Comunicat de presă cu privire la sesiunea de lucru a Sfântului Sinod (25-26 februarie 2009)

Dintre hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, reunit în sedinţă de lucru, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, la Reşedinţa patriarhală, în zilele de 25-26 februarie 2009, menţionăm:

– Aprobarea proiectului comun al Patriarhiei Române si Academiei Române, privind elaborarea unei Istorii a monahismului românesc de la origini până azi;

– Publicarea unei noi ediţii, completate în anul 2009, a volumului Sfântul Vasile cel Mare.
Închinare la 1600 de ani de la săvârsirea sa, în colecţia Studia Basiliana;

– Organizarea de către Patriarhia Română a unui Congres Internaţional dedicat Sfântului Vasilecel Mare si celorlalţi Părinţi Capadocieni, cu prilejul anului comemorativ-omagial, în perioada 1-4 noiembrie 2009;

– Înfiinţarea Subcomisiei de muzică psaltică si liniară, afiliată Comisiei teologice, liturgice şi didactice a Sfântului Sinod;

– Instituirea Duminicii părinţilor si copiilor, în prima duminică după 1 iunie, în Patriarhia
Română;

– Instituirea Duminicii migranţilor români, în prima duminică după 15 august, în Patriarhia Română;

– Aprobarea hotărârii Adunării Eparhiale a Episcopiei Slatinei de schimbare a titulaturii în Episcopia Slatinei si Romanaţilor;

– Aprobarea criteriilor, privind elaborarea manualelor scolare de religie, conform noii metodologii aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării si Inovării, precum si a criteriilor de constituire a Comisiei Patriarhiei Române, pentru evaluarea proiectelor de manuale la disciplina Religie.

BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMÂNE

Leave a Reply