Comunicat de presă

Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timişoarei, Episcopia Ortodoxă Sârbă de Timişoara, Protopopiatul Ortodox Ucrainian – Lugoj, Episcopia Romano-Catolică de Timişoara, Episcopia Română Unită cu Roma – Greco-Catolică de Lugoj, Biserica Evanghelică Luterană Sinodo-Prezbiteriană din Timişoara, Protopopiatul Reformat din Timişoara, Comunitatea Baptistă din Timişoara, Biserica Adventistă de ziua a şaptea – Conferinţa Banat, ţinând seama de solicitările credincioşilor şi ale unor personalităţi ale vieţii culturale din oraşul nostru ataşate valorilor creştine, îşi exprimă profunda părere de rău, nemulţumirea şi îngrijorarea faţă de titlul piesei lui Nick Mancuso, jucată la Teatrul Naţional din Timişoara –  „Dumnezeu e un mafiot”.

Întrucât titlul piesei este provocator, blasfemiator şi aduce atingere gravă învăţăturii despre Dumnezeu, aşa cum este formulată în Sfânta Scriptură a Vechiului şi Noului Testament, solicităm conducerii Teatrului Naţional din Timişoara şi regizorului să-l modifice,  redându-l pe cel original sau acordându-i unul corespunzător mesajului „de compasiune şi responsabilitate faţă de aproapele nostru” pe care îl transmite, de altfel şi Cartea Iov, din care s-a inspirat autorul cărţii.

Pe lângă aceasta, atragem atenţia că titlul piesei nu corespunde nici „spiritului Timişoarei”, născut în decembrie 1989, când mii de timişoreni şi-au afirmat profundul ataşament şi credinţa în Dumnezeu Cel Iubitor de oameni, Proniator şi Atotdrept, scandând „Cu noi este Dumnezeu!”, ”Există Dumnezeu!”.

Timişoara, la 15 mai 2013

† Nicolae, Mitropolitul Banatului

† Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei

† Lukian, Episcopul ortodocşilor sârbi din Timişoara

preot Ilie Albiciuc, Protopop ortodox ucrainian

† Martin, Episcop romano-catolic de Timişoara

† Alexandru, Episcop greco-catolic de Lugoj

preot Zsombor Kovacs, Biserica Evanghelică Luterană Sinodo-Prezbiteriană din Timişoara

preot Csaba Fazakas, Protopop  reformat

pastor Ionel Tuţac, Preşedintele Comunităţii Baptiste din Timişoara

pastor Mihai Maur, Preşedintele Bisericii Adventiste de ziua a şaptea – Conferinţa Banat

Comments are closed.