COMUNICAT DE PRESĂ

Urmare a numeroaselor articole, publicate în cotidianul „Ziua de Vest’’, între care şi articolul intitulat „Numele Înaltpreasfinţitului Nicolae, folosit abuziv de către camarila lui Paisie” – în care se pune la îndoială autenticitatea semnăturii Înaltpreasfinţitului Mitropolit Nicolae al Banatului şi se aduce atingere demnităţii Sale de Întâistătător al Arhiepiscopiei Timişoarei –, Consiliul Eparhial al Arhiepiscopiei Timişoarei, precizează că, atât scrisoarea în original, cât şi plicul în care a fost expediată (şi pe care chiar Înaltpreasfinţia Sa a scris adresa) se află în posesia cotidianului şi pot fi oricând supuse expertizei grafologice.

Şi articolul sus-menţionat se înscrie în linia atacurilor lansate prin intermediul ziarului „Ziua de Vest” cu o pătimaşă frecvenţă, dar nefondate, calomniatoare şi defăimătoare la adresa ierarhilor şi clericilor din administraţia eparhială, precum şi la adresa membrilor clerici şi mireni ai Adunării eparhiale şi ai Consiliului eparhial, care, nefiind fondate sau dovedite în vreun fel, aduc grave prejudicii de imagine Bisericii Ortodoxe Române, în general, şi, în special, Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Timişoarei.

Menţionăm, de asemenea că până acum nu am luat atitudine împotriva numeroaselor articole denigratoare, sperând ca doamna Lia Lucia Epure, erijându-se în apărătoarea binelui, dreptăţii şi moralităţii, nepoată de preot fiind, va înţelege că printr-o  astfel de atitudine nu slujeşte adevărului, păcii şi bunei înţelegeri şi va pune capăt defăimării.

Informăm, însă, pe această cale, redacţia cotidianului „Ziua de Vest” şi pe doamna director Lia Lucia Epure că acest COMUNICAT, pe care vi-l adresăm cu creştinească cordialitate şi omenească mâhnire, este cel din urmă, iar faţă de eventuala repetare a atacurilor orchestrate şi găzduite de „familia” redacţională a sus-numitului cotidian Centrul eparhial îşi rezervă dreptul de a se apăra în instanţă de calomniile şi defăimarile la adresa Cancelariei eparhiale şi a membrilor organismelor deliberative şi executive ale Eparhiei Timişoarei.

            Precizăm, totodată, că dreptul persoanei la demnitate, reputaţie şi onoare este garantat şi ocrotit de către art. 1 alin. (3) din Constituţia României şi de articolele 58 şi 72 din Noul Cod Civil.

De asemenea, învederăm că art. 30 din Constituţia României şi art. 10 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului reglementează libertatea de exprimare şi limitele acesteia, menite a proteja reputaţia şi drepturile persoanelor. Orice încalcare a acestor dispozitii legale poate fi sanctionata de către instanţa de judecată în temeiul articolelor 1349,1353,1357-1359 şi 1373 din Noul Cod Civil privind răspunderea civilă delictuală, iar autorul articolelor denigrante şi cotidianul care le publică pot fi obligaţi la plata de daune morale. Menţionăm şi faptul că această practică a instanţelor de judecată este susţinuta şi de o vastă jurisprudenţă a Curţii Europene a Drepturilor Omului.

            Cu acest prilej, îi încredinţăm pe credincioşii Bisericii noastre că întreaga activitate a Centrului eparhial se desfăşoară în conformitate cu reglementările bisericeşti şi civile în vigoare, aşa încât nicio instituţie a statului nu a constatat vreodată că sumele de bani alocate ca sprijin la salarizarea personalului clerical şi neclerical ori pentru susţinerea unor investiţii au fost folosite ilegal. În spiritul aceloraşi reglementări bisericeşti şi laice sunt gestionate donaţiile credincioşilor, respectându-se întocmai prevederile bugetare aprobate de Adunarea Eparhială.

            Întrucât Consiliul Eparhial, format din preoţi şi mireni, reprezintă pe toţi clericii şi credincioşii eparhiei, adresăm, pe această cale, redacţiei ziarului „Ziua de vest” şi doamnei director Lia Lucia Epure, îndemnul creştinesc de a înceta acuzaţiile nedrepte, calomniile şi defăimarea prin presă a slujitorilor Bisericii şi a membrilor forurilor eparhiale, mass-media având menirea de a contribui la asanarea vieţii morale din ţara noastră, la promovarea unităţii de neam şi a păcii sociale, şi nu de a incita la ură şi dezbinare prin articole care, nefiind simple afirmaţii sau judecăţi de valoare, nu intră în sfera de protecţie a dreptului la libera exprimare.

         Timişoara, 08 februarie 2012
.

Arhiepiscop şi Mitropolit : I.P.S. Dr. Nicolae  Corneanu                                                                                                                                                                     Episcop- Vicar  : P.S.Paisie Lugojanul

Vicar administrativ: Pr. Ionel Popescu

Exarh: Arhim. Simeon Stana

Consilier cultural:  Pr. Zaharia Pereş

Consilier economic: Pr. Valentin Boancheş

Consilier social: Pr. Cristian Pavel

Consilier patrimoniu: Pr. Sorin Lungoci

Inspector eparhial: Pr. Marius Sfercoci

Secretar eparhial: Arhid. Ioan Radu

Protopop Deta: Pr. Ioan Prisăcean

Protopop Făget: Pr. Bujor Păcurar

Protopop Lugoj: Pr. Ioan Cerbu

Protopop Sânnicolau Mare: Pr. Gheorghe Sutac

Protopop Timişoara I: Pr. Ioan Bude

                                             Protopop Timişoara II: pr. Mircea Szilagyi
.

Membrii Consiliului Eparhial

  1. Pr. Sebastian Ardelean
  2. Pr. Gheorghe Cucu
  3. Pr. Tiberiu Benescu
  4. Informatician Ioan Savu
  5. Prof. Dr. Dumitru Popovici
  6. Economist Alexandru Bogdan
  7. Dr. Ing. Ion Nină
  8. Avocat Larisa Gavrilescu

 

 

Comments are closed.