Centrul Eparhial

1. Eparhia este unitatea bisericească constituită dintr-un număr de parohii, grupate pe protopopiate, precum și din mănăstirile aflate pe un anumit teritoriu. În cuprinsul eparhiilor pot funcționa instituții de învățământ teologic și confesional, social-filantropice.

Personalul administrativ al Centrului eparhial din Timişoara:

Arhiepiscop al Timișoarei și Mitropolit al Banatului: Î.P.S. Ioan Selejan
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei: P.S. Paisie Lugojanul
Vicar eparhial: pr. ic stavr. dr. Ionel Popescu
Sectorul administrativ-bisericesc: pr. ic. stavr. Mircea Szilagyi
Sectorul cultural şi comunicaţii media: vacant
Sectorul economic-financiar: pr. ic. stavr. Cristian Constantin
Sectorul social filantropic şi misionar: consilier pr. ic. stavr. Cristian Pavel și inspector pr. Romeo Ionuț Dumitrașcu
Sectorul învăţământ şi activităţi cu tineretul: pr. ic. stavr. dr. Nichifor Tănase
Sectorul patrimoniu şi construcţii bisericeşti: pr. ing. Timotei Anișorac
Sectorul exarhatul mănăstirilor: arhimandrit Simeon Stana
Oficiul juridic: pr. ic. stavr. Ioan Bălăngean
Inspector eparhial și secretar: pr. ic. stavr. Marius Sfercoci
Secretar eparhial:  
Administrator: pr. Valentin Benchea
Serviciul contabilitate: Lucia Benchea şi Marinela Pașca
Serviciul personal: Andreea Petruse, Mihaela Balint și Ana Creţa
Serviciul registratură: Daniela Ţăran
Serviciul tehnoredactare: Mariana Varga
Redacţia revistei „Altarul Banatului“: pr. ic. stavr. dr. Adrian Carebia
Redacţia revistei „Învierea“: diacon dr. Răzvan Fibișan

diacon dr. Dan-Alexandru Adam

Redacţia cotidianului „Lumina de Banat“: diacon dr. Răzvan Fibișan
Studioul de radio „Învierea“: dr. Irina Arieşan, pr. Marius Mircia, Claudiu Răducu
Comunicaţii şi relaţii cu publicul:  
Fundaţia „Filantropia“: coordonator pr. ic. stavr. Cristian Pavel
Asistenți sociali la Centrul eparhial: Claudia Bencec și monahia Chiriachi Pricop
Arhivă şi bibliotecă: dr. Florin Popovici
Biroul de pelerinaje: Beatrix Pîrvu
Casierie: Mihaela Piroc
Atelierul de croitorie: monahia Parascheva
Casa de ajutor reciproc a clerului: contabil Mihaela Piroc
   
Servicul tehnic: Ioan Muntean, Muntean Ioan Răzvan, Petru Popan și Dan Rusmir.
Îngrijitor: Angela Racovițan
Societatea comercială de editură şi tipografie Partoş S.R.L.: arhidiacon dr. Marian Pârvu
Tipografia arhidiecezană:  
Depozitul de obiecte bisericeşti: pr. Sergiu Pantea, ref. Muntean Ioan Răzvan, Alin Moga, Mirela Lațcu, Alina Damian.
Muzeul de artă veche bisericească de la catedrală: monahia prof. dr. Nicoleta Ploșnea
Atelierul de lumânări: pr. Ştefan Mezin
Catedrala mitropolitană, magazinul de obiecte bisericeşti: monahia Rafaela Bora
   
Magazinul de obiecte bisericeşti Lugoj: Maria Cerbu
Magazinul de obiecte bisericeşti Făget: Maria Jurj
Magazinul de obiecte bisericeşti Jimbolia: Elena Chifoi

2. Adunarea Eparhială este organism deliberativ pentru toate problemele administrative, culturale, social-filantropice, economice şi patrimoniale ale eparhiei. Adunarea eparhială se compune din reprezentanţii aleşi ai clerului şi ai credincioşilor, în proporţie de o treime clerici şi două treimi mireni, cu o viaţă morală şi religioasă demnă de un creştin, care au candidat cu binecuvântarea (aprobarea scrisă a) ierarhului locului. Membrii Adunării eparhiale, clerici şi mireni, se aleg pe termen de 4 ani. Ei pot fi aleşi pentru cel mult două mandate.

Preşedinte: Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop şi Mitropolit Ioan

Vicepreşedinte: Preasfinţitul Episcop-vicar Paisie Lugojanul

Secretarii Adunării Eparhiale și membrii Adunării Naționale Bisericești

conf. dr. Constantin Jinga
prof. univ. dr. Liviu Pop
dr. Florin Popovici

 

  1. Comisia administrativ-bisericească

Preşedinte:           preot Dorin Covaci
Raportor:              preot Ionuț Furdean
Membri:                ing. Ioan Iulian Groza
tehnician              Gabriel Marius Mureşan
av. Florin Cărăbaș
prof. univ. dr. Liviu Pop

  1. Comisia culturală şi educaţională

Preşedinte:           pr. conf. univ. dr. Constantin Jinga
Raportor:            prof. univ. dr. Marilen Pirtea
Membri:             preot Nicolae Strizu
prof. Ioan Traia
conf.univ.dr. Claudiu Mesaroș
ing. Gheorghe Stînean

  1. Comisia economică, bugetară şi patrimonială

Preşedinte:           preot Gheorghiţă Cristian Popa
Raportor:             ec.dr. Florin Popovici
Membri:               ec.dr. Titu Bojin
prof.univ.dr. Claudiu Brândaş
ing. Ion Constantin
prof. dr.ing. Marin Marin

  1. Comisia social – filantropică

Preşedinte:           preot Daniel Escariu
Raportor:             preot Daniel Otescu
Membri:               ing. Ioan Miron
prof.univ.dr. Dorel Săndesc
prof.univ.dr. Virgil Filaret Musta
Cătălin Burlacu

  1. Comisia organizatorică, juridică și de validare

Preşedinte:           preot Caius Andraşoni
Raportor:             preot Gheorghe Florea
Membri:               preot Ștefan Dumitrescu
ing. Vasile Cotuna
Claudiu Avramescu
Silviu Mihai Rusu

 


3. Consiliul Eparhial este organism executiv al Adunării eparhiale şi are în competenţă problemele bisericeşti administrative, culturale, social-filantropice, economice, patrimoniale şi fundaţionale pentru întreaga eparhie.

Preşedinte: Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop şi Mitropolit Ioan

Vicepreşedinte: Preasfinţitul Episcop-vicar Paisie Lugojanul

Preoți

preot Constantin Jinga
preot Caius Andrașoni
preot Dorin Covaci

Mireni

dr. Titu Bojin
prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea
avocat Florin Cărăbaș
dr. Florin Popovici
prof. univ. dr. Virgil Filaret Musta
prof. dr. ing. Marin Marin

                                                                                                                                                                                                                                                                         .

4. Adunarea Naţională Bisericească este organismul central deliberativ al Bisericii Ortodoxe Române, pentru problemele administrative, sociale, culturale, economice şi patrimoniale. Adunarea Naţională Bisericească este alcătuită din câte trei reprezentanţi ai fiecarei eparhii, un cleric şi doi mireni, delegaţi de Adunările Eparhiale, pe termen de patru ani. Ei pot fi delegaţi pentru cel mult două mandate.

Membri:

preot Constantin Jinga
dr. Titu Bojin
univ.dr. Marilen Gabriel Pirtea


5. Consistoriul Eparhial funcţionează la fiecare Episcopie şi Arhiepiscopie şi este format din trei membri titulari şi doi membri supleanţi. Membrii Consistoriului sunt preoţi, cu cel puţin Gradul II, doctori, absolvenţi de masterat sau licenţiaţi în teologie, având cunoştinţe canonice şi juridice.

Preot Daniel Aron Alic – președinte

Preot Ion Florentin Jura – membru

Preot Ioan Mezinca – membru

Supleanți

Preot Eugen Babescu

Preot Valer Budiul

                                                                                    .


6. Consistoriul Monahal Eparhial 

Preşedinte :   arhim. Simeon Stana – exarh eparhial

Membri :     protos. Mihail Duma – mănăstirea Timişeni

                    protos. Iov Creţu – mănăstirea Săraca

Supleanţi :     arhim. Climent Vântu – mănăstirea Săraca

protos. Serafim Grozăvescu – mănăstirea Cebza

Grefier :          preot Ioan Gruia Bălăngean – consilier juridic la Centrul eparhial

Membru în Consistoriul Monahal Superior: protos. Matei Buliga – mănăstirea Dobreşti.

                                                                                                                                                                                .


7. Consistoriul Mitropolitan – funcţionează ca instanţă de judecată a recursurilor admise, în principiu, de Sinodul Mitropolitan sau de Sfântul Sinod.

 – membru

8. Administraţia catedralei mitropolitane:

Administrator:  arhidiacon Eugen Goanță

Preoţi: Dumitru Vana, Vasile Câmpean, Ştefan Mezin, Daniel Hlodec, Constantin Train, Dan Dragomir și Gavril Mihail Piroc.

Diaconi: arhid. Eugen Goanţă, arhid. dr. Marian Pîrvu, Sergiu Pantea, Veselin Ciocov, dr. Adam Alexandru Dan si dr. Razvan Fibișan

 

 


Comments are closed.