Admitere la cursurile de Masterat ale Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Timişoara

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA
FACULTATEA DE LITERE, ISTORIE ŞI TEOLOGIE
CATEDRA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

ORGANIZEAZĂ ADMITERE LA URMĂTOARELE CURSURI DE MASTERAT:

1. ONTOFANIILE SACRULUI. RELIGIE, CULTURĂ, SOCIETATE
DOMENIUL: TEOLOGIE SISTEMATICĂ
Director de program: pr. conf. dr. Nicolae Morar

2. CONSILIERE PASTORALĂ
Director de program: pr. lector dr. Constantin Jinga

3. ISTORIE ŞI INTERCONFESIONALISM
Director de program: conf. dr. Gavril Trifa

4. IMNOLOGIE BIZANTINĂ
Director de program: pr. conf. dr. Nicolae Belean

La programul de master se pot înscrie licenţiaţi ai oricărei specializări universitare.
Admiterea se face pe baza mediei de absolvire (40%), a mediei examenului de licenţă (40%) şi a notei obţinută la interviul vocaţional (20%).

Înscrierile se fac la Secretariatul Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie, Bulevardul Vasile Pârvan, nr. 4, etaj. II, camera 230, în perioada 15-18 iulie 2010, iar interviul vocaţional este programat pentru data de 19 iulie 2010, ora 9,00.
Contestaţii/confirmări, rezultate masterat: 20-21 iulie.
Rezultate finale masterat: 22 iulie.

Relaţii la Secretariatul Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie, camera 230 sau la Serviciul cultural al Mitropoliei Banatului, Bulevardul C. D. Loga, nr. 7.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor prezenta următoarele acte într-un dosar plic:
• fişa de înscriere (se poate descărca de pe site-ul facultăţii la adresa http://www.litere.uvt.ro/1_acasa/pdf/fisa_inscriere_master_2010.pdf)
• copie după buletin;
• 2 fotografii tip buletin;
• diploma de bacalaureat (original);
• diploma de licenţă (original) sau adeverinţa licenţă (original) pentru absolvenţii 2010 (media anilor de studiu şi media licenţei);
• foaia matricolă (original)
• certificat de naştere (copie legalizată);
• certificatul de botez;
• recomandare de la preotul paroh;
• binecuvântarea arhiereului de care aparţine;
• adeverinţă medicală tip (rezultate sânge – RBW, plămâni – MRF şi psihiatric);
• chitanţa de plată a taxei de admitere (100 lei).

Leave a Reply