hbb

hjj

Citeşte în continuare »
 • 6 Apr 2024
 • 9 vizualizari

dg

Citeşte în continuare »
 • 5 Apr 2024
 • 9 vizualizari

re

Citeşte în continuare »
 • 5 Apr 2024
 • 9 vizualizari

Examen de capacitate preoțească la Centrul Eparhial

Joi, 28 martie, la sediul Centrului Eparhial din Timișoara a avut loc examenul de capacitate preoțească – sesiunea martie 2024. Candidații înscriși, absolvenți ai studiilor teologice, s-au prezentat mai întâi la proba scrisă a examenului, care a cuprins disciplinele Dogmatică și Istoria Bisericească Universală.

Candidații care au promovat proba scrisă s-au prezentat la cea orală, comisia de examinare, prezidată de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan, fiind formată din părintele consilier Mircea Szilagyi și părinții profesori de la  Facultatea de Teologie. La această sesiune au fost verificate cunoștințele, competențele și deprinderile candidaților din domeniile omiletică și catehetică, drept canonic și administrație bisericească, liturgică, muzică bisericească și tipic. Totodată, candidații au răspuns la întrebările  practice ce au avut în vedere diverse aspecte legate de pastorație și de viața parohiei.

Cele două probe au fost precedate de o altă probă eliminatorie, care a constat în testarea psihologică, desfășurată în timpul perioadei de pregătire a candidaților.

Candidații  care au absolvit acest examen au posibilitatea de a să ocupă posturi de preot  în Arhiepiscopia Timișoarei.

La examenul de capacitate preoțească se pot înscrie licențiații în Teologie Pastorală care doresc hirotonia întru preot. Examenul de capacitate preoțească are valabilitate un an de zile,  pentru cei care au obținut media sub 9,00 și doi ani de valabilitate pentru cei care au promovat cu cel puțin media 9,00. Astfel, pentru susținerea lui se pot înscrie și candidații  care, în anii anteriori, au medii sub 9:00.

Citeşte în continuare »
 • 29 Mar 2024
 • 912 vizualizari

Programul serviciilor religioase de la catedrala mitropolitană în Prima Săptămână a Postului Sfintelor Paști – 2024

LUNI               

ora   7,30     UTRENIA + CEASURILE ȘI OBEDNIȚA
ora 17,00     CANONUL CEL MARE    

MARȚI          

ora   7,30     UTRENIA, CEASURILE ȘI OBEDNIȚA
ora 17,00     CANONUL CEL MARE

MIERCURI   

ora   7,00      UTRENIA, CEASURILE ȘI OBEDNIȚA
ora 9,30  LITURGHIE A DARURILOR ÎNAINTE SFINȚITE  
ora 17,00     CANONUL CEL MARE

JOI     

 ora   7,00       UTRENIA, CEASURILE ȘI OBEDNIȚA URMATE DE SFÂNTA LITURGHIE A DARURILOR ÎNAINTE  SFINȚITE
ora 17,00      CANONUL CEL MARE

VINERI       

ora   7,00     UTRENIA, CEASURILE ȘI OBEDNIȚA
ora 9, 30      TAINA SFÂNTULUI MASLU
ora 16,00      SFÂNTA LITURGHIE A DARURILOR ÎNAINTE SFINȚITE  

SÂMBĂTĂ    

ora   7,00     ACATIST
ora   7,30     SFÂNTA LITURGHIE A SFÂNTULUI IOAN GURĂ DE AUR
ora   9,30     POMENIREA MORȚILOR
ora 17,00     VECERNIA + LITIE

DUMINICĂ (Duminica Ortodoxiei)

 ora   8,00    UTRENIA
ora   9,30    SFÂNTA LITUGHIE ARHIEREASCĂ A SFÂNTULUI VASILE CEL MARE
ora 17,00   ACATISTUL SFÂNTULUI IERARH IOSIF CEL NOU DE LA PARTOȘ
ora 18,00   CONCERT IMNE RELIGIOASE – CORUL CATEDRALEI MITROPOLITANE   

Citeşte în continuare »
 • 15 Mar 2024
 • 914 vizualizari

Îndreptarul Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române privind anul electoral (aprobat prin hotărârea sinodală nr. 1.731 din 29 februarie 2024)

În perspectiva alegerilor europarlamentare, locale, legislative și prezi­den­țiale din anul 2024, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, pornind de la pozițiile exprimate succesiv prin hotărârile sinodale din 13-14 februarie 1996, 23-25 februarie 2000, 12-13 februarie 2004, 5-7 martie 2008, 25 februarie 2016 și 21 iulie 2020, din dorința de a face cât mai clară atitudinea Bisericii Ortodoxe Române față de viața politică și campaniile electorale, ho­tărăște:

1. În calitatea sa de cetățean al Patriei și de părinte duhovnicesc al tuturor enoriașilor săi, indiferent de orientarea lor politică, preotul are libertatea, binecuvântarea și îndatorirea ca, de pe poziția și prin mijloacele duhovnicești care-i sunt specifice, să participe la viața cetății, sprijinind activitățile menite să promoveze binele obștesc și împotrivindu-se oricăror măsuri sau acti­vități care se dovedesc a fi în contradicție cu învățătura și morala creștină ortodoxă. În vederea respectării opțiunilor politice ale credin­cioșilor săi, preotul are obligația de a păstra neutralitatea în timpul campaniilor electorale, atât în declarațiile publice, cât şi în activitatea practică, față de problemele cu caracter politic. Opțiunea politică a preotului va fi exprimată doar prin votul personal secret.

2. Menține hotărârea sinodală nr. 1.676 din 6 martie 2008, prin care, în conformitate cu Sfintele Canoane (6 Apostolic, 7 Sinodul IV Ecumenic, 10 Sinodul VII Ecumenic, 11 Sinodul local Cartagina), se stipulează că printre îndeletnicirile incompatibile cu slujirea și demnitatea clericală se numără și aceea de „a primi asupra sa dregătorii sau îndeletniciri lumești”, iar arhiere­ului, preotului, diaconului, monahului și monahiei din Biserica Ortodoxă Română le este interzis:

a. să facă politică partinică;

b. să fie membru(ă) al unui partid politic sau al unei organizații care poate fi asimilată unui partid politic;

c. să candideze la alegerile parlamentare sau locale;

d. să participe la campanii electorale în calitate de susțină­tor(oare);

e. să ocupe funcții de demni­tar/înalt funcționar public la nivel central sau local, în Statul român sau în alte state.

3. Clericul sau monahul care se implică în politica vreunui partid în calitate de membru sau de candidat, dar şi prin sus­ținerea unui candidat, încalcă legământul depus la hirotonie („...nu mă voi îndeletnici cu activități potrivnice chemării preoțești şi nu mă voi face părtaș la lucrări şi adunări care dăunează Bisericii”, hotărârea sinodală nr. 4.670/2008), prevederile Regulamentului auto­rităților canonice disciplinare și al instanțelor de judecată ale Bisericii Ortodoxe Române (2015) şi ale Regulamentului pentru organizarea vieții monahale și funcționarea administrativă şi disciplinară a mănăstirilor (2003) și va trebui să aleagă între cariera politică şi misiunea clerica­lă/via­ța monahală. Abaterile de acest fel vor fi judecate în consistoriile eparhiale.

4. Aplicând principiul iconomiei (pogorământdispensă), în vederea împlinirii misiunii pastoral-sociale la care sunt chemați în viața comuni­tăților pe care le păstoresc, Sfântul Sinod, prin hotărârea sinodală nr. 1.676 din 6 martie 2008, permite totuși ca preoții și diaconii să candideze, însă doar ca independenți și doar pentru calitatea de consilier local şi consilier județean în România, în următoarele con­diții:

a. lipsa unor candidați laici or­to­docși, bine pregătiți, capabili să reprezinte eficient comu­nitățile din care provin și în a căror componență intră credin­cioși ortodocși;

b. încălcarea neutralității politice sau susținerea publică pe plan local a unui partid politic de către deservenții altor culte sau organizații religioase;

c. promovarea de către unele partide politice a unor oameni politici care au atacat în mod constant instituția Bisericii și valorile morale creștine ale so­cietății sau candidarea respectivelor persoane ca indepen­denți.

5. Preoții și diaconii nu pot candida la alegerile locale fără a­probarea scrisă a chiriarhilor lor. Aceasta va fi acordată în urma analizei solicitărilor, într-o ședință a Permanenței Consiliului eparhial și numai acelor clerici considerați capabili să promoveze interesele comunității în consiliile locale și în consiliile județene. Dacă, însă, se dovedește că preotul sau diaconul nu corespunde cerințelor mandatului încredințat, de a lucra şi a apăra interesele comunității locale, atunci i se va retrage aprobarea.

6. Preoții și diaconii care au obținut aprobarea bisericească de a candida pentru a deveni membri în consiliul local sau consiliul județean vor fi suspen­dați de la slujire pe întreaga perioadă a campaniei electorale (pentru evitarea oricăror suspiciuni referitoare la folosirea de mijloace pastorale în campania electorală), vor adopta în timpul campaniei electorale un comportament adecvat slujirii şi demnității preoțești, vor respecta legislația în vigoare privind campaniile electorale şi alegerea autorităților adminis­trației publice locale şi nu vor folosi în scopuri electorale lăcașurile de cult.

7. Sfântul Sinod reamintește apelul său către liderii partidelor politice din România de a nu permite recrutarea de mem­bri din rândurile clerului și nici folosirea în scopuri politice a persoanelor, spațiilor, slujbelor și însemnelor bise­ri­cești.

8. Sfântul Sinod reiterează faptul că Biserica Ortodoxă Română nu recomandă susținerea vreunui partid politic sau vre­unei ideologii politice, ci îndeamnă pe toți cetățenii să facă alegeri după criterii care vizează realizarea binelui țării și promovarea valorilor creștine în societate. În acest sens, pentru aprecierea candidaților la alegerile europarlamentare, localeparlamentare și prezidențiale din acest an, recomandă credin­cioșilor Bisericii noastre următoarele 10 criterii orientative:

I. manifestarea credinței în Dumnezeu și a responsabilității faţă de comunitate;

II. apărarea libertății religioase și susținerea activităților spirituale şi sociale ale Bisericii;

III. respectul pentru persoana umană şi promovarea culturii vieţii: promovarea familiei tra­diționale, firești, formată din bărbat şi femeie, menită să conceapă alte vieți; implementarea de politici împotriva avortului, eutanasiei, cercetărilor pe embrioni umani, clonării;

IV. promovarea unei educații naționale integrale, care îmbină cunoașterea intelectuală cu formarea morală și spirituală;

V. apărarea și promovarea să­nătă­ții fizice, psihice și mo­rale/spirituale a poporului român;

VI. diminuarea sărăciei, dezvoltarea economică și creșterea demografică a României;

VII. apărarea şi promovarea patrimoniului cultural și spiritual național;

VIII. apărarea resurselor naturale, ocrotirea mediului şi dezvoltarea agriculturii, ca baze ale responsabilității pentru ge­ne­rațiile prezente şi viitoare;

IX. sprijinirea comunităților de români din jurul granițelor şi a diasporei române, precum şi promovarea de proiecte de încurajare a românilor să revină în România;

X. apărarea şi promovarea cu demnitate a intereselor poporului român, pe plan extern şi intern.

9. Desigur, aceste criterii pot fi completate cu alte criterii utile pentru orientarea alegătorilor spre un vot corect, responsabil și folositor țării.

Citeşte în continuare »
 • 10 Mar 2024
 • 153 vizualizari

Capacitate preoțească – sesiunea martie 2024

În baza Metodologiei pentru obținerea gradelor profesionale în preoție de către personalul clerical, aprobată de Sfântul Sinod prin hotărârea nr. 5.121/5 iulie 2023, se va organiza examenul de capacitate preoțească, sesiunea martie 2024.

La examenul de capacitate preoțească se pot înscrie doar licențiații în Teologie Pastorală care doresc hirotonia întru preot. Întrucât examenul de capacitate preoțească are valabilitate un an de zile pentru cei care au obținut media sub 9,00 și doi ani valabilitate pentru cei care au promovat cu cel puțin media 9,00, se pot înscrie și candidații care au depășit condițiile enunțate.

Înscrierea se va face la Centrul eparhial, sectorul bisericesc, în perioada 19 februarie – 7 martie a.c. Dosarul de înscriere va cuprinde:

1. Cerere de înscriere la examen, adresată Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului;

2. Fotocopii după actele de studii: diplomă de licențiat în Teologie Pastorală, diplomă de master în Teologie, diplomă doctor în Teologie și foile matricole aferente, certificatul de absolvire al modulului psihopedagogic;

3. Fotocopie după cartea de identitate a candidatului;

4. Un Curriculum Vitae al candidatului;

5. Recomandarea preotului duhovnic;

6. Dovadă de la Centrul eparhial că nu are impedimente canonice la hirotonie.

Cursuri de pregătire a candidaților pentru examenul de capacitate preoțească se vor organiza și susține la Centrul eparhial în perioada 11 – 15 martie a.c., cu prezență obligatorie.

Examenul va consta în:

 1. Testarea psihologică, ce va avea loc în 8 martie a.c., începând cu ora  9,30;
 2. Testarea de specialitate, în cadrul căreia se vor susține probele scrise (Teologie Dogmatică și Morală; Istoria Bisericii Universale și Istoria Bisericii Ortodoxe Române) și probele orale (Exegeză biblică, Omiletică, Catehetică, Tipic și Teologie Liturgică, Cântare bisericească, Legislație și administrație bisericească) va avea loc joi, 28 martie a.c. de la ora 8,00, la Centrul eparhial din Timișoara, bd-ul. C.D. Loga nr. 7.

Alăturat anexăm programa pentru examen și bibliografia selectivă:

Citeşte în continuare »
 • 19 Feb 2024
 • 671 vizualizari

Concert caritabil la Opera Națională Română din Timișoara

În seara zilei de luni, 12 februarie, cortina Operei Române din Timișoara s-a ridicat pentru un eveniment cu totul special: concertul caritabil „Împreună pentru Ciprian”. Acesta nu a fost doar un concert, ci o manifestare a solidarității și a compasiunii, o simfonie adevărată a speranței.

Într-o seară ce părea a fi ca oricare alta, o rază de speranță strălucește pentru Ciprian Balici. Un artist și teolog curajos, cu viața schimbată în mod dramatic de un accident rutier, a cărui victimă nevinovată a fost și în urma căruia a rămas fără o mână și un picior. Un eveniment tragic care a zguduit nu doar viața lui, ci și pe cea a familiei sale.

Cu toate acestea, în mijlocul întunericului și a grelei suferințe, dragostea și compasiunea prietenilor săi au fost darurile care i-au fost ajutorul de care avea atâta nevoie. Medicii din Timișoara și specialiștii din Turcia au devenit aliații lui în această luptă pentru viață și vindecare.

Spitalizarea și operațiile necesare sunt costisitoare și, în fața acestei provocări, prietenii săi de la Operă și Corala „Contrast” au decis să-i fie alături. În acest scop ei au organizat un minunat concert caritabil, pentru strângerea fondurilor necesare zilelor de spitalizare la clinica din Turcia, unde el este acum internat.

Acest concert este o manifestare creștină a dragostei frățești, o simfonie de solidaritate și un sprijin de nădejde pentru Ciprian. Este o mărturie impresionantă a puterii comunității, a dragostei și a compasiunii care pot transforma vieți.

Orchestra și artiștii lirici ai operei timișorene au reușit să ne convingă că muzica nu este doar artă, ci și un instrument de vindecare, un ecou al bunătății umane care atinge inimile oamenilor.

În această luptă, Ciprian nu este singur. Alături de el sunt prietenii, familia, Centrul nostru eparhial, preoții din Timișoara și din eparhie și o comunitate întreagă care îi susțin visul de a merge mai departe.

Manifestarea a fost deschisă de către pr. Vasile Bădescu, dirijorul Coralei „Contrast”, invitatul special al serii fiind Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan al Banatului, care a adresat cuvinte de mângâiere atât lui Ciprian, cât și medicilor care l-au salvat din ghearele morții.

„Bunul Dumnezeu să transforme întâlnirea noastră din tristețe în bucurie. După ce a vorbit dl. doctor Gheorghe Nodiți, am văzut că ați aplaudat. Am văzut că s-a prezentat cam timid în fața dvs. Să știți că nu este așa de timid în sala de operație. Aici, pe scenă, domnul doctor și-a ținut puțin mâinile cam ascunse, dar eu îl provoc să le arate, mâinile cu care l-a operat pe Ciprian, mâinile și fruntea. Mulțumesc și celorlalți medici care s-au luptat să-l smulgă din ghearele morții. Iată, mila lui Dumnezeu și profesionalismul medicilor de la Timișoara au izgonit moartea și acum Ciprian se află într-o stare mult mai bună.

Rog acum pe Hristos Domnul să privească din cerul iubirii Sale spre inima lui Ciprian, care împreună cu colegii lui, a cântat în fața celor peste 6000 de tineri, din 29 de țări care, anul trecut, în Parcul Rozelor au participat la Întâlnirea Tinerilor Ortodocși de la Timișoara. Cred că în clipa aceasta inimile acestora bat și pentru Ciprian, care atunci i-a încântat, împreună cu prietenii săi, fapt apreciat și de Părintele Patriarh Daniel.  

De aceea, vă mulțumesc tuturor celor care ați pus sau veți spune ceva în pușculița de donații, pentru a-i prelungi tratamentul lui Ciprian în Turcia. Dumnezeu să reverse, în seara aceasta, bucurie în inima lui Ciprian și a noastră, a tuturor”, a spus Părintele Mitropolit Ioan.

Cuvinte de suflet au rostit dl. Sorin Ionescu, subprefectul Județului Timiș, dl. dr. Gheorghe Nodiți și dl. Cristian Rudic, managerul operei din Timișoara.

Un mesaj video, foarte emoționant, au transmis din spitalul de la Istambul, Ciprian Balici și soția sa.

Soliștii, corul și orchestra Operei Naționale Române din Timișoara, sub bagheta dirijorului David Crescenzi, au oferit publicului o interpretare impresionantă. Concert maeștrii Ovidiu Rusu și Corina Murgu, împreună cu maestrul de cor Laura Mare, au condus cu măiestrie acest concert caritabil, onorat de sute de timișoreni, preoți și mireni, veniți să sprijine această acțiune filantropică.

Manifestarea a fost organizată de „ArtConstrast” și Opera Națională Română din Timișoara.

În final, concertul „Împreună pentru Ciprian” a arătat, încă odată, dacă mai era nevoie, că prietenii adevărați, sinceri și devotați, animați de dragoste frățească, sunt darul lui Dumnezeu pentru cei aflați în necazuri, lipsuri și suferințe. 

Citeşte în continuare »
 • 13 Feb 2024
 • 711 vizualizari

Preotul pensionar Ioan-Dorel Petcu s-a mutat la Domnul

Marți, 9 ianuarie 2024, preotul pensionar Ioan-Dorel Petcu, în vârstă de 65 de ani și-a început călătoria spre Cer.

Părintele Ioan-Dorel Petcu, fiul lui Ioan-Dorel și Elena a văzut lumina zilei la 12 iunie 1958, în localitatea Parța, județul Timiș. Școala primară si gimnazială le urmează în satul natal, apoi se înscrie la Seminarul Teologic din Caransebeș,  pe care-l absolvă, ca șef de promoție, în anul 1978.

În anul 1978 este admis la Facultatea de Teologie ,,Andrei Șaguna” din Sibiu, pe care o va absolvi în anul 1982. Tot în anul 1982, se căsătorește cu Rodica-Eugenia Jurma, fiica lui Eugen și Iuliana, țărani agricultori din satul vecin, Sânmihaiul Român.

După terminarea studiilor a slujit ca și cântăreț bisericesc la Catedrala Mitropolitană din Timișoara, după care a fost hirotonit preot pe seama Parohiei Ortodoxe Parța, unde și-a dorit să slujească.

La data de 26 August 1983 se naște unicul său copil, Ioan-Daniel, căruia îi insuflă dragostea față de Biserică și îl îndrumă spre  Liceul Pedagogic ,,Carmen Sylva” , secția de Teologie , o bucurie nemăsurată pentru tatăl său.

Sub îndrumarea preotului Ioan-Dorel Petcu, la parohie  au fost efectuate numeroase lucrări de renovare-restaurare a bisericii parohiale. De asemenea, preotul Petcu a reușit să obțină clădirea fostului dispensar medical din localitate, care a aparținut întrecut parohiei.

Având dragoste față de cântarea corală bisericească, înființează Corul bărbătesc pe patru voci, care-l însoțea la mai toate serviciile liturgice și, de bună seamă, la sfânta Liturghie.

După anul 1990, activat ca professor de religie  la Școala Generală cu clasele I-VIII Parța, s-a bucurat de prețuirea și afecțiunea copiilor și a cadrelor didactice.

În fiecare an, a mers, de altfel, cu elevii și au tăiat salcia pe care a dăruit-o credincioșilor în Duminica Floriilor. Grijă aparte a purtat față de pregătirea duhovnicească a copiilor, pe care i-a spovedit și i-a împărtășit, înaintea sfintelor sărbători, cu Trupul și Sângele Domnului.

La 2 aprilie 2005 o boală cruntă îl lovește, fapt pentru care este  pensionat pe caz de boală. Mai bine de 18 ani se luptă cu boala, ultimii aproape 3 ani exclusiv  de pe patul de suferință, timp în care nu a încetat nici o clipă să se roage bunului Dumnezeu pentru toată lumea.

Preotul Ioan-Dorel Petcu a fost, așadar, un bun păstor al turmei sale și un luptător curajos pentru apărarea credinței, a obiceiurilor și a tradițiilor bisericești.

Slujba de înmormântarea a părintelui Ioan-Dorel Petcu va avea loc joi, 11 Ianuarie, în biserica parohială din Parța, de la ora 12:00.

Cu profundă durere sufletească, transmitem familiei îndoliate sincere condoleanțe și toată compasiunea din partea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan, a Preasfințitului Părinte Episcop-vicar Paisie Lugojanul, a preoților din Administrația eparhială și din cadrul protopopiatului Timișoara I.

Dumnezeu să-i așeze sufletul în cetele drepților Săi din ceruri!

           .

Citeşte în continuare »
 • 9 Jan 2024
 • 5,317 vizualizari

Programul liturgic de Bobotează, la catedrala mitropolitană din Timișoara -2024

Vineri, 5 ianuarie – Ajunul Botezului Domnului

7:00 Ceasurile Împărătești

9:30 Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare unită cu Vecernia

17:00 Pavecernița și Litia


Sâmbătă, 6 ianuarie – Botezul Domnului (Boboteaza – Dumnezeiasca Arătare)

8:00 Utrenia

9:30 Sfânta Liturghie Arhierească urmată de Slujba Sfințirii Mari a apei (Agheasma Mare), care va fi distribuită în părțile laterale ale catedralei.  

17:00 Vecernia și Litia


Duminică, 7 ianuarie – Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului

8:30 Utrenia

10:00 Sfânta Liturghie

17:00 Vecernia


Citeşte în continuare »
 • 3 Jan 2024
 • 563 vizualizari

1 octombrie – recunoștință și aleasă prețuire pentru persoanele vârstnice

Ziua internațională a persoanelor vârst­nice coincide cu sărbătoarea Acoperământului Maicii Domnului și ne cheamă să reflectăm asupra grijii pe care Biserica o are față de toate generațiile, dar în special față de bătrâni. Pentru ierarhii, clerul și credincioșii Patriarhiei Române este un moment de recunoștință adusă celor care ne-au născut, crescut și educat, celor cărora s-au jertfit pentru ca noi să fim liberi în țara și credința noastră strămoșească.

Patriarhia Română a dedicat anul 2023 pastorației persoanelor vârstnice, luând aminte la cuvintele înțelepte ale Scripturii și la tradiția creștină: „Nu disprețui vorba celor bătrâni, că și ei au învățat de la părinții lor. Că de la ei vei învăța înțelepciunea și îndemânarea de a da răspuns la nevoie” (Ecclesiasticul 8, 9). Astfel, se propune o încurajare a participării persoanelor vârstnice la viața Bisericii, dar și o mai consistentă contribuție a familiei, Bisericii și societății în sprijinul persoanelor vârstnice, precum și o intensificare a activităților social-filantropice și culturale dedicate acestei categorii sociale.

Statisticile, la nivel mondial, arată faptul că procesul de îmbătrânire este unul foarte accelerat, 9,6% din populația lumii fiind vârstnică, adică aproximativ 800 de milioane de persoane. În România, din 19,2 milioane de locuitori, trăiesc 3,7 milioane de persoane cu vârsta de peste 65 de ani (aproape 20% din populația țării), conform raportului Institutului Național de Statistică.

În ceea ce privește contribuția Bisericii Ortodoxe Române la sprijinirea concretă a persoanelor vârst­nice, prin serviciile sociale, proiectele și programele social-filantropice dedicate seniorilor, vorbim de 27 de centre de zi, 53 de centre rezidențiale, 30 de servicii de îngrijire la domiciliu și 21 de servicii de îngrijiri socio-medicale la domiciliu. Pe lângă aceste instituții special dedicate vârstnicilor, există și 61 de birouri de asistență socială, 120 de cantine sociale și masă la domiciliu care au ca beneficiari majoritari persoanele vârstnice. Astfel, Biserica noastră sprijină zi de zi peste 66.000 de persoane vârstnice: bătrâni singuri, nedeplasabili, abandonați de familie și care prezintă grave probleme de sănătate. În contextul acestui An omagial, în ziua de 11 aprilie 2023, a fost semnat un Protocol de colaborare în domeniul incluziunii și asistenței sociale între Patriarhia Română și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, cu scopul intensificării cooperării în domeniul social, atât în ceea ce privește îngrijirea de lungă durată, cât și celelalte programe și proiecte sociale ce vizează toate categoriile sociale dezavantajate.

Am observat cu bucurie că s-au organizat tabere de vară pe tot cuprinsul Patriarhiei Române, în care copiii și tinerii au realizat prin intermediul preoților coordonatori ateliere intergeneraționale, multiple activități între vârstnici și tineri, în care înțelepciunea și experiența de viață s-au întâlnit într-un mod armonios și fericit cu elanul, spontaneitatea și puritatea copiilor, ambele generații realizând schimburi de valori.

Cum vine în sprijinul bătrânilor singuri Biserica Ortodoxă Română?

Zilnic, prin cele peste 13.000 de parohii din mediul rural și urban, unde slujesc peste 14.000 de preoți, se oferă vârstnicilor vulnerabili din comunități sprijin sufletesc și sprijin material, constând în pachete cu hrană, lemne, plata facturilor, transport la spital sau cabinete medicale, achiziționarea de medicamente.

Organizații caritabile din Federația Filantropia oferă servicii licențiate în sistem rezidențial, în centre de zi și la domiciliu, unui număr zilnic de peste 1.000 de seniori. Sute de specialiști ai acestor instituții sociale din cadrul Bisericii Ortodoxe Române, furnizori acreditați de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, oferă suport specializat vârst­nicilor prin servicii licențiate, respectând legislația națională în vigoare: Legea 292/2011 (Legea Asis­tenței sociale), Legea asistenței persoanei vârstnice (Legea 17/2000) și Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 29/2019, privind respectarea standardelor minime de calitate pentru furnizarea serviciilor dedicate persoanei vârstnice.

Dintre campaniile cele mai importante la nivel național, amintim: campania „Sănătate pentru sate”, prin care medici creștini ortodocși se deplasează în zonele rurale și oferă consultații gratuite mai ales persoanelor vârstnice, având în acest moment peste 12.000 de beneficiari; campania „Donează sânge, salvează o viață!” în cei 10 ani de la inițiere a înregistrat ca rezultat recoltarea a peste 23.000 de litri de sânge, cu ajutorul voluntarilor Paraclisului Catedralei Naționale și, nu în ultimul rând, programul de telemedicină (screening și diagnosticare), implementat de mai multe organizații din Federația Filantropia, prin care se asigură servicii de medicină pacienților preponderent vârstnici, care nu au posibilitatea fizică sau capacitatea financiară de a accede la consultații de specialitate.

La acest moment aniversar, ne aducem aminte de familiile sfinte din Vechiul și Noul Testament, precum și de familiile sfinte din istoria Bisericii Ortodoxe, care au adus în lume pe marii sfinți ai Bisericii, modele pentru noi cei de astăzi. Nu uităm vârstnicii cărturari, care au format multe generații de oameni de cultură, oferind țării noastre lumină pentru suflet. Dar, nu în ultimul rând, ne aducem aminte de părinții și bunicii noștri care, cu bunătatea, înțelepciunea și dragostea lor, au lăsat moștenire lumii o nouă generaţie de oameni, viețuitori pe acest pământ.

Ne rugăm Preasfintei Treimi să reverse binecuvântare și iubire peste toți bătrânii sau bunicii nea­mului românesc, ca să privească cu blândețe și bunătate către generațiile tinere și cu speranță către lumina Împărăției cerurilor, pentru rugăciunile Maicii Domnului și ale tuturor sfinților.

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

sursa: ziarullumina.ro

Citeşte în continuare »
 • 28 Sep 2023
 • 100 vizualizari

Sfințire de Capelă la Penitenciarul Timișoara și activități duhovnicești

Părintele Dumitru Stăniloae, când a fost întrebat după cinci ani de închisoare:  „Ce ați învățat acolo?”, a răspuns: „Am învățat să mă rog”, deși era preot și profesor.  

            În perioada 18 – 22 septembrie 2023, Penitenciarul Timișoara a fost gazda Întâlnirii de lucru a grupului regional Vest a preoților capelani de Penitenciare. În aceste zile au fost oficiate sfinte slujbe, au avut loc discuții și vizite în secțiile aparținătoare Penitenciarului Timișoara și a fost evaluată activitatea social-filantropică desfășurată în acest an de preoții care deservesc Sistemul de Penitenciare din România.

Bucuria a fost sporită de faptul că din această săptămână, persoanele private de libertate de la Secția Exterioară Buziaș a Penitenciarului Timișoara, au o capelă unde să se roage, să se regăsească, să se ierte. Capela a fost amenajată prin strădania părintelui Florin Avram, cu contribuția personalului angajat și a unor oameni cu suflet mare care au dorit să contribuie la această poartă spre Cer menită să fie pentru folosul duhovnicesc al tuturor celor care îi vor trece pragul.

Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan a sfințit Capela cu hramul „Acoperământul Maicii Domnului”, împreună cu un sobor de preoți format din: părintele consilier eparhial Cristian Pavel, părintele consilier eparhial Timotei Anișorac, părintele Cristian Antonescu, reprezentantul Administrației Naționale a Penitenciarelor, preoții capelani de la penitenciarele din regiune – preot Florin Avram – Timișoara, preot Vlad Oneț – Arad, preot Alexandru Fleșer – Deva, preotul militar Andrei Chiriluc de la Brigada 18 Cercetare Supraveghere „Decebal” și preotul militar Mihai-Adrian Venter de la Inspectoratul de Jandarmi Județean „General Moise Groza” Timiș, în prezența personalului angajat al unității și a persoanelor private de libertate.

La eveniment au participat și membri ai Asociației Bărbaților Creștini, care susțin activitatea de asistență religioasă în penitenciare, cu scopul de a facilita educația și reintegrarea în societate după împlinirea perioadei de detenție.

Cu acest prilej, directorul Penitenciarului Timișoara, comisar de poliție penitenciară Liviu Marica și Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan au semnat protocolul de colaborare în vederea demarării lucrărilor de construire a unei Biserici la Secția exterioară a Penitenciarului.

Directorul Penitenciarului Timișoara a apreciat activitatea susținută de capelanul instituției, preotul Florin Avram, care, prin programul duhovnicesc încearcă să transmită celor custodiați învățătura bisericii despre iertare și convertire de la păcat la virtute. Cu fiecare vizită la biserică sau după un dialog cu părintele se observă o schimbare în bine și o dorință de a fi pătrunși de lumina și pacea Domnului Hristos.

Cuvântul de învățătură, a fost rostit de Părintele Mitropolit Ioan care a subliniat importanța zidirii unei biserici într-un loc unde se depune efort pentru reabilitarea și îndrumarea sufletească a celor care au greșit  și purtarea de grijă a lui Dumnezeu pentru sufletul fiecărui om.

Un grup coral alcătuit din persoane private de libertate, custodiate de Penitenciarul Timișoara, au oferit răspunsurile liturgice și au susținut un recital de pricesne.

Citeşte în continuare »
 • 24 Sep 2023
 • 648 vizualizari