Colectă pentru ajutorarea sinistraţilor din judeţul Galaţi

Permanenţa Consiliului Eparhial în şedinţa din 18 septembrie a.c. a hotărât ca duminică 22 septembrie a.c. respectiv duminică 29 septembrie a.c. în toate bisericile şi mănăstirile din Arhiepiscopia Timişoarei se se organizeze colectă pentru sprijinirea familiilor sinistrate din judeţul Galaţi.

Colecta se va face prin contribuţia benevolă a credincioşilor în zilele de 22 şi 29 septembrie 2013.

În aceste duminici, îndată după otpustul Sfintei Liturghii, preoţii în cuvântul de învăţătură vor adresa şi un îndemn către credincioşi de a participa la aceasă colectă.

Preotul paroh împreună cu membrii Consiliului parohial vor întocmi un proces verbal pentru fiecare zi a colectei în care se va indica suma realizată.

Suma colectată se va depune până cel târziu 2 octombrie 2013, împreună cu procesele verbale la Oficiul Protopopesc.

Părinţii protopopi se vor îngriji să centralizeze sumele primite de la parohii pentru a le depune la caseria Centrului eparhial în data de 3 octombrie 2013, împreună cu un raport.

Aducându-se acestea la cunoştinţă, îndemnăm pe toţi slujitorii sfintelor altare să contribuie la obţinerea unui rezultat cât mai onorabil al acestei colecte, menite să vină în sprijinul semenilor aflaţi în suferinţă şi nevoi pricinuite de inundaţii.

Lucrând cu dragoste la această osteneală, spre binele semenilor noştri, rugăm pe Preamilostivul Dumnezeu să Vă binecuvinteze şi să Vă răsplătească dărnicia cu sănătate şi mântuire.

Comments are closed.