Îndemn părintesc către elevi, părinți, dascăli și preoți

Cu ajutorul și binecuvântarea Părintelui ceresc, începem noul an școlar 2022-2023, perioadă rânduită pentru pregătirea didactică, intelectuală, religioasă și morală a copiilor și tinerilor neamului nostru românesc, creștin-ortodox.

Instituție fundamentală a devenirii noastre, școala a însemnat și înseamnă cunoaștere, știință, cultură, spiritualitate, respect față de valorile și tradițiile statornicite de înaintași, loc și locaș în care s-a plămădit ființa națională și dulcea limbă română.

Fiică a Bisericii, căci primele școli s-au născut în tinda bisericilor, mănăstirilor și pe lângă centrele eparhiale, școala are misiunea de a instrui, de a sădi în mintea și în sufletul elevilor cunoștințele folositoare vieții, de a le călăuzi pașii pe drumul adevăratei cunoașteri, dar și de a forma caractere, de a oferi copiilor și tinerilor modele de urmat, într-un climat autentic de dragoste, bunăvoință, bunătate, prietenie, dăruire, profesionalism și bună înțelegere.

În buna desfășurare a complexului și atât de importantului proces de învățământ nu sunt implicați doar profesorii și elevii, ci și părinții, bunicii, autoritățile, împreună cu slujitorii Bisericii noastre dreptmăritoare.

Înfrățite pe drumul lung și spinos al istoriei, Biserica și Școala nu pot fi despărțite, aportul lor la luminarea prin cultură a poporului nostru fiind cunoscut și recunoscut.

De aceea, la începutul acestui an școlar Vă îndemnăm părintește pe toți dascălii eparhiei noastre, din rândul cărora fac parte și cei ce trudesc la predarea Religiei, „să vă țineți de cuvintele cele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura cea după dreapta credință” (I Timotei 6, 3).

Copiilor și tinerilor care pășiți pe porțile școlilor, vă așez la suflet tot cuvintele Sfântului Apostol Pavel, care zice: „Fugiți de poftele tinereților și urmați dreptatea, credința, dragostea, pacea…” (II Timotei 2, 2) și „ascultați de părinții noștri în Domnul” (Efeseni 6, 1).

Un gând bun îndrept spre toți părinții care, plini de nădejde, vă încredințați pruncii în brațele dascălilor și vă străduiți să le asigurați toate cele necesare studiului. Ascultați și voi, dragi părinți, cuvântul nepieritor al Domnului, consemnat în cartea noastră sfântă, Biblia: „Deprinde pe tânăr cu purtarea pe care trebuie s-o aibă; chiar când va îmbătrâni nu se va abate de la ea”(Pildele lui Solomon 6, 4).

Ca de fiecare dată, ne adresăm părintește și preoților eparhiei noastre cu îndemnul de a identifica familiile aflate în lipsuri și nevoi și de a le oferi copiilor din partea parohiei cele necesare începutului anului școlar. Acolo, însă, unde cerințele depășesc posibilitățile financiare ale parohiei, rugăm preoții să solicite sprijinul Centrului eparhial.

Întrucât Sfântul Sinod a proclamat anul 2022 drept „An omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului”, iar prin rugăciune intrăm în „comuniune cu Dumnezeu și cu toți cei care, ridicându-și mâinile spre înaltul Cerului, cu lacrimi cer iertare și îndrumare la Dumnezeu”, îndatorăm pe Preacucernicii preoți din eparhia noastră ca, duminică, 4 septembrie, la Sfânta Liturghie, să înalțe rugăciuni pentru profesori, învățători, elevi, părinți și ostenitorii din școli, potrivit rânduielilor bisericești.

De asemenea, Preacucernicii preoți vor participa la ceremonia de deschidere a noului an școlar, în dimineața zilei de 5 septembrie și vor oficia slujbele îndătinate, conform rânduielilor stabilite de către Sfântul Sinod al Bisericii noastre.

Iar acum, la începutul anului bisericesc, înălțăm smerită rugăciune către Dumnezeu, Cel în Treime preamărit, pentru toți dascălii, elevii din grădinițe și școli, pentru părinți și pentru familia creștină, și pentru toți credincioșii eparhiei noastre, ca întru sănătate, pace sufletească și bucurie duhovnicească să pășească în anul școlar 2022-2023.

1 septembrie 2022, la sărbătoarea Sfântului Cuv. Dionisie Exiguul și a Sfântului Cuv. Simeon Stâlpnicul, Începutul anului bisericesc

† Ioan
Mitropolitul Banatului

Citeşte în continuare »
 • 1 Sep 2022
 • 856 vizualizari

Capacitate preoțească – sesiunea martie 2022

În baza Metodologiei pentru obținerea gradelor profesionale în preoție de către personalul clerical, aprobată de Sfântul Sinod prin hotărârea nr. 1199/2008, actualizată prin hotărârile nr. 565/2017 și nr. 10.079/ 2018, se va organiza examenul de capacitate preoțească, sesiunea martie 2022.

La examenul de capacitate preoțească se pot înscrie licențiații în Teologie Pastorală care doresc hirotonia întru preot. Întrucât examenul de capacitate preoțească are valabilitate un an de zile pentru cei care au obținut media sub 9,00, și doi ani valabilitate pentru cei care au promovat cu cel puțin media 9,00, se pot înscrie și candidații care au depășit condițiile enunțate.

Înscrierea se va face la Centrul eparhial, la sectorul bisericesc, în perioada 14-25 februarie a.c. Dosarul de înscriere va cuprinde:

 1. Cererea de înscriere la examen, adresată către Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei şi Mitropolitul Banatului;

2. Fotocopii după actele de studii: diplomă de licențiat în Teologie Pastorală, diplomă de master în Teologie, diplomă de doctor în Teologie și foile matricole aferente, precum și certificatul de absolvire al modul psihopedagogic;

3. Fotocopie după cartea de identitate a candidatului;

4. Un Curriculum Vitae al candidatului;

5. Recomandarea preotului duhovnic;

6. Dovadă de la Centrul eparhial că nu are impedimente canonice la hirotonie.

Cursuri de pregătire a candidaților pentru examenul de capacitate preoțească se vor organiza și susține la Centrul eparhial în perioada 14 – 18 martie 2022.

Examenul va consta în:

 1. Testarea psihologică, ce va avea loc vineri, 4 martie 2022, începând cu orele 10,00;
 2. Testarea de specialitate, în cadrul căreia se vor susține probele scrise (Teologie Dogmatică și Morală; IBU și IBR) și probele orale (Exegeză biblică, Omiletică, Catehetică, Tipic și Liturgică, Cântare, Legislație și Administrație bisericească) va avea loc marți, 29 martie 2022, începând cu ora 8,00, la Centrul eparhial din Timișoara, B-dul. C.D. Loga nr. 7.

Alăturat anexăm programa pentru examen şi bibliografia selectivă:

Citeşte în continuare »
 • 3 Feb 2022
 • 838 vizualizari

Examenul de dizertație la Facultatea de Teologie din Timișoara, ciclul de studii masterale

Miercuri 14 iulie 2021 a avut loc susţinerea examenului de disertaţie a absolvenţilor programului de master Religie, Cultură, Societate din cadrul Facultăţii de Teologie din Timişoara. Examenul s-a desfăşurat on line, după regulile stabilite de Universitatea de Vest din Timişoara. Comisia profesorală de examinare a fost prezidată de părintele lect. univ. dr. Marius Florescu.

La orele 11 în biserica din incinta reşedinţei mitropolitane s-a desfăşurat un Te Deum la care a slujit părintele ieromonah dr. Rafael Povîrnaru, în prezenţa părintelui consilier eparhial dr. Nichifor Tănase, a cadrelor didactice şi absolvenţilor.

La final, absolvenţii – 12 la număr – au primit binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Ioan al Banatului.

Citeşte în continuare »
 • 14 Jul 2021
 • 772 vizualizari

Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie

 

Programe de studii universitare de Teologie Ortodoxă


Existenţa învăţământului teologic în Banat are tradiţie îndelungată şi contribuie la progresul moral, spiritual şi intelectual al societăţii, răspunzând nevoilor Bisericii. Astfel, pe lângă formarea de preoţi şi profesori de religie, învăţământul teologic are menirea şi îndatorirea să contribuie la reabilitarea societăţii, la promovarea Bisericii prin împlinirea rolului ei misionar.

Studiile universitare teologice la Timişoara au fost înfiinţate prin hotărârea Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Timişoarei şi Caransebeşului, adunare întrunită la 6 decembrie 1992, primind aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în sesiunea din 19 – 22 ianuarie 1993. S-a reluat astfel firul întrerupt vreme de mai bine de jumătate de secol, ştiut fiind că până în anul 1948 existau Academii teologice la Timişoara şi Caransebeş.

Din anul universitar 1993 – 1994, programele de studii teologice universitare funcţionează la Universitatea de Vest din Timişoara ca parte componentă a unei facultăţi multidisciplinare, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie.
În prezent funcţionează două programe de studii de licenţă acreditate şi structurate potrivit sistemului Bologna:
■ Teologie pastorală (4 ani – 240 ECTS);
■ Teologie didactică (3 ani – 180 ECTS).

Din anul universitar 2005-2006 Catedra de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara organizează studii masterale. Sunt acreditate în prezent patru masterate (după sistem Bologna):
1. Religie, cultură, societate (Coordonator program: Conf. Dr. Nicolae Morar);
2. Consiliere pastorală (Coordonator program: Lect. Dr. Constantin Jinga);
3. Imnologie bizantină (Coordonator program: Conf. Dr. Nicolae Belean).
4. Istorie şi interconfesionalism (Coordonator program: Conf. Dr. Gavril Trifa),

Sunt asigurate o serie de facilităţi:
■ suport spiritual şi pedagogic continuu, girat de către cadre didactice de specialitate;
■ cercuri ştiinţifice studenţeşti şi alte activităţi cu profil academic şi teologic;
■ participări la sesiuni ştiinţifice şi simpozioane naţionale şi internaţionale;
■ aplicaţii pedagogice şi pastoral-misionare;
■ burse de studii în străinătate prin convenţii interdepartamentale.

 

 

Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie cu secţiile: Teologie Pastorală şi Teologie Didactică


Decan: Prof. Univ. Dr. Otilia Hedeşan
Prodecan: Lect. Univ. Dr. Dana Percec
Cancelar: Conf. Univ. dr. Reghina Dascăl
Secretarşef: Prof. Ramona Miţiga
Secretar pentru programele de studii teologice: Prof. Despina Onişoru

Şeful Catedrei de Teologie Ortodoxă: Pr. Conf. Dr. Nicolae Morar

Coordonator al programului: Preasfinţitul Episcop-Vicar Paisie Lugojanul

Cadre didactice: Conf. Dr. Smaranda Vultur, Pr. Conf. Dr. Nicolae Belean, Diac. Conf. Dr. Gavril Trifa., Pr. Lect. Dr. Vasile Itineanţ, Pr. Lect. Dr. Constantin Jinga, Lect. Dr. Remus Mihai Feraru, Pr. Lect. Dr. Daniel Enea., Pr. Asist. Drd. Adrian Covan, Pr. Asist. Dr. Alin Cristian Scridon., Pr. Prep. Drd. Dragoş Debucean.

Cadre didactice asociate: Preasfinţitul Episcop Vicar Paisie Lugojanu, Arhim. Drd. Simeon Stana, Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile Muntean, Prof. Dr. Corneliu Mircea, Pr. Dr. Mircea Cricovean, Pr. Drd. Marius Florescu, Pr. Dr. Cosmin Panţuru, Dr. Florin Dobrei, Dr. Daniel Lemeni.
Spiritual: Pr.Gheorghe Itineanţ

 

Prezentarea Catedrei de Teologie Ortodoxă


Începuturile învăţământului teologic universitar la Timişoara se leagă de înfiinţarea Universităţii de Vest. Decretul Lege nr. 660 din 30 decembrie 1944 prevede constituirea Universităţii de Vest din Timişoara „cu facultăţile de Drept, Litere şi Filosofie, Ştiinţe, Medicină umană, Medicină veterinară, Farmacie şi Teologie”. Datorită împrejurărilor istorice nefavorabile, proiectul amintit nu s-a realizat, însă, decât după 1989.

După decembrie 1990, învăţământul teologic românesc a fost reorganizat, ceea ce a permis apariţia unor noi Facultăţi de Teologie Ortodoxă, pe lângă cele deja existente la Bucureşti şi Sibiu. În acest context, a luat fiinţă Catedra de Teologie Ortodoxă în cadrul Facultăţii de Litere şi Istorie a Universităţii de Vest din Timişoara, pe baza Protocolului încheiat între Ministerul Învăţământului, Secretariatul de Stat pentru Culte şi Patriarhia Română, nr. 9870, din 30 mai 1991 şi a Convenţiei încheiate între Arhiepiscopia Timişoarei şi Rectoratul Universităţii de Vest din Timişoara, nr. 2669, din 25 martie 1993.

În anul universitar 1993-1994, în cadrul Catedrei de Teologie Ortodoxă au fost titularizate primele două cadre didactice, corpul profesoral completându-se în cursul anilor universitari următori, în vederea acoperirii cursurilor de la specializările Teologie pastorală şi Teologie didactică.

Din anul universitar 2005-2006 Catedra de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara organizează studii masterale. Sunt acreditate în prezent patru masterate (după sistem Bologna): Religie, cultură, societate (Coordonator program: Conf. Dr. Nicolae Morar); Consiliere pastorală (Coordonator program: Lect. Dr. Constantin Jinga); Istorie şi interconfesionalism (Coordonator program: Conf. Dr. Gavril Trifa), Imnologie bizantină (Coordonator program: Conf. Dr. Nicolae Belean).

Catedra de Teologie Ortodoxă aplică principiile normative cuprinse în Constituţia României, Legea Învăţământului, Carta Universităţii de Vest, Statutul şi regulamentele Bisericii Ortodoxe Române.

Misiunea catedrei este didactică şi de cercetare ştiinţifică şi are ca obiectiv formarea viitorilor preoţi ai Bisericii Ortodoxe Române precum şi a profesorilor de religie, cu formaţie teologică şi umanistă, cu scopul afirmării valorilor spiritualităţii ortodoxe şi culturii româneşti în plan interconfesional şi intercultural

Catedra de Teologie Ortodoxă utilizează localul din Calea Bogdăneştilor, nr.32 A, care este proprietatea Universităţii de Vest din Timişoara şi are o dublă funcţionalitate, didactică şi de cazare.

Citeşte în continuare »
 • 23 May 2011
 • 646 vizualizari

Clase de teologie la Liceul Carmen Sylva

Învăţământul teologic seminarial – prezentare generală

 

Clasele de Teologie ale liceului “Carmen Sylva” din Timişoara sunt organizate sub formă de seminar teologic şi au fost înfiinţate în anul 1997. Ele oferă dublă specializare: atât pedagogică, cât şi teologică. În cele 5 clase ( a IX-a – XIII-a) sunt în prezent 118 elevi. Aici s-a construit o capelă pentru nevoile spirituale ale elevilor. Prin eforturile cadrelor didactice s-a reuşit obţinerea de performanţe ale elevilor la diversele Olimpiade de Religie pe faza naţională.

Educaţia religioasă în şcolile de stat se desfăşoară în baza protocolului încheiat între Patriarhia Română şi Ministerul Educaţiei în anul 1990, ultimele reglementări având loc în anul 1997 când s-a hotărât ca frecvenţa la orele de Religie să devină obligatorie. La 15 septembrie 2007, la şcolile din cuprinsul eparhiei predau Religia 144 profesori titulari, 280 profesori suplinitori şi 158 preoţi plătiţi cu ora. Pentru perfecţionarea profesorilor se organizează cercuri metodice în fiecare lună sub îndrumarea inspectorului de specialitate. Dintre profesorii de Religie, un număr de 20 sunt hirotoniţi preoţi asigurând asistenţă duhovnicească a elevilor de la şcoala unde funcţionează. La unele şcoli, prin strădania profesorilor de Religie au fost amenajate capele pentru nevoile spirituale ale elevilor.

 

Cadre didactice: Nicolaie Sincari – profesor muzica

Citeşte în continuare »
 • 11 May 2011
 • 554 vizualizari