Comisia tehnică a Arhiepiscopiei

Ca urmare a hotărârii Adunării Eparhiale, din luna iunie 2010, referitoare la o bună coordonare a lucărilor de construcţii şi reparaţii la imobilele parohiale (biserici, case parohiale, anexe, etc.), Consiliul eparhial a hotărât (prin hotărârea nr. 1567-E/30.06.2010) constituirea Comisiei tehnice.

Comisia tehnică are următoarele responsabilităţi:

– elaborează procedura de atribuire a lucrărilor de construcţii şi reparaţii;

– elaborează lista cu documentele necesare avizării lucrărilor;

– de verificarea şi avizarea a documentaţiei tehnice pentru lucrările menţionate;

– de verificare a lucrărilor executate.


 

Procedurile privind lucrările de reparaţii şi construcţii

Comments are closed.