Părintele profesor Ioan Ică senior a fost chemat la Domnul

Vestea plecării „de pe pământ la cer” a Părintelui profesor universitar dr. Ioan Ică senior s-a răspândit, cu repeziciune, și pe meleagurile binecuvântate ale Banatului.

Dascăl de vocație al Institutului teologic de grad Universitar din Sibiu și al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, al cărei decan a fost în perioada 1996-2000, părintele profesor Ică a format, de-a lungul prodigioasei sale cariere universitare, numeroși tineri din părțile Banatului istoric, care au devenit slujitori de nădejde ai Bisericii noastre dreptmăritoare, în țară și peste fruntariile ei, din rândul cărora face parte și Întâistătătorul Mitropoliei Banatului, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan.

Pe lângă apreciabilele sale osteneli didactice, preotul profesor dr. Ioan Ică senior a desfășurat și o remarcabilă activitate de cercetare, concretizată în publicarea unor importante articole, studii și cărți, tipărite în țară și în străinătate. Totodată, părintele profesor lasă în urma sa la catedra Facultății sibiene pe fiul său, părintele profesor Ioan Ică junior, cunoscut pe plan național și internațional.

Spirit dinamic, mereu în mișcare, dedicat studiului, conectat permanent la problemele majore ale Teologiei contemporane, părintele Ioan Ică senior a fost un adevărat model de seriozitate, exigență, dăruire și onestitate, un preot slujitor devotat misiunii de slujire la altarul Bisericii, al Școlii teologice și al familiei, un profesor mereu la curent cu bibliografia de specialitate și cu noile apariții editoriale, pe care le prezenta studenților la orele de curs.

Prin viața și activitatea sa, preotul profesor universitar dr. Ioan Ică senior și-a înscris numele în galeria iluștrilor dascăli ai Facultății de Teologie „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu și ai Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, și rămâne, pentru totdeauna, în sufletul și rugăciunile celor care l-au cunoscut, l-au prețuit ș l-au iubit.

Sincere condoleanțe și întreaga noastră compasiune familiei îndoliate!

Veșnică să fie pomenirea lui, din neam în neam!

Biroul de presă al
Arhiepiscopiei Timișoarei

Citeşte în continuare »
 • 13 Apr 2021
 • 123 vizualizari

Sculptorul Aurel Gheorghe Ardeleanu a plecat să împodobească grădina raiului

Vestea fulgerătoare că sculptorul, prozatorul și dramaturgul Aurel Gheorghe Ardeleanu nu mai este printre noi ne-a îndurerat pe toți cei ce l-am cunoscut, l-am prețuit și l-am iubit .
Personalitate a vieții artistice și culturale din Banat, Aurel Gheorghe Ardeleanu s-a remarcat îndeosebi prin piesele de teatru pe care le-a scris și care au fost puse în scenă în mai multe orașe ale țării, dar și prin impresionantele creații sculpturale expuse în țară și peste hotare .
Din rândul personalităților al căror chip l-a modelat, în lut și bronz, fac parte și reprezentanți de marcă ai vieții bisericești din Banat: ierarhi, protopopi, profesori de Teologie, ctitori de biserici etc.


Regretatul om de cultură și artă Aurel Gheorghe Ardeleanu a împodobit și parcul bisericii „Nașterea Maicii Domnului” a parohiei Timișoara-Iosefin, cu șapte busturi ale înaintașilor care au contribuit la înființarea parohiei, la construirea lăcașului nostru de cult, la derularea unor activități bisericești, culturale și filantropice de mare importanță și de folos semenilor.
Colaborarea noastră cu maestrul Ardeleanu a durat mai mulți ani, perioadă de timp în care ne-am apropiat sufletește și am avut prilejul de a-l cunoaște mai bine și de a-i descoperi multiplele calități morale și spirituale. Statura morală și intelectuală a distinsului artist Aurel Gheorghe Ardeleanu este imposibil de caracterizat în câteva cuvinte, oricât de iscusite ar fi acestea.
Biografii, artiștii, cercetătorii și criticii îi vor analiza creațiile și vor pune în lumină creațiile sale literare și sculpturale. Noi, însă, ca oameni ai Bisericii , apreciem calitățile sale morale deosebite, mai ales modestia în care s-a înveșmântat și care poate fi numită, fără exagerare, SMERENIE.


La 21 februarie a.c. am participat, împreună cu Părintele Mitropolit Ioan, la dezvelirea și binecuvântarea bustului vrednicului de pomenire, mitropolitul Vasile Lazarescu, așezat la umbra bisericii din satul natal Cornești (Jadani), în care fostul ierarh a fost botezat. Mult și- a dorit să pună în valoare chipul mitropolitului Vasile și Dumnezeu i-a împlinit dorința, dăruindu-i și bucuria de a-l vedea pe soclu. Nu bănuiam atunci că peste o lună Dumnezeu îl va lua în ceruri, să împodobească grădina raiului.


Aurel Gheorghe Ardeleanu rămâne în amintirea noastră ca un om minunat, înțelept, echilibrat, profund, un om al faptelor și nu al vorbelor, un om cuminte, smerit și credincios, un luceafăr pe cerul culturii și al vieții artistice bănățene și, de ce nu, naționale.


Regretăm sincer că încă un prieten drag s-a așezat la „masa tăcerii” sufletului nostru și rugăm pe Tatăl ceresc să-i așeze sufletul în cetele din cerul sfânt ale literaților și ale artiștilor iubitori de Hristos!


Veșnică să fie pomenirea sa din neam în neam !


Preot dr. Ionel Popescu

Citeşte în continuare »
 • 26 Mar 2021
 • 155 vizualizari

Întâlnirea profesorilor de religie din cadrul Cercului pedagogic Deta VII

În data de 11 martie anul curent, a avut loc prima întâlnire a Cercului pedagogic Deta, pentru disciplina Religie ortodoxă. Este vorba despre un  Cerc pedagogic nou înființat la inițiativa doamnei inspector Daniela Liliana Buzatu, în vederea unei mai bune colaborări și organizări la livel local, între profesorii de religie din zona Deta.

Întâlnirea a avut loc în sistem online și a avut ca temă: “Modalităţi de aplicare a parteneriatului Familie – Școală – Comunitate. Comunitatea credincioșilor ortodocși din vecinătatea granițelor țării”.

Datorită faptului că tema a abordat subiectul parteneriatelor școlare cu familia și comunitatea,  alături de profesori au participat mai mulți preoți din zona Protopopiatului Deta, viceprimarul comunei Moravița, doamna Adriana Tătoane, precum și reprezentanți ai părinților elevilor.

            Participanții de seamă ai întâlnirii au fost: părintele consilier Nichifor Tănase, părintele protopop Ioan Prisăcean, doamna inspector Daniela Liliana Buzatu și doamna profesor formator Georgiana Ciucur.

În cadrul întâlnirii au fost prezentate diferite exemple de bună practică în aplicarea parteneriatului Familie-Școală-Comunitate. Scopul a fost acela al schimbului de experiență și al împărtășirii bucuriei  izvorâte din desfășurărarea acestui tip de activități. În acest sens doamnele profesoare Florica Ardelean, Fanu Ionela și Rahela Popovici au expus fotografii din timpul anumitor acțiuni desfășurate în colaborare cu preotul paroh, cu familiile elevilor și cu sprijinul autorităților locale.

Doamna inspector Daniela Liliana Buzatu a adus în atenția profesorilor platforma Google Drive, platformă care este o unealtă în vederea eficientizării comunicării și colaborării în sistem online.

Doamna profesor formator Georgiana Ciucur, specialist în pedagogie și consiliere, coordonator al Centrului de tineret din localitatea Moniom, județul Caraș Severin, a oferit celor prezenți numeroase variante de activități din care profesorii și preoții prezenți la întâlnire să găsească inspirație în desfășurarea muncii lor cu elevii sau tinerii din parohie.

Considerăm că aceste activități, deși nu sunt în mod obligatoriu și exclusiv apanajul activității profesorului de religie, beneficiile defășurării acestora sunt multiple. Ele au efecte care impactează întreaga comunitate și pe toți participanții în sens pozitiv. Aceasta a fost și una dintre concluziile unui chestionar de tip sondaj studiat în timpul întîlnirii. Chestionarul a fost realizat înaintea întâlnirii, pe o platformă online și a avut ca respondenți profesori de religie din toată țara.

În activitatea noastră de dascăli și preoți, pentru a spori, trebuie să fim mereu dispuși să căutăm, să cercetăm, să ne informăm, să învățăm, să ne inspirăm unii de la ceilalți. Putem spune, parafrazându-l pe Sfântul Vasile cel Mare că în munca noastră  este de folos să privim la albine. Ele, pentru a face o miere bună, cercetează multe și diferite flori, iar apoi,  cu discernământ, dintre ele aleg doar pe cele mai bune și mai potrivite.

Nădăjduim ca în urma acestei întâlniri să fi fost printre noi persoane care  au plecat mai inspirate, mai motivate, mai încurajate să desfășoare activități care să aducă laolaltă profesori, preoți, copii, părinți și reprezentanți ai autorităților publice. Toate pentru a ne bucura unii de prezența celorlalți, pentru folosul nostru al tuturor și spre slava lui Dumnezeu.

Responsabil Cerc pedagogic Deta, Prof. Popovici Rahela Susana

Citeşte în continuare »
 • 25 Mar 2021
 • 16 vizualizari

Preotul Liviu Negoiță a trecut la cele veșnice

S-a născut la data de 7 iulie 1953 în localitatea Băneasa, jud. Constanța, fiind fiul lui Marin, ofițer de armată, și al Mariei, casnică, având o soră geamănă, Florentina și o soră mai mare, Ecaterina.

Între anii 1964 – 1968 urmează școala generală din cadrul Liceului nr. 7 din Timișoara, iar între anii 1967 – 1973 urmează Liceul de Cultură Generală Odobești, jud. Vrancea. După studiile liceale se îndreaptă spre studii teologice, și între anii 1974 – 1978 urmează Institutul Teologic Universitar Sibiu. După absolvirea Institutului teologic este hirotonit preot în anul 1979 și numit la parohia Măureni, județul Caraș-Severin.

În anul 1980 a semnat, alături de alți preoți, o scrisoare de eliberare de către comuniști a părintelui Gheorghe Calciu-Dumitreasa, scrisoarea fiind citită în cadrul emisiunii „Lumea Creștină” a postului de radio Europa Liberă. Repercusiunile nu au întârziat să apară, fiind nevoit ca în iulie 1984 să plece în Statele Unite ale Americii. După numeroase frământări, simțind că locul său nu este acolo, se întoarce în România, și, fiind pasionat de filosofie, îl vizitează pe filosoful Constantin Noica, la Păltiniș.

Din anul 1990 este numit preot în cadrul parohiei Elisabetin din Timișoara, unde a slujit până în anul 2003 când este încadrat la parohia Sf. Arhid. Ștefan – Biserica Martirilor, unde a slujit până la pensionarea sa, pe caz de boală, în anul 2015. A fost căsătorit cu Mirela și are un fiu, Emanuel, care locuiește la Brașov.

În anul 1998 a publicat cartea „Biserica și Puterea” la editura Eurstampa, carte pe care o începe cu un citat din filosoful Constantin Noica: „România este țara unde se poate muri” și pe care o termină cu cuvintele „Să încercăm mereu, ori de câte ori cădem sub povara Crucii, să ne ridicăm, deoarece creștinismul înseamnă IERTARE și SCHIMBARE, iar însumat IUBIRE”.

După o grea suferință sufletul său s-a mutat la Domnul, miercuri, 17 martie 2021. Trupul neînsuflețit este depus în Biserica Martirilor pentru prohodire, iar slujba de înmormântare va fi săvârșită vineri, 19 martie 2021, la orele 11, după Sfânta Liturghie a darurilor înainte sfințite.

Veșnica lui pomenire!

Citeşte în continuare »
 • 18 Mar 2021
 • 494 vizualizari

Seară catehetică și mistagogică cu părintele Iulian Nistea de la Paris

 ‘Pasărea măiastră’ a diasporei românești la o ‘masă a tăcerii’ prepascală cu preoții din Timișoara.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Ioan, mitropolitul Banatului, din patria adoptivă a lui Cioran și Brăncuși, urmare a invitației sectorului învățământ al Arhiepiscopiei Timișoarei, în data de 11 martie a.c., la ceas de seară, părintele consilier Iulian Nistea din Paris, a susținut o conferință online în prezența preoților și profesorilor de religie din cadrul eparhiei noastre. Tematica predilect catehetică a întâlnirii a permis abordare unor subiecte importante precum: proiectele NEPSIS cu tinerii români ai diasporei, raportul dintre spiritualitate și cultură, respectiv colaborările bisericii din diaspora cu instituțiile de cultură, mijloacele catehetice moderne în mediul occidental, conferințele și taberele de tineret ale diasporei românești, dar și discuții despre experiențele liturgice mistagogice sau despre spiritualitatea monahală, respectiv despre Sfântul Antonie cel Mare.

În deschiderea evenimentului, părintele Iulian a mărturisit autenticitatea experienței eclesiale a diasporei „oamenii care vin la Biserică, vin cu adevărat”. Dificultățile slujirii preoțești în diaspora au fost subliniate în toate dimensiunile, iar în cel misionar-catehetic, în special extra-activitățile din timpul săptămânii fiind greu de realizat. Frățiile NEPSIS, o inițiativă directă a Înaltpreasfințitului Iosif, arhipăstorul Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale, cu sediul în Paris, Franţa, dezvoltă o activitate prolifică în rândul tinerilor încă din anul 2000. De fapt, în Franța, așa cum ne-a mărturisit părintele Iulian, „mitropolia este singura instituție care poate organiza evenimente de cultură de anvergură în diaspora”. În timpul comunismului, a arătat invitatul nostru, „Biserica s-a închis în ea însăși, ne-am pierdut instinctele de a face cateheză”, a trebui să așteptăm 20-30 de ani în acest sens pentru a le redescoperi. Diaspora se confruntă cu o altă laicitate decât în România, spre exemplu nu se face religie în școlile franceze, ba, dimpotrivă, religia este negativ prezentată elevilor. De altfel, cateheza trebuie să înceapă cu noi, cu părinții, în primul rând. Sunt necesare cateheze cu nașii și părinții la Botez și cununie, „catolicii o fac de multă vreme” sublinia părintele Iulian. În Arhiepiscopia Timișoarei, un model catehetic de urmat este cel al părintelui Alin Cuza de la Biserica Martirilor Timișoara, cu proiectul său de cateheze premaritale Nuptialis, despre care ne-a și vorbit într-o scurtă intervenție. Printre metodele catehetice notabile au fost enumerate întâlnirile, o data pe lună, cu părinții copiilor, unde se propun subiecte legate de viața copiilor, școală, propuneri de lectură și îndemnul de a se spovedi și împărtăși cât mai des. De asemenea, la 2-3 luni sunt invitați mai mulți preoți pentru o cateheză după Sfânta Liturghie pe o temă prestabilită, fiind vorba de 20 de parohii în regiunea Parisului și aproximativ 40 de preoți implicați în acest demers.

În ceea ce privește organizarea unor tabere în diaspora, a fost subliniată dificultatea pe care o ridică legislația care implică obținerea unor diplome de nivel IV de la Ministerul Culturii din Franța. Aceste provocări în desfășurarea activităților au determinat organizare unor tabere de copii în țară, patru la număr, inspiraționale însă și pentru preoții din România, care au preluat modelul pentru tabere internaționale. Dar, așa cum observa părintele Iulian, „gustul pentru tabere a scăzut datorită comodității, nu mai vor să doarmă în corturi, să se spele în râu”. Pe de altă parte, Congresul Nepsis organizat pe o insula de lângă Spania, unde a fost abordată ca temă, în cadrul unui seminar cu 40 de tinerii, cateheza pe internet, nivelul de împrăștiere sau risipire pe facebook a revelat o altă realitate. Dintre participanți doar doi aveau facebook, foloseau Instagram, snapchat sau tiktok, „suntem în întârziere… ei sunt înaintea noastră cu mult”. „Nu ai ce cateheză să faci acolo, lucrurile concrete sunt mult mai importante”, mărturisea părintele Iulian, iar aici au intervenit doi părinți tineri ai eparhiei Timișoarei care construiesc din temelie două centre mari de tineret, în parohia Ghiroda părintele Caius Andrașoni, iar în parohia Șag părintele Florin Băran.

Fiind prezent și părintele Daniel Hlodec, profesor la Liceul Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul” din Timișoara, discuția a mers spre o analiză școlilor francize și a dificultăților de limbă ale elevilor români. Lexical familial al acestora conținând un număr limitat de verbe și substantive în limba română, când ies din acest context nu mai reușesc să înțeleagă decât un nivel de cca. 30% din limba română în cadrul unui dialog mai elaborate. În acest sens, treptat, s-a introdus limba franceză și în cult, recunoscându-se, însă, faptul că, pentru cei maturi, devine „dificil să te rogi într-o limbă străină”. Ateismul în liceele franceze, precum și distanțarea specifică adolescenților față de constrângeri canonice de orice fel, l-au determinat pe părintele Iulian să afirme, amintindu-și de propria rătăcire ateistă la vârsta de 14-19 ani, că „nimeni nu va reuși cu adolescenții”. Este nevoie de un parcurs existențial personal, de lectură și de multă răbdare în rugăciune cu aceștia. Nu au colegi creștini, iar „accesul la patimi e mai ușor decât în țară”, însă există și bucurii binecuvântate, specifice vârstei, precum „Balul tinerilor” la care participă sute de tineri, o parte din părinți îi și însoțesc pe aceștia.

Părintele Constantin Jinga a prezentat activitatea cercetașilor de la parohia sa, fiind interest de  asociația similară franceză „Les Scouts et Guides de France”. Le scoutisme în Franța reunea în anul 2016 în jur de 170 000 de persoane, șase mișcări constituie azi La Fédération du scoutisme français.

Prezent din partea Facultății de teologie din Timișoara, domnul profesor Daniel Lemeni a inițiat o discuție legată de o preocupare mai veche a părintelui Iulian Nistea, cea a studiului spiritualității Sfântului Antonie cel Mare. Trăitor pentru scurt timp la Muntele Athos, părintele Iulian s-a dovedit un admirator și practicant al monahismului schitiot și chiliot propus de gheron Iosif Isihastul, de numele căruia se leagă renașterea isihastă a Muntelui Athos. De aici a pornit preocuparea sa pentru stdiul imnografiei cuvioșilor din luna ianuarie, urmată de o încercare de monografie dedicate Sfântului Antonie cel Mare. Exigențele vieții misionare din Paris, însă, l-a determinat pe tânărul teolog de atunci să ia legătura cu maica Eliane Poirot, care a preluat această inițiativă, concretizată în monografia, considerată standard până astăzi și publicată la Peter Lang în anul 2014: „Saint Antoine Le Grand dans l’Orient Chrétien: Dossier Littéraire, Hagiographique, Liturgique, Iconographique”. Dar, precum afirma părintele Iulian, în singurătatea teribilă din pustia modernă se poate trăi o formă creștină primară a unui „monahism citadin” (Paul Evdochimov). Profesorul Daniel Lemeni a adus în discuția funcția acelor apotaktikoi(ai) urbani, monahi situați la marginea sau în mijlocul lumii practicanți ai unui celibate dedicate în Biserica creștină a primelor veacuri.

„Lumea se păgânizează”, acesta fiind gustul amar al experienței creștine în Occident, însă, într-un ton misionar-optimist, invitatul nostru a atras atenția că „vor renaște forme de spiritualitate din primele trei secole creștine”. De fapt, experiența fiului risipitor sau setea de Dumnezeu rămâne în acest deșert postmodern, care se transformă într-un veritabil „bazin de resurse duhovnicești”. În acest context, părintele Marius Ioana, profesor de catehetică la Facultatea de Teologiei din Timișoara și, în același timp, duhovnic al studenților timișoreni, slujitor la Biserica Studenților din complexul studențesc al Timișoarei, a adăugat discuției experiența sa, insistând asupra faptului că „trebuie să identificăm pe tinerii creștini, modul lor de viață, aflându-ne în contratimp cu evoluția rapidă a acestora, trebuind să punem bazele învățăturii de credință cât mai urgent, pentru a avea amintirea fiului rătăcitor și, anume, dragostea Tatălui”. Și părintele Iulian a indicat faptul că „tinerii noștri cresc într-o altă lume, dar vor avea anticorpi ai lumii acesteia care nouă ni se pare acum teribilă,… cei care vor crește vor găsi soluții”. La întrebarea părintelui Caius Andrașoni, „cum poți păstra românismul acolo?”, răspunsul a punctat faptul că „atunci când nu ești la tine casă, depinzi de alții… sunt parohii care nu au reușit; patriotismul e foarte împărtășit pentru coeziunea unei părți a diasporei, pe alții îi deranjează, țara adoptive e țara lor”.

Finalul întâlnirii cu părintele Iulian Nistea s-a lăsat îndelung așteptat datorită armonizării opiniilor și a dragostei comune față de tineri a celor prezenți. Toți invitații la evenimentele organizate în Timișoara au rămas întotdeauna, pe mai departe, prietenii și colaboratorii eparhiei noastre. În acest sens, parohia Comloșu Mare cu tinerii din cadrul grupului de dansuri tradiționale românești au fost invitați la o viitoare întâlnire Nepsis, iar membrii corpului profesoral ai facultății de teologie au adresat o invitație părintelui Iulian de a participa la viitoarele evenimente academice și de misiune pastorală.

Citeşte în continuare »
 • 12 Mar 2021
 • 200 vizualizari

Ministerul Sănătății își cere scuze: „Catedrala din Timișoara trebuie să ne adune, nu să ne dezbine”

Reprezentarea grafică a Catedralei din Timișoara a fost rectificată prin adăugarea crucilor în postarea Ministerului Sănătății pe Facebook. Într-un comentariu, reprezentanții instituției și-au cerut scuze, spunând că nu-și doresc să creeze dezbinare prin folosirea imaginii bisericilor, care sunt simboluri ale unității.

Ministerul Sănătății a reacționat prompt la cerința Arhiepiscopiei Timișoarei și la observațiile utilizatorilor de Internet.

Într-un comentariu adăugat după corectarea graficului, reprezentanții instituției au scris:

„Credința și știința se completează reciproc. Nu ne-am dorit niciodată să transmitem un alt mesaj prin comunicarea noastră și ne cerem iertare că am făcut-o neintenționat. Aveți dreptate, ilustrației Bisericii din Timișoara îi lipsește un detaliu foarte important care acum și-a recăpătat poziția firească. Nu ne-am dorit niciodată să lezăm cultura sau credința, ele sunt legătura dintre noi, o punte între oameni. Biserica din Timișoara, ca orice alt monument spiritual sau cultural, trebuie să ne adune, nu să ne dezbine. Simboluri ale locurilor pe care le numim acasă. Simboluri ale unității. În spatele ecranelor suntem oameni, iar oamenii greșesc. Vă promitem că o să fim mult mai atenți în viitor, că învățăm din greșelile pe care le facem, mici sau mari.”

Opinia publică a reacționat în cursul zilei de joi la o postare în care Ministerul Sănătății promova vaccinarea folosind imaginea unei catedrale emblematice pentru România: Catedrala mitropolitană din Timișoara. Edificiul era prezentat fără crucile de pe turle – mai precis, fără brațul orizontal al acestora.

Arhiepiscopia Timișoarei a transmis că nu a permis folosirea imaginii edificiului pentru campanie și a rugat reprezentanții ministerului să rectifice imaginea sfântului locaș în conformitate cu realitatea, adăugând crucile care îl definesc.

Sursa: basilica.ro

Citeşte în continuare »
 • 11 Mar 2021
 • 598 vizualizari

Comunicat

Arhiepiscopia Timișoarei își exprimă surprinderea și regretul față de postarea pro-vaccinare promovată de Ministerul Sănătății pe pagina sa oficială de Facebook, în care este reprezentată Catedrala mitropolitană din Timișoara, fără crucile de pe turle.

De altfel, nu este prima dată când catedrala noastră, emblemă a Timișoarei și a Banatului, este reprezentată fără crucile așezate pe turle, ca simbol al biruinței asupra răului și nu este prima dată când Centrul eparhial ia atitudine împotriva unor astfel de reprezentări grafice trunchiate.

Pentru buna informare a opiniei publice precizăm, totodată, că lăcașul mitropolitan al Timișoarei apare în postarea Ministerului Sănătății fără acordul nostru, fapt pentru care adresăm factorilor responsabili din această înaltă instituție a statului solicitarea de a reface imaginea postată cu prezentarea completă și corectă a Catedralei mitropolitane din Timișoara, monument istoric și de arhitectură bisericească, apreciat la nivel național și internațional.

Biroul de presă al Centrului eparhial

Citeşte în continuare »
 • 11 Mar 2021
 • 1,280 vizualizari

Mângâieri pentru copii și părinți

Cu ajutorul lui Dumnezeu, campania destinată strângerii de fonduri pentru Asociația „Salvați copiii”, filiala Timișoara, s-a bucurat de sprijinul, bunăvoința și solicitudinea bunilor noștri credincioși.

Derulată în ultimele două săptămâni ale lunii februarie, cu binecuvântarea și cu purtarea de grijă a Părintelui Mitropolit Ioan al Banatului, cu implicarea doamnei Doina Popa prin Fundația „Art-Media” din Timișoara, această acțiune filantropică a primit donații din partea credincioșilor noștri și a unor firme, asociații și instituții timișorene.

La inițiativa Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, campania de strângere de fonduri s-a extins și în cuprinsul Arhiepiscopiei Timișoarei, la protopopiate, parohii, inclusiv la catedrala mitropolitană și la bisericile din orașul de reședință al Mitropoliei Banatului.

Prezent în două duminici din luna februarie la catedrala mitropolitană, ierarhul timișorean a prezentat credincioșilor această acțiune filantropică, care s-a soldat cu colectarea a importante fonduri.

Demn de semnalat este și faptul că în zilele de salarii, preoții și angajații neclerici ai eparhiei noastre au donat, atât în nume personal, cât și din partea parohiilor, pentru această nobilă acțiune umanitară.

Astfel, după două săptămâni de la debutul acestei acțiuni filantropice constatăm, cu multă bucurie, că eforturile depuse s-au finalizat cu colectarea a peste 50.000 lei din partea instituțiilor bisericești, a preoților și a credincioșilor eparhiei noastre, care au fost virați în contul Asociației „Salvați copiii” și vor fi folosiți pentru cei aproximativ 20.000 de copii tratați anual în Spitalul „Louis Țurcanu” din Timișoara, cea mai importantă unitate spitalicească pediatrică din vestul țării.

Odată cu aceasta, dăm slavă lui Dumnezeu pentru ajutor și mulțumim preoților, sponsorilor și credincioșilor care frecventează catedrala mitropolitană și bisericile noastre, pentru jertfa și donațiile făcute din dragoste față de copiii aflați în suferință, la căpătâiul cărora sunt mamele înlăcrimate, rugându-se Domnului Hristos și Maicii Domnului pentru sănătatea lor.

Donațiile pentru Asociația „Salvați copiii” pot fi făcute, pe mai departe, în contul acesteia, în contul Arhiepiscopiei Timișoarei și la bisericile din eparhia noastră.

Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți!

                                                               Biroul de Presă al Centrului eparhial

Citeşte în continuare »
 • 3 Mar 2021
 • 125 vizualizari

Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan a slujit în parohia Brănești

Duminică, 27 decembrie a.c., cu prilejul cinstirii Sfântului Apostol, întâiul Mucenic și Arhidiacon Ștefan, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan al Banatului a poposit în parohia Brănești, protopopiatul Făget.

În această duminică, după prăznuirea Nașterii Domnului, Părintele Mitropolit a săvârșit sfânta liturghie în cadrul căreia a hirotonit în treapta preoției pe diaconul Eduard Grigorie Măstăcănean, pe seama parohiei Brănești cu filia Jupânești.

În cuvântul de învățătură, Ierarhul a scos în evidență virtuțile Sfântului Arhidiacon Ștefan, protomartirul Bisericii, statornicia în credință, darul cuvântului și slujirea celor aflați în nevoie (săraci, văduve, orfani). Slujirea diaconească a apărut devreme în comunitatea creștină din Ierusalim, dintr-o nevoie ce ținea de dimensiunea socială a slujirii Bisericii. Această dimensiune este reafirmată și în prezent în activitatea Bisericii Ortodoxe Române care, mai ales în acest an, a fost prezentă în mijlocul celor aflați în nevoi și în necazuri atât cu vorba bună, cât și prin ajutoare concrete constând îm alimente, materiale, aparatură medicală și multe altele.

Cu acest prilej, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan l-a îndemnat pe noul preot paroh al parohiei Brănești, să urmeze pildei vieții și activității înaintașului său la altarul bisericii din sat, preotul George Măstăcănean, care i-a fost și tată trupesc dar și părinte și model duhovnicesc, până la trecerea acestuia la cele veșnice, în acest an. Vrednicul de pomenire preot George Măstăcănean, a păstorit timp de mai bine de patru decenii parohia Brănești. A fost un preot harnic și activ, construind două biserici, în parohia Brănești și în filia Jupânești.

După încheierea sfintei liturghii, dubașii din Brănești l-au colindat pe Părintele Mitropolit, în curtea bisericii, prezentând și un scurt moment artistic specific praznicului Nașterii Domnului.

Citeşte în continuare »
 • 28 Dec 2020
 • 819 vizualizari

Îndrumări pentru slujba trecerii dintre ani

Întrucât starea de alertă a fost prelungită și deplasarea în afara domiciliului este interzisă între orele 23.00 – 05.00, ținând seama de recomandările speciale ale autorităților pentru perioada de sărbători, slujba de binecuvântare a Noului An, care se săvârșea în momentul trecerii dintre ani, va fi săvârșită anul acesta la parohii imediat după slujba Vecerniei cu Litie din seara zilei de 31 decembrie 2020, iar la mănăstirile și schiturile din eparhie, după slujba de priveghere din ajunul Anului Nou.

Dumnezeu să binecuvinteze cununa noului an 2021 și să reverse peste noi Harul și darurile Sale cele bogate, întru mulți și fericiți ani!

Citeşte în continuare »
 • 23 Dec 2020
 • 456 vizualizari