Calendarul Arhiepiscopiei Timişoarei pe anul 2009

La Editura „Învierea” şi tipografia arhidiecezană din Timişoara a apărut un nou număr al Calendarului Arhiepiscopiei Timişoarei tip almanah, cel pe anul 2009. Realizat în condiţii grafice deosebite, Calendarul a fost alcătuit de P.On. Părinţi Marius Florescu şi Adrian Carebia de la Biroul de presă al Centrului eparhial, sub coordonarea P.On. Părinte Zaharia Pereş, consilier cultural la Centrul eparhial.

Din cuprins semnalăm: Cuvântul înainte al Înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop şi Mitropolit Nicolae, Calendarul bisericesc pe anul 2009 cu rânduieli tipiconale, Organizarea Bisericii Ortodoxe Române şi a Arhiepiscopiei Timişoarei, Actualitatea Sfintei Scripturi, Biserica în modernitate, Comemorarea Revoluţiei noastre şi Lecturi duhovniceşti. Calendarul tip almanah se va găsi spre comercializare la toate standurile de obiecte bisericeşti din cuprinsul eparhiei, precum şi la biserici şi mănăstiri.

Leave a Reply