Admitere la specializarea Teologie Pastorală – sesiunea septembrie 2013

1. Documente necesare pentru înscrierea la concursul de admitere la specializarea Teologie Pastoralăcandidaţii vor completa o cerere de înscriere, la care se vor anexa următoarele acte (depuse într-un dosar plic):

• două fotografii tip buletin (carte) de identitate;

• diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original – candidaţii care se înscriu pentru concurs şi la o altă facultate vor anexa o copie legalizată a diplomei şi copia legitimaţiei de înscriere la concurs la prima facultate, copie care se autentifică după original de către secretariatul facultăţii;

• foaia matricolă cu disciplinele studiate în liceu;

• certificat de naştere (copie legalizată);

• certificatul de botez;

• recomandarea preotului paroh;

• binecuvântarea arhiereului de care aparţine candidatul;

• scrisoare de intenţie;

• adeverinţă medicală tip (analize de sânge, plămâni, aviz psihiatric şi dovada vaccinărilor)

 

2. Calculul mediei concursului de admitere

Calculul mediei finale la concursul de admitere 2013 va reuni:

  • · media examenului de bacalaureat: 40%;
  • · nota obţinută în urma verificării aptitudinilor muzicale: 10%;
  • · nota testului grilă la disciplina Dogmatică ortodoxă: 50%.

Atenţie! Calculul mediei finale se va efectua numai la candidaţii care au obţinut minimum nota 5 (cinci) la testul grilă.

Înscrierile se fac în intervalul 19-23 septembrie 2013 la Universitatea de Vest din Timişoara de pe str. Vasile Pârvan nr.4

Examenul de admitere şi verificarea aptitudinilor muzicale se vor desfăşura în ziua  de
23 septembrie 2013 de la ora 9,00.

Tematica admitere 2013

Test grilă DOGMATICĂ

Comments are closed.