Centrul Eparhial

1. Eparhia este unitatea bisericească constituită dintr-un număr de parohii, grupate pe protopopiate, precum și din mănăstirile aflate pe un anumit teritoriu. În cuprinsul eparhiilor pot funcționa instituții de învățământ teologic și confesional, social-filantropice.

Personalul administrativ al Centrului eparhial din Timişoara:

Arhiepiscop al Timișoarei și Mitropolit al Banatului: Î.P.S. Ioan Selejan
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei: P.S. Paisie Lugojanul
Vicar eparhial: pr. ic stavr. dr. Ionel Popescu
Sectorul administrativ-bisericesc: pr. ic. stavr. Mircea Szilagyi
Sectorul cultural şi comunicaţii media: vacant
Sectorul economic-financiar: pr. ic. stavr. Cristian Constantin
Sectorul social filantropic şi misionar: consilier pr. ic. stavr. Cristian Pavel și inspector pr. Romeo Ionuț Dumitrașcu
Sectorul învăţământ şi activităţi cu tineretul: pr. ic. stavr. dr. Nichifor Tănase
Sectorul patrimoniu şi construcţii bisericeşti: arhidiacon ing. Timotei Anișorac
Sectorul exarhatul mănăstirilor: arhimandrit Simeon Stana
Oficiul juridic: pr. ic. stavr. Ioan Bălăngean
Inspector eparhial și secretar: pr. ic. stavr. Marius Sfercoci
Secretar eparhial:  
Administrator: pr. Valentin Benchea
Serviciul contabilitate: Lucia Benchea şi Marinela Pașca
Serviciul personal: Andreea Chiţoran Petruse, Mărioara Debucean și Ana Creţa
Serviciul registratură: Daniela Ţăran
Serviciul tehnoredactare: Mariana Varga
Redacţia revistei „Altarul Banatului“: pr. ic. stavr. dr. Adrian Carebia
Redacţia revistei „Învierea“: pr. ic. stavr. dr. Marius Florescu
Redacţia cotidianului „Lumina de Banat“: diacon dr. Răzvan Fibișan
Studioul de radio „Învierea“: dr. Irina Arieşan, pr. Marius Mircia, Claudiu Răducu
Comunicaţii şi relaţii cu publicul: Lucian Florea
Fundaţia „Filantropia“: coordonator pr. ic. stavr. Cristian Pavel
Asistenți sociali la Centrul eparhial: Claudia Bencec și monahia Chiriachi Pricop
Arhivă şi bibliotecă: dr. Florin Popovici
Biroul de pelerinaje: Beatrix Pîrvu
Casierie: Mihaela Piroc
Atelierul de croitorie: monahia Esia Darie
Casa de ajutor reciproc a clerului: contabil Mihaela Piroc și casier Mărioara Debucean
   
Servicul tehnic: Răzvan Muntean, Ioan Muntean, Petru Popan și Dan Rusmir.
Îngrijitor: Angela Racovițan
Societatea comercială de editură şi tipografie Partoş S.R.L.: arhid. dr. Marian Pârvu
Tipografia arhidiecezană: pr. Eduard Tănase
Depozitul de obiecte bisericeşti: pr. Sergiu Pantea, Alin Moga, Mirela Lațcu, Alina Damian.
Muzeul de artă veche bisericească de la catedrală: monahia prof. dr. Nicoleta Ploșnea
Atelierul de lumânări: pr. Ştefan Mezin
Catedrala mitropolitană, magazinul de obiecte bisericeşti: monahia Rafaela Bora
   
Magazinul de obiecte bisericeşti Lugoj: Maria Cerbu
Magazinul de obiecte bisericeşti Făget: Maria Jurj
Magazinul de obiecte bisericeşti Jimbolia: Elena Chifoi

2. Adunarea Eparhială este organism deliberativ pentru toate problemele administrative, culturale, social-filantropice, economice şi patrimoniale ale eparhiei. Adunarea eparhială se compune din reprezentanţii aleşi ai clerului şi ai credincioşilor, în proporţie de o treime clerici şi două treimi mireni, cu o viaţă morală şi religioasă demnă de un creştin, care au candidat cu binecuvântarea (aprobarea scrisă a) ierarhului locului. Membrii Adunării eparhiale, clerici şi mireni, se aleg pe termen de 4 ani. Ei pot fi aleşi pentru cel mult două mandate.

Preşedinte: Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop şi Mitropolit Ioan

Vicepreşedinte: Preasfinţitul Episcop-vicar Paisie Lugojanul

Secretarii Adunării Eparhiale și membrii Adunării Naționale Bisericești:
pr. conf. univ. dr. Constantin Jinga
prof. univ. dr. Liviu Pop
dr. Florin Popovici

1. Comisia administrativ-bisericească

Preşedinte: pr. Dorin Covaci
Raportor: pr. Ionuț Furdean
Membri:
ing. Ioan Iulian Groza
tehnician Gabriel Marius Mureşan
av. Florin Cărăbaș
prof. univ. dr. Liviu Pop

  1. Comisia culturală şi educaţională

Preşedinte: pr. conf. univ. dr. Constantin Jinga
Raportor: prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea
Membri:
pr. Nicolae Strizu
prof. Ioan Traia
conf. univ. dr. Claudiu Mesaroș
ing. Gheorghe Stînean

  1. Comisia economică, bugetară şi patrimonială

Preşedinte: pr. Gheorghiţă Cristian Popa
Raportor: ec. dr. Florin Popovici
Membri:
ec. dr. Titu Bojin
prof. univ. dr. Claudiu Brândaş
ing. Ion Constantin
prof. dr. ing. Marin Marin

  1. Comisia social – filantropică

Preşedinte: pr. Daniel Escariu
Raportor: pr. Daniel Otescu
Membri:
ing. Ioan Miron
prof. univ. dr. Dorel Săndesc
prof. univ. dr. Virgil Filaret Musta
Cătălin Burlacu

  1. Comisia organizatorică, juridică și de validare

Preşedinte: pr. Caius Andraşoni
Raportor: pr. Gheorghe Florea
Membri:
pr. Ștefan Dumitrescu
ing. Vasile Cotuna
Claudiu Avramescu
Silviu Mihai Rusu


3. Consiliul Eparhial este organism executiv al Adunării eparhiale şi are în competenţă problemele bisericeşti administrative, culturale, social-filantropice, economice, patrimoniale şi fundaţionale pentru întreaga eparhie.

Preşedinte: Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop şi Mitropolit Ioan

Vicepreşedinte: Preasfinţitul Episcop-vicar Paisie Lugojanul

Membri clerici:
pr. conf. univ. dr. Constantin Jinga
pr. Caius Andrașoni
pr. Dorin Covaci

Membri mireni:
ec. dr. Titu Bojin
prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea
av. Florin Cărăbaș
dr. Florin Popovici
prof. univ. dr. Virgil Filaret Musta
prof. dr. ing. Marin Marin

 

4. Adunarea Naţională Bisericească este organismul central deliberativ al Bisericii Ortodoxe Române, pentru problemele administrative, sociale, culturale, economice şi patrimoniale. Adunarea Naţională Bisericească este alcătuită din câte trei reprezentanţi ai fiecarei eparhii, un cleric şi doi mireni, delegaţi de Adunările Eparhiale, pe termen de patru ani. Ei pot fi delegaţi pentru cel mult două mandate.

Membri:
pr. conf. univ. dr. Constantin Jinga
ec. dr. Titu Bojin
prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea


5. Consistoriul Eparhial funcţionează la fiecare Episcopie şi Arhiepiscopie şi este format din trei membri titulari şi doi membri supleanţi. Membrii Consistoriului sunt preoţi, cu cel puţin Gradul II, doctori, absolvenţi de masterat sau licenţiaţi în teologie, având cunoştinţe canonice şi juridice.

Membri:
pr. Daniel Aron Alic – președinte
pr. Ion Florentin Jura
pr. Ioan Mezinca

Supleanți
pr. Eugen Babescu
pr. Valer Budiul 


6. Consistoriul Monahal Eparhial 
Preşedinte:
arhim. Simeon Stana – exarh eparhial

Membri:
protos. Mihail Duma – mănăstirea Timişeni
protos. Iov Creţu – mănăstirea Săraca

Supleanţi:
arhim. Climent Vântu – mănăstirea Săraca
protos. Serafim Grozăvescu – mănăstirea Cebza

Grefier:
pr. Ioan Gruia Bălăngean – consilier juridic la Centrul eparhial

Membru în Consistoriul Monahal Superior:
protos. Matei Buliga – mănăstirea Dobreşti.


7. Consistoriul Mitropolitan – funcţionează ca instanţă de judecată a recursurilor admise, în principiu, de Sinodul Mitropolitan sau de Sfântul Sinod.

 – membru

8. Administraţia catedralei mitropolitane:

Administrator: arhid. Eugen Goanță

Preoţi: Dumitru Vana, Vasile Câmpean, Daniel Hlodec, Constantin Train, Dan Dragomir, Gavril Mihail Piroc și Sergiu Pantea.

Diaconi: arhid. dr. Marian Pîrvu, Veselin Ciocov, dr. Adam Alexandru Dan și dr. Razvan Fibișan.

 

 


Comments are closed.