Învăţământul religios

Învăţământul teologic seminarial – prezentare generală


1. Scurt istoric al Liceului

Instituţia şcolară a fost înfiinţată în anul 1884, ca Gimnaziu de stat pentru fete sub conducerea directorului Guliem Vallo, pe actuala stradă George Coşbuc. Începând cu anul 1889 gimnaziul devine Şcoală Superioară de fete şi se construieşte actualul local între anii 1901-1903, în fruntea şcolii fiind numită Rosina Marsits.

Din 1916 Şcoala Superioară de fete se transformă în liceu funcţionând cu 8 clase.

În octombrie 1918, şcoala devine liceu de fete cu predare în limba română. Primul director a fost numit profesorul de limbă română Ioan Fodor din Blaj. Pentru a sublinia unitatea deplină a Banatului cu Vechiul Regat, în perioada 1919-1947, instituţia primeşte numele de Liceul de fete “Carmen Sylva”, având profesori originari din Transilvania, Banat şi Vechiul Regat.

După Reforma Învăţământului din 1948, denumirea liceului a fost schimbată până în anul 2002 în liceul de fete, Şcoala Medie numărul 3 “Eftimie Murgu”, Liceul Mixt numărul 3 “Eftimie Murgu”, cu o durată a studiilor de 11 ani; înfiinţânudu-se şi clase de profil teologic, şcoala devine Liceul Pedagogic “Eftimie Murgu”.

În anul 2002 consiliul profesoral cere schimbarea numelui şcolii în Liceul Pedagogic “Carmen Sylva” dorind astfel, o reînnodare a tradiţiei unei şcoli de importanţă excepţională pentru cultura română din această parte a ţării.


 

2. Clasele de Teologie

Clasele de Teologie ale liceului “Carmen Sylva” din Timişoara sunt organizate sub formă de seminar teologic şi au fost înfiinţate în anul 1997. Ele oferă dublă specializare: atât pedagogică, cât şi teologică. În cele 4 clase (a IX-a – XIII-a) sunt în prezent 81 elevi. Aici s-a amenajat o capelă pentru formarea duhovnicească a elevilor, în care se desfăşoară programul de rugăciune şi se oficiază Sfânta Liturghie. După terminarea şi promovarea examenului de Bacalaureat absolvenţii acestei secţii se pot înscrie la orice facultate, indiferent de profil (Teologie Pastorală, Didactică, Istorie, Filozofie, Litere, Arhitectură ş.a.)

 


Director: prof. Olimpia Cirimpei

Director adjunct: prof. Nicolae Seimeanu

Secretar-şef: ing. Alina Taşcău

Secretar: Florentina Rus

Cadre didactice la disciplinele teologice:
pr. prof. Constantin Train
pr. prof. Petru Remus Suru,
prof. Florin Nicolae  Şincari,
prof. Liliana Monica Ghera.

 Adresă: B-dul C.D.Loga Nr. 45

Secretariat: 0256 / 49 00 43

Email: iped_tm@yahoo.com

Sitewww.liceulpedagogic-tm.ro


3. Educaţia religioasă în şcolile de stat se desfăşoară în baza Legii Educaţiei Naţionale din 2011, precum şi a protocoalelor încheiate între Patriarhia Română şi Ministerul Educaţiei începând cu anul 1990. La 15 septembrie 2013, la şcolile din cuprinsul eparhiei Religia este predată de 113 profesori titulari, 69 suplinitori calificaţi şi 22 suplinitori preoţi.

 Pentru perfecţionarea profesorilor se organizează cercuri metodice în fiecare lună sub îndrumarea profesorilor metodişti şi a inspectorului de specialitate. Dintre profesorii de Religie, un număr de 8 sunt hirotoniţi preoţi asigurând asistenţă duhovnicească a elevilor de la şcoala unde funcţionează. La unele şcoli, prin strădania profesorilor de Religie, au fost amenajate capele pentru nevoile spirituale ale elevilor.

Ora de Religie. În anul ce s-a încheiat, Consiliul Eparhial a acordat o atenţie sporită predării Religiei în şcoli. Astfel, Religia este predată de 115 profesori titulari, 48 suplinitori calificaţi şi 21 suplinitori preoţi.
Un număr de 7 profesori de Religie sunt hirotoniţi preoţi pentru asigurarea asistenţei duhovniceşti a elevilor. Datorită bunei colaborări dintre profesorii de Religie şi conducerea şcolilor, la unele şcoli s-au amenajat capele şi cabinete de Religie pentru nevoile spirituale ale elevilor.

Activităţi derulate la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş şi la nivelul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Timişoarei cu privire la ora de religie:

1. Implementarea Proiectul Trăirea învăţăturii de credinţă pentru diversificarea activităţilor didactice religioase derulate în unităţile şcolare şi asigurarea materialului didactic necesar la clasă;
2. Iniţierea şi editarea “Albumului Şcoala şi Biserica în Timiş” în vederea mediatizării activităţilor religioase organizate în şcoală şi în afara şcolii.

DSC_0886 (Large)
3. Scrierea Proiectului „Cercul de lectură religioasă – Călătorie în lumea poveştilor”;
4. Scrierea Simpozionul „Voluntariatul creştin”; Scopul simpozionului: prezentarea activităţilor de voluntariat din perspectiva învăţăturii creştine, derulate atât în unităţile şcolare, cât şi la nivelul comunităţii locale.
5. Reorganizarea Cercurile pedagogice ale disciplinei religie. În vederea eficientizării activităţilor metodico-ştiinţifice ale cadrelor didactice, au fost organizate zece Cercuri pedagogice ale disciplinei religie.
6. Iniţierea grupului de lucru pentru pregătirea de material didactic necesar la clasă.
7. Desfăşurarea activităţilor de formare continuă. În vederea diversificării metodelor şi mijloacelor de lucru utilizate la clasă, a prezentării noutăţilor legislative privind evoluţia în cariera didactică, au fost iniţiate şi derulate activităţi de formare adresate tuturor celor implicaţi în actul educaţional.
8. Activităţi derulate în parteneriat cu ŞcoalaOrtodoxă Sfântul Antim Ivireanul
9. Activităţi derulate în colaborare cu Catedrala mitropolitană.
10. Colaborarea cu preoţii din eparhie în cadrul proiectului „Hristos împărtăşit copiilor” şi desfăşurarea parteneriatelor educaţionale: Biserică – Şcoală.

Fotografie0192 (Large)
11. Realizarea de interviuri, pentru Radio şi Televiziunea Trinitas, precum şi articole în Ziarul Lumina şi Revista Învierea.
12. Susţinerea orei de religie în cadrul TVR 3 în cadrul emisiunii Dialoguri spirituale;
13. Îndrumarea cadrelor didactice realizat în cadrul inspecţiilor şcolare în specialitate, a inspecţiilor tematice şi a inspecţiilor generale.
14. Selectarea Corpului de metodişti ai ISJ Timiş.
15. Pregătirea suplimentară a elevilor participanţi la Olimpiada Naţională de Religie – Slatina. La etapa naţională a Olimpiadei de Religie s-a obţinut o menţiune prin eleva Mihaela Paula Pascariu din clasa a XI-a de la Liceul Pedagogic „Carmen Sylva” din Timişoara, îndrumată de doamna profesoară Anişoara Ioana şi un premiu special prin eleva Marina Luiza Ciobanu (clasa a X-a, Liceul Pedagogic “Carmen Sylva” Timişoara, îndrumător prof. Marina Anghel). Pentru recompensarea elevilor participanţi la Olimpiada Naţională de Religie, sectorul învăţământ şi activităţi cu tineretul a organizat Tabăra de creaţie „Icoana în suflet de copil”, ediţia I. S-a desfăşurat la Mănăstirea Timişeni Şag în perioada 23 iunie – 3 iulie.

DSC_2904 (Large)
16. Pregătirea, desfăşurarea şi organizarea Consfătuirilor judeţene ale cadrelor didactice.
17. Organizarea Concursurilor şcolare judeţene incluse în Calendarul Activităţilor Educative Şcolare:
– Concursul judeţean „Colinde şi datini de Crăciun”, ediţia a XV-a, la Colegiul Naţional de Artă ,,Ion Vidu” din Timişoara, sâmbătă, 13 decembrie 2014. A fost un concurs maraton cu un număr impresionant de candidaţi/grupuri, 57, distribuiţi în patru secţiuni: Muzică vocală (individual, grupuri, coruri), Muzică vocal-instrumentală (individual, grupuri, coruri), Datini şi obiceiuri şi Scenete religioase;

DSC_0337 (Large)
– Concursul de creaţie literar-religioasă, ediţia a IX-a, desfăşurat în perioada februarie-aprilie 2014 la Colegiul Naţional Ana Aslan din Timişoara;
– Concursul de pictură religioasă închinat praznicului “Învierea Domnului”, ediţia a X-a, desfăşurat în luna aprilie la Şcoala Gimnazială nr. 30 din Timişoara;
– Concursul de creaţie plastică “Icoana Mea”, ediţia a XI-a, desfăşurat în luna mai la Şcoala Gimnazială nr. 2 din Timişoara; Cele trei concursuri au fost incluse în proiectul “Creaţie şi înnoire prin Tradiţie” al sectorului învăţământ, fiind cofinanţat de către Primăria Municipiului Timişoara.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
– Concursul de reviste religioase, ediţia a XII-a, desfăşurat în luna iunie la Centrul eparhial;
– Concursul judeţean „Bucuria Învierii Domnului în suflet de copil”, ediţia I, la care au participat 568 de elevi din 76 de parohii.
– Concursul judeţean „Bucuria Naşterii Domnului în suflet de copil”, ediţia a II-a, la care au participat 670 de elevi din 76 de parohii. Ambele concursuri s-au adresat copiilor din grupele de cateheză din clasa a III-a, aflaţi sub îndrumarea preoţilor, a profesorilor de religie sau a învăţătorilor. Premiile au fost acordate de către sectorul învăţământ la Arhiepiscopiei prin cofinanţare de la Consiliul Judeţean Timiş.

DSC_1415 (Large)
18. Întocmirea calendarului Activităţilor metodice la nivelul Cercurilor pedagogice ale disciplinei religie. În vederea susţinerii proiectelor şi activităţilor propuse de Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, a fost realizat Calendarul Activităţilor metodico-ştiinţifice susţinute la disciplina religie.
19. Activităţi derulate la nivelul Cercurilor pedagogice ale disciplinei religie.
La nivelul Cercurilor pedagogice au fost propuse teme şi activităţi inovative în vederea prezentării şi implementării de proiecte în cadrul orei de religie: lecţii demonstrative, dezbateri, mese rotunde, expoziţi.

DSC_0045 (Large)
20. Activităţi derulate la nivelul unităţilor şcolare.
Şi în acest an, profesorii de Religie au desfăşurat activităţi şcolare şi extraşcolare pe baza parteneriatelor educaţionale încheiate cu parohiile şi cu grădiniţele din aria unităţilor de învăţământ. S-a avut în vedere o colaborare eficientă între Biserică şi Şcoală, prin participarea elevilor la Sfânta Liturghie, împărtăşirea lor cu sfintele taine, precum şi un plan comun de activităţi educativ-religioase.


Consilier sector Învăţământ şi Tineret:
pr. ic. stavr. Nichifor Tănase
mail:  invatamant@arhiepiscopiatimisoarei.ro
tel: 0256 490 287 

Comments are closed.