Concursul naţional “Copilul învață iubirea lui Hristos”

Organizat cu binecuvântarea

Preafericitului Părinte Daniel,

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române


I. INTRODUCERE

Concursul național de miniproiecte de educație social-filantropică „Copilul învață iubirea lui Hristos” este organizat cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel şi cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române (Temei nr. 8712/2011), de către Sectorul teologic-educaţional al Patriarhiei Române, în perioada 1 februarie – 21 mai 2012. Prezentul concept a fost aprobat de Permanența Consiliului Național Bisericesc în ședința din 26 ianuarie 2012.

 

II. DESCRIEREA CONCURSULUI

 

1. Argument

La inițiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în ședința de lucru din 16-17 februarie 2011, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat ca anul 2012 să fie declarat „Anul omagial al Sfântului Maslu și al îngrijirii bolnavilor” în Patriarhia Română.

Între manifestările culturale, programate cu prilejul anului omagial, Sectorul teologic-educațional organizează Concursul național de miniproiecte de educație social-filantropică „Copilul învață iubirea lui Hristos”. Concursul se adresează copiilor, preoților și profesorilor de religie implicați în Programul catehetic „Hristos împărtășit copiilor” și urmărește să educe copiii în sensul ajutorării semenilor aflați în suferință.

2. Scopul concursului

Scopul concursului este de a cultiva dragostea față de semeni și de a-i educa pe copii în sensul ajutorării semenilor aflați în suferință: bătrâni bolnavi, singuri, copii abandonați sau în situații speciale, familii sărace etc.

 3. Condiții de participare

 La concurs se pot înscrie echipe formate din preot, profesor de religie (opțional) și copii din grupa de cateheză (7-17 ani, indiferent de număr), care vor concepe miniproiecte de educație social-filantropică cu următoarele componente:

  1. A.     TITLUL MINIPROIECTULUI DE EDUCAȚIE SOCIAL-FILANTROPICĂ: …

În funcție de specificul său, fiecare miniproiect va avea un titlu personalizat.

  1. B.      ECHIPA DE IMPLEMENTARE A MINIPROIECTULUI: …

Denumirea parohiei și date de contact (adresă și telefon).

Numele preotului și date de contact (adresă, telefon, e-mail).

Numele profesorului de religie și date de contact (adresă, telefon, e-mail) – dacă este implicat.

Numele copiilor din grupa de cateheză și vârsta acestora.

  1. C.      LOCUL DESFĂȘURĂRII MINIPROIECTULUI: …

Locul/zona în care va fi implementat proiectul.

  1. D.     PERIOADA DE IMPLEMENTARE A MINIPROIECTULUI: …

Perioada va fi stabilită în funcție de calendarul general al concursului și de specificul miniproiectului.

  1. E.      BENEFICIARII MINIPROIECTULUI (GRUPUL ȚINTĂ): …

Numărul persoanelor aflate în suferință care beneficiază de activitățile proiectului, prezentarea cazului/cazurilor.

  1. F.       BUGETUL MINIPROIECTULUI (RESURSE UMANE, MATERIALE ȘI FINANCIARE): …

Se va preciza care sunt resursele umane, materiale și financiare care susțin proiectul. Finanțarea va fi asigurată de grupa de copii prin mijloace creative, care să implice comunitatea parohială și autoritățile locale. Se apreciază modul în care echipa de implementare a miniproiectului a sensibilizat opinia publică față de persoanele aflate în suferință.

  1. G.     DESCRIEREA MINIPROIECTULUI

g1. Obiectivele miniproiectului: …

Se va preciza ce urmărește miniproiectul.

g2. Activitățile miniproiectului: …

Vor fi descrise activitățile miniproiectului și va fi prezentat calendarul detaliat al acestor activități.

g3. Rezultatele așteptate: …

Rezultatele reprezintă corelarea obiectivelor miniproiectului cu beneficiarii acestuia, prin prezentarea unor date concrete: număr de acțiuni (de câte ori s-a repetat o anumită activitate a miniproiectului), care este valoarea materială a activităților etc.

  1. H.     IMPACTUL MINIPROIECTULUI

Miniproiectul va include un CD/DVD cu fotografii și – opțional – un scurt film (maximum 10 minute, format „.avi”) cu cele mai reprezentative momente din cadrul activităților desfășurate. De asemenea, va include mărturii (scrise sau filmate) ale beneficiarilor, ale copiilor implicați în activități, ale preotului/profesorului de religie, precum și știri din mass-media locală sau de pe internet cu privire la desfășurarea miniproiectului.

Miniproiectele de educație social-filantropică vor fi trimise la protopopiate, în perioada 26-30 martie 2012, cu mențiunea: Pentru Concursul național de miniproiecte de educație social-filantropică „Copilul învață iubirea lui Hristos”.

4. Evaluarea lucrărilor

a. La nivel de protopopiate

În perioada 1-15 aprilie are loc evaluarea și premierea celor mai bune 3 miniproiecte la nivel de protopopiate. Evaluarea se va face de o comisie numită de către protopop și formată din: 1 responsabil cu cateheza parohială, 1 responsabil cu activitatea social-filantropică și 1 profesor de religie, care nu fac parte din echipele concurente. Pentru fiecare dintre miniproiectele înscrise în concurs, fiecare evaluator poate acorda maximum 100 de puncte, astfel: 30 p. – conceperea miniproiectului (creativitate – 10 p., complexitate – 10 p., prezentare – 10 p.); 20 p. – stângere de fonduri (creativitate – 10 p., diversitatea factorilor implicați – 10 p.); 40 p. – aplicarea miniproiectului (atingerea obiectivelor – 10 p., promovare – 10 p., mărturii ale beneficiarilor – 10 p., eficiență și continuitate – 10 p.); 10 p. – oficiu.

b. La nivel eparhial

În perioada 25 aprilie – 5 mai are loc evaluarea și premierea celor mai bune 3 miniproiecte la nivel de eparhie. Evaluarea se va face de o comisie numită de către chiriarhul locului și formată din: inspector cu cateheza parohială, 1 responsabil cu activitatea social-filantropică și 1 inspector/profesor de religie, care nu fac parte din echipele concurente. Pentru fiecare dintre miniproiectele înscrise în concurs, fiecare evaluator poate acorda maximum 100 de puncte, astfel: 30 p. – conceperea miniproiectului (creativitate – 10 p., complexitate – 10 p., prezentare – 10 p.); 20 p. – stângere de fonduri (creativitate – 10 p., diversitatea factorilor implicați – 10 p.); 40 p. – aplicarea miniproiectului (atingerea obiectivelor – 10 p., promovare – 10 p., mărturii ale beneficiarilor – 10 p., eficiență și continuuitate – 10 p.); 10 p. – oficiu.

 

5. Premierea echipelor câștigătoare

La nivel de protopopiat și eparhial, premierea echipelor câștigătoare (premiile I, II și III) se va face de către protopopiate/eparhii, conform graficului concursului.

La nivel național, va fi premiată câte o echipă din fiecare eparhie – cea care a obținut Premiul I, reprezentată la ceremonia de premiere din 21 mai 2012 de preotul coordonator și de un copil. Cele 29 de echipe din țară vor primi diplome și premii în obiecte.

 

6. Etapele desfășurării concursului

 

Perioada

Activitatea

23-31 ianuarie 2012

Anunțarea concursului

Sectorul teologic-educațional transmite conceptul concursului eparhiilor din cuprinsul Patriarhiei Române. Conceptul va fi publicat și pe prima pagină a site-ului www.patriarhia.ro. Centrul de Presă Basilica va promova, prin componentele sale, Concursul național de miniproiecte de educație social-filantropică „Copilul învață iubirea lui Hristos”.

1-10 februarie 2012

Eparhiile transmit conceptul concursului protopopiatelor și parohiilor din țară.

13-24 februarie 2012

Conceperea miniproiectelor (punctele A-G)

27 februarie – 23 martie 2012

Desfășurarea activităților miniproiectului

26-30 martie 2012

Depunerea miniproiectelor la protopopiate

 

Echipele de implementare vor completa punctul H și vor depune miniproiectele la protopopiate.

1-15 aprilie 2012

Evaluarea și premierea miniproiectelor la nivel de protopopiat (acordarea premiilor I, II și III)

18-24 aprilie 2012

Transmiterea celor trei miniproiecte câștigătoare către eparhii, a fișelor de evaluare individuală și colectivă

25 aprilie – 5 mai 2012

Evaluarea și premierea miniproiectelor la nivel de protopopiate (acordarea premiilor I, II și III)

7-12 mai 2012

Transmiterea miniproiectului câștigător (premiul I la nivel eparhial), a fișelor de evaluare individuală și colectivă, Sectorului teologic-educațional al Patriarhiei Române

14-18 mai 2012

Pregătirea ceremoniei de premiere la nivel național

 

Din fiecare eparhie vor participa la ceremonia de premiere preotul coordonator și un reprezentant al copiilor.

21 mai 2012

Premierea miniproiectelor la nivel național

 

Preotul coordonator și un reprezentant al copiilor vor fi premiați, cu ocazia hramului Catedralei Patriarhale, de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

7. Concursul naţional de miniproiecte de educaţie social-filantropică „Copilul învaţă iubirea lui Hristos” în eparhia Timişoarei   – faza de protopopiat

a. Sânnicolau Mare – Nerău, Saravale, Pesac, Beba Veche, Satchinez, Bulgăruş, Şandra, Gottlob, Sânpetru Mic, Cenad, Variaş, Sânpetreu Mare, Gelu, Lovrin, Sânnicolau Mare.
b.  Lugoj – Bacova, Sâlha, Sfinţii Arhangheli Lugoj.
c.  Deta – Liebling, Gătaia
d.  Făget – Făget I, Fârdea, Bethausen, Margina
e.  Timişoara I – Giroc
f.  Timişoara II – Giarmata Vii, Bazoşul Nou, Fabric, Sacoşul Turcesc, Fibiş.

Comments are closed.