afişarea rezultatelor;

3 iunie – afişarea rezultatelor finale.

 

 

Probele de aptitudini constau într-o probă orală şi una scrisă. În proba orală se urmăreşte interpretarea unei cântări bisericeşti şi o probă de dicţie, iar la proba scrisă se urmăreşte evaluarea cunoştinţelor de religie ortodoxă dobândite în clasele a VII-a şi a VIII-a. Temele pentru examenul scris sunt:

1.  Dumnezeu se descoperă oamenilor. Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie;

2. Crearea lumii;

3. Hristos, Lumina lumii: Vindecarea orbului din naştere;

4. Rugăciunea în viaţa creştinului;

5. Sfânta Liturghie – întâlnirea cu Hristos;

6. Legea cea nouă – Fericirile;

7. Crezul – sinteza învăţăturii de credinţă;

8. Pilda semănătorului – primire şi împlinire a cuvântului lui Dumnezeu;

9. Biserica, locaş de închinare:

10. Rabdare şi încredere în Dumnezeu – Dreptul Iov.

 

 

După terminarea studiilor şi promovarea examenului de Bacalaureat, absolvenţii acestei secţii se pot înscrie la orice facultate, indiferent de profil (Teologie Pastorală, Didactica, Istorie, Filosofie, Litere, Arhitectură, Academia de Politie ş.a.)

Comments are closed.