Concursul judeţean de religie Sf. Iosif cel Nou de la Partoş, ediţia a III-a

I. Motivaţia:

        Din punct de vedere al axiologiei creştine, valorile religioase au rol integrator, de liant între diferite elemente şi structuri cărora le imprimă pecetea eternităţii: „Valorile religioase sunt integrative. Ele integrează, unifică, constituie într-un tot solidar şi coerent toate valorile cuprinse de conştiinţa omului. Prin valorile religioase se înalţă arcul de boltă care uneşte valorile cele mai îndepărtate, adună şi adăposteşte pe cele mai variate. Un individ (persoană n.n.) poate cuprinde diferite valori, pe cele mai multe din ele, dar legătura lor unificatoare va lipsi atâta timp cât valoarea religioasă nu li se adaugă” (Tudor Vianu, Filozofia culturii şi teoria  valorilor, Editura  Nemira, Bucureşti 1998, p.117).

          Concursul judeţean de Creaţie Religioasă Sfântul Iosif cel Nou de la Partoş este rodul unei bune colaborări educaţionale între Arhiepiscopia Timişoarei şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş, avându-se în vedere atingerea idealului educaţional propus de Legea învăţământului, inclusiv formarea etică şi morală a elevilor pentru buna lor integrare în societatea românească actuală.

        Cunoştinţele religioase dobândite la ora de Religie se cer puse în practică: acasă, la şcoală, în societate şi în Biserică. Un om religios cu adevărat este un cetăţean de nădejde al ţării şi un bun practicant al vieţii religioase. De aici decurge necesitatea colaborării cât mai rodnice între profesorul de Religie şi reprezentanţii cultelor, între profesorul de Religie şi preot.

        Şi anul acesta, Concursul judeţean de Religie Sfântul Iosif cel Nou de la Partoş se va desfăşura în cadrul parteneriatului educaţional dintre Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş şi Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timişoarei în conformitate cu programa şcolară la Religie ortodoxă şi cu curriculumul proiectului Bisericii Ortodoxe Române ,,Hristos împărtăşit copiilor”.

concept_concurs

Detalii despre Concurs: Concursul judetean Sf. Iosif
Anexa: centre zonale

centre_zonale

Căştigătorii etapei finale a concursului sunt:
Secţiunea Poezie
cls. II-IV: Premiul I- Madeea Bugaru, cls. a III-a, Şc. Gimnazială Cărpiniş, Premiul I – Nicolae Tomescu, cls a II-a, Şc. Gimnazială Cărpiniş
Secţiunea Desen
cls. II-IV: Premiul I- Bianca Rodica Beşileu, cls- a IV-a , Şc.Gimnazială Beregsău Mare
Secţiunea Desen cls. V-VIII: Premiul I- Ioana Vasile, cls. a V-a, Şc. Gimnazială Nr. 16 Timişoara
Secţiunea Priceasnă
cls. V-VIII. Premiul I- Darius Dragoş, cls. a VI-a, Şc. Gimnazială Nr. 7 ” Sfânta Maria” Timişoara
Secţiunea eseu
cls. V-VIII: Premiul I- Loredana Rain, cls. a VIII-a, Parohia Temereşti
                                     Premiul I: Adelin Chiş, cls. a VII-a, Parohia Iecea Mică

Comments are closed.