Centrul eparhial

1. Eparhia este unitatea bisericească constituită dintr-un număr de parohii, grupate pe protopopiate, precum și din mănăstirile aflate pe un anumit teritoriu. În cuprinsul eparhiilor pot funcționa instituții de învățământ teologic și confesional, social-filantropice.

Personalul administrativ al Centrului eparhial din Timişoara:

Arhiepiscop al Timișoarei și Mitropolit al Banatului:Î.P.S. Ioan Selejan
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei:P.S. Paisie Lugojanul
Vicar eparhial:pr. ic stavr. dr. Ionel Popescu
Sectorul administrativ-bisericesc:pr. ic. stavr. Mircea Szilagyi
Sectorul cultural şi comunicaţii media:vacant
Sectorul economic-financiar:pr. ic. stavr. Cristian-Adrian Constantin
Sectorul social filantropic şi misionar:consilier pr. ic. stavr. Cristian Pavel
Sectorul învăţământ şi activităţi cu tineretul:pr. ic. stavr. dr. Nichifor Tănase
Sectorul patrimoniu şi construcţii bisericeşti:pr. ic. stavr. ing. Timotei Anișorac
Sectorul exarhatul mănăstirilor:arhimandrit Simeon Stana
Oficiul juridic:pr. ic. stavr. Ioan Bălăngean
Inspector eparhial și secretar:pr. ic. stavr. Marius Sfercoci
Inspector eparhial:pr. ic. stavr. Cristian-Lucian Păiș
Secretar eparhial: 
Administrator:pr. Valentin Benchea
Serviciul contabilitate:Lucia Benchea şi Marinela Pașca
Serviciul personal:Andreea Petruse și Mihaela Balint
Serviciul registratură:monahia Epiharia (Diana-Mirela) Șerbănoiu
Serviciul tehnoredactare:Mariana Varga
Redacţia revistei „Altarul Banatului“:pr. dr. Daniel Aron Alic
Redacţia revistei „Învierea“:diacon dr. Dan-Alexandru Adam
diacon dr. Răzvan Fibișan
Redacţia cotidianului „Ziarul Lumina“:diacon dr. Răzvan Fibișan
Studioul de radio „Învierea“:dr. Irina Arieşan, pr. Marius Mircia, Claudiu Răducu
Comunicaţii şi relaţii cu publicul: 
Fundaţia „Filantropia“:coordonator pr. ic. stavr. Cristian Pavel
Asistenți sociali la Centrul eparhial:Claudia Bencec
monahia Chiriachi Pricop
Arhivă şi bibliotecă:dr. Florin Popovici
Biroul de pelerinaje:pr. Lucian Florea și Beatrix Pârvu
Casierie:Mihaela Piroc
Atelierul de croitorie:Iordachie Eugenia (monahia Andreea)
Cernescu Ana (monahia Alexia)
Casa de ajutor reciproc a clerului:contabil Mihaela Piroc
 Colportaj: director economic Muntean Ioan-Răzvan, Alin Moga, Angela Diaconescu, Mirela Lațcu, Minerva Câmpean și Vlad Păuna
Societatea comercială de editură şi tipografie Partoş S.R.L.:arhidiacon dr. Marian Pârvu
Atelierul de lumânări: pr. Ştefan Mezin
Catedrala mitropolitană, magazinul de obiecte bisericeşti:monahia Rafaela Bora
monahia Veronica Cloșca
Tipografia arhidiecezană: 
Muzeul de artă veche bisericească de la catedrală:monahia prof. dr. Nicoleta Ploșnea
Serviciul tehnic:Ioan Muntean, Petru Popan și Dan Rusmir
Îngrijitor: Viorica Ionescu
  
Magazinul de obiecte bisericeşti Lugoj:Maria Cerbu
Magazinul de obiecte bisericeşti Făget:Maria Jurj
Magazinul de obiecte bisericeşti Jimbolia:Elena Chifoi

2. Adunarea Eparhială este organism deliberativ pentru toate problemele administrative, culturale, social-filantropice, economice şi patrimoniale ale eparhiei. Adunarea eparhială se compune din reprezentanţii aleşi ai clerului şi ai credincioşilor, în proporţie de o treime clerici şi două treimi mireni, cu o viaţă morală şi religioasă demnă de un creştin, care au candidat cu binecuvântarea (aprobarea scrisă a) ierarhului locului. Membrii Adunării eparhiale, clerici şi mireni, se aleg pe termen de 4 ani. Ei pot fi aleşi pentru cel mult două mandate.

Preşedinte: Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop şi Mitropolit Ioan
Vicepreşedinte: Preasfinţitul Episcop-vicar Paisie Lugojanul

Secretarii Adunării eparhiale

pr. conf. dr. Constantin Jinga
prof. univ. dr. Virgil-Filaret Musta
prof. univ. dr. Sorin Mușuroi 

  1. Comisia administrativ-bisericească

Preşedinte:
preot Grigore Marița
Raportor:
ing. Liviu Bugescu
Membri:
preot Florin-Ionel Cotocea
avocat Florin Cărăbaș
antreprenor Alin Miclea
conf. univ. dr. Adrian Sturza

  1. Comisia culturală şi educaţională

Preşedinte:
pr. conf. univ. dr. Constantin Jinga
Raportor:
prof. univ. dr. Marilen-Gabriel Pirtea
Membri:
preot Ovidiu Marinescu
conf. univ. dr. Claudiu Mesaroș
ing. Gheorghe Stînean
prof. Ioan Traia

  1. Comisia economică, bugetară şi patrimonială

Preşedinte:
preot Grigore Mera
Raportor:
prof. univ. dr. Sorin Mușuroi
Membri:
preot Tiberiu-Mihail Benescu
antreprenor Horia Cardoș
ing. Ion Constantin
prof. em. dr. ing. Marin Marin

  1. Comisia social – filantropică

Preşedinte:
preot Daniel Otescu
Raportor:
prof. univ. dr. Virgil-Filaret Musta
Membri:
preot Alin Vărzaru
ing. Colin Costinaș
prof. univ. dr. Constantin-Tudor Luca
ing. Ion Miron

  1. Comisia organizatorică, juridică și de validare

Preşedinte:
preot Gheorghe Florea
Raportor:
ec. Claudiu Avramescu
Membri:
preot Ștefan Dumitrescu
antreprenor Cătălin Burlacu
ing. Vasile Cotuna
ec. Silviu-Mihai Rusu


3. Consiliul Eparhial este organism executiv al Adunării eparhiale şi are în competenţă problemele bisericeşti administrative, culturale, social-filantropice, economice, patrimoniale şi fundaţionale pentru întreaga eparhie.

Preşedinte: Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop şi Mitropolit Ioan
Vicepreşedinte: Preasfinţitul Episcop-vicar Paisie Lugojanul

Preoți

preot Constantin Jinga
preot Grigore Marița
preot Grigore Mera

Mireni

ing. Liviu Bugescu
avocat Florin Cărăbaș
prof. em. dr. ing. Marin Marin
prof. univ. dr. Virgil-Filaret Musta
prof. univ. dr. Sorin Mușuroi                                                                                                                                                                                                                   


4. Adunarea Naţională Bisericească este organismul central deliberativ al Bisericii Ortodoxe Române, pentru problemele administrative, sociale, culturale, economice şi patrimoniale. Adunarea Naţională Bisericească este alcătuită din câte trei reprezentanţi ai fiecarei eparhii, un cleric şi doi mireni, delegaţi de Adunările Eparhiale, pe termen de patru ani. Ei pot fi delegaţi pentru cel mult două mandate.

Membri:
pr. conf. dr. Constantin Jinga
prof. univ. dr. Marilen-Gabriel Pirtea
prof. univ. dr. Virgil-Filaret Musta


5. Consistoriul Eparhial funcţionează la fiecare Episcopie şi Arhiepiscopie şi este format din trei membri titulari şi doi membri supleanţi. Membrii Consistoriului sunt preoţi, cu cel puţin Gradul II, doctori, absolvenţi de masterat sau licenţiaţi în teologie, având cunoştinţe canonice şi juridice.

Membri:
preot Daniel Aron Alic – președinte
preot Ion-Florentin Jura
preot Ioan Mezinca

Supleanți:
preot Eugen Babescu
preot Valer Budiul

Apărători:
preot Petru Alexa
preot Alexandru Ranca


6. Consistoriul Monahal Eparhial 

Membri:
arhim. Simeon Stana – președinte
protos. Mihail Duma
protos. Ștefan Matei

Supleanţi:
arhim. Climent Vântu
protos. Serafim Grozăvescu

Grefier:
preot Ioan-Gruia Bălăngean


7. Consistoriul Bisericesc Mitropolitan
preot Alexandru-Sergiu Pantea – membru


8. Consistoriul Bisericesc Mitropolitan Monahal
ierom. dr. Rafael Povârnaru – membru


9. Consistoriul Superior Bisericesc
preot dr. Cosmin Panțuru – membru


10. Consistoriul Superior Bisericesc Monahal
protos. Matei Buliga – membru


11. Administraţia catedralei mitropolitane:
Administrator:
  arhidiacon Eugen Goanță
preoţi: Dumitru Vana, Vasile Câmpean, Ştefan Mezin, Daniel Hlodec, Constantin Train, Gavril-Mihail Piroc și Alexandru-Sergiu Pantea.
diaconi: arhid. Eugen Goanţă, arhid. dr. Marian Pârvu, Veselin Ciocov, dr. Adam-Alexandru Dan, dr. Razvan Fibișan și Constantin Diaconescu.

Comments are closed.