Concursul “Sfânta Euharistie – lumina vieții creștine”

Detalii despre concursul anterior: Bucuria de a fi creștin

I. INTRODUCERE

 

Concursul naţional de proiecte duhovniceştiorganizat cu prilejulAnului omagial Euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei  Împărtăşanii) şiAnul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni„Sfânta Euharistie – lumina vieţii creştine”este organizat cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel şi cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române (Temei nr. 8913/2013), de către Sectorul teologic-educaţional al Patriarhiei Române, în perioada 1 februarie – 21 mai 2014.

 

 

II. DESCRIEREA CONCURSULUI

 

1. Argument

La inițiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în ședința de lucru din 29 octombrie 2012Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat ca anul 2014 să fie declarat „Anul omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii)şi „Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni“  în Patriarhia Română.

Între manifestările culturaleprogramate cu prilejul anului omagial, Sectorul teologic-educațional organizează Concursul naţional de proiecte duhovniceşti „Sfânta Euharistie – lumina vieţii creştine”. Concursul se adresează copiilor, preoților și profesorilor de religie implicați în Programul catehetic „Hristos împărtășit copiilor” și urmărește să educe copiii privind participarea la Sf. Liturghie şila lucrarea filantropică a Bisericii, să înţeleagă tradițiile culinare de post (să creeze rețete de post, iar cea mai bună rețetă să fie publicată în ziarul Lumina), să înveţe cum să ne spovedim, de ce ne împărtășim etc.

2. Scopul concursului

 

Scopul concursului este de a cultiva dragostea față de Biserică şi Liturghie, de a-i educa pe copii în sensul respectării valorilor tradiţionale şi a afirmării propriei identităţi religioase în contextul unei lumi seculare şi secularizante şi a diluării semnificative a identităţilor de orice fel într-un proces de globalizare alert şi derutant. Sensul Sfintei Euharistii, pregătirea prin spovedanie şi fapte bune precum şi implicaţiile extinse în comunitate şi viaţa personală sunt deasemeni obiective ale acestui concurs.

 

3. Condiții de participare

 

La concurs se pot înscrie echipe formate din preot, profesor de religie (opțional) și copii din grupa de cateheză (7-17 ani, indiferent de număr), care vor concepe proiecte duhovniceşti de educație misionar-filantropică cu următoarele componente:

  1. A.     TITLUL PROIECTULUI DE EDUCAȚIE MISIONAR-FILANTROPICĂ: …

În funcție de specificul său, fiecare proiect va avea un titlu personalizat.

  1. B.      ECHIPA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI: …

Denumirea parohiei și date de contact (adresă și telefon).

Numele preotului și date de contact (adresă, telefon, e-mail).

Numele profesorului de religie și date de contact (adresă, telefon, e-mail) – dacă este implicat.

Numele copiilor din grupa de cateheză și vârsta acestora.

  1. C.      LOCUL DESFĂȘURĂRII PROIECTULUI: …

Locul/zona în care va fi implementat proiectul.

  1. D.     PERIOADA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI: …

Perioada va fi stabilită în funcție de calendarul general al concursului și de specificul proiectului.

  1. E.      BENEFICIARII PROIECTULUI (GRUPUL ȚINTĂ): …

Numărul persoanelor care beneficiază de activitățile proiectului, prezentarea cazului/cazurilor sau a comunităţii, familiei sau copiilor asupra cărora va avea impact proiectul.

  1. F.       BUGETUL PROIECTULUI (RESURSE UMANE, MATERIALE ȘI FINANCIARE): …

Se va preciza care sunt resursele umane, materiale și financiare care susțin proiectul. Finanțarea va fi asigurată de grupa de copii prin mijloace creative, care să implice comunitatea parohială și autoritățile locale. Se apreciază modul în care echipa de implementare a proiectului a sensibilizat opinia publică față de persoanele aflate în suferință sau faţă de necesitatea participării la Sfânta Liturghie.

  1. G.     DESCRIEREA PROIECTULUI

g1. Obiectivele proiectului: …

Se va preciza ce urmărește proiectul.

g2. Activitățile proiectului: …

Vor fi descrise activitățile proiectului și va fi prezentat calendarul detaliat al acestor activități.

g3. Rezultatele așteptate: …

Rezultatele reprezintă corelarea obiectivelor proiectului cu beneficiarii acestuia, prin prezentarea unor date concrete: număr de acțiuni (de câte ori s-a repetat o anumită activitate a proiectului), care este valoarea materială a activităților etc.

  1. H.     IMPACTUL PROIECTULUI

Proiectul va include un CD/DVD cu fotografii și – opțional – un scurt film (maximum 10 minute, format „.avi”) cu cele mai reprezentative momente din cadrul activităților desfășurate. De asemenea, va include mărturii (scrise sau filmate) ale beneficiarilor, ale copiilor implicați în activități, ale preotului/profesorului de religie, precum și știri din mass-media locală sau de pe internet cu privire la desfășurarea proiectului.

Proiectele de educație misionar-filantropică vor fi trimise la protopopiate, în perioada 24-30 martie 2014, cu mențiunea: PentruConcursul național de proiecte duhovniceşti pentru educație misionar-filantropică „Sfânta Euharistie – lumina vieţii creştine”.

4. Evaluarea lucrărilor

 

a. La nivel de protopopiate

În perioada 1-15 aprilie are loc evaluarea și premierea celor mai bune 3 proiecte la nivel de protopopiate. Evaluarea lucrărilor se va face de o comisie numită de către protopop și formată din: 1 responsabil cu cateheza parohială, 1 responsabil cu activitatea misionară (protopop misionar) și 1 profesor de religie, care nu fac parte din echipele concurente. Pentru fiecare dintre proiectele înscrise în concurs, fiecare evaluator poate acorda maximum 100 de puncte, astfel: 30 p. – conceperea proiectului (creativitate – 10 p., complexitate – 10 p., prezentare – 10 p.); 20 p. – colectare de fonduri (creativitate – 10 p., diversitatea factorilor implicați – 10 p.); 40 p. – aplicarea proiectului (atingerea obiectivelor – 10 p., promovare – 10 p., mărturii ale beneficiarilor – 10 p., eficiență și continuitate – 10 p.); 10 p. – forma proiectului.

Pe parcursul evaluării, membrii comisiei vor trece punctajul propriu în Fişa de evaluare individuală (Anexa 1) a fiecărui evaluator. Fişa de evaluare colectivă (Anexa 2) va însuma, pentru fiecare concurent, punctele obţinute de la cei trei evaluatori (maximum 300 p.) şi va indica cele 3 echipe câştigătoare la nivelul protopopiatului (premiile I, II și III).

 

b. La nivel eparhial

În perioada 20 aprilie – 5 mai are loc evaluarea și premierea celor mai bune 3 proiecte la nivel de eparhie. Evaluarea lucrărilor se va face de o comisie numită de către chiriarhul locului și formată din: inspector cu cateheza parohială, 1 responsabil cu activitatea misionară și 1 inspector/profesor de religie, care nu fac parte din echipele concurente. Pentru fiecare dintre proiectele înscrise în concurs, fiecare evaluator poate acorda maximum 100 de puncte, astfel: 30 p. – conceperea proiectului (creativitate – 10 p., complexitate – 10 p., prezentare – 10 p.); 20 p. – colectare de fonduri (creativitate – 10 p., diversitatea factorilor implicați – 10 p.); 40 p. – aplicarea proiectului (atingerea obiectivelor – 10 p., promovare – 10 p., mărturii ale beneficiarilor – 10 p., eficiență și continuuitate – 10 p.); 10 p. – forma proiectului.

Pe parcursul evaluării, membrii comisiei vor trece punctajul propriu în Fişa de evaluare individuală (Anexa 1) a fiecărui evaluator. Fişa de evaluare colectivă (Anexa 2) va însuma, pentru fiecare concurent, punctele obţinute de la cei trei evaluatori (maximum 300 p.) şi va indica cele 3 echipe câştigătoare la nivelul eparhiei (premiile I, II și III).

5. Premierea echipelor câștigătoare

            La nivel de protopopiat și eparhial, premierea echipelor câștigătoare (premiile I, II și III) se va face de către protopopiate/eparhii, conform graficului concursului. Diplomele oferite vor fi realizate după un model transmis de Sectorul teologic-educațional eparhiilor.

La nivel național, va fi premiată câte o echipă din fiecare eparhie – cea care a obținut Premiul I, reprezentată la ceremonia de premiere din 21 mai 2014 de preotul coordonator și de un copil. Cele 29 de echipe din țară vor primi diplome și premii în obiecte.

 

 

6. Etapele desfășurării concursului

 

Perioada

Activitatea

23-31 ianuarie 2014

Anunțarea concursului

Sectorul teologic-educațional transmite conceptul concursului eparhiilor din cuprinsul Patriarhiei Române.Conceptul va fi publicat și pe prima pagină a site-ului www.patriarhia.ro. Centrul de Presă Basilica va promova, prin componentele sale, Concursul național de proiecte duhovniceşti pentru educație misionar – filantropică „Sfânta Euharistie – lumina vieţii creştine”.

1-10 februarie 2014

Eparhiile transmit conceptul concursului protopopiatelor și parohiilor din țară.

13-24 februarie 2014

Conceperea proiectelor (punctele A-G)

27 februarie – 23 martie 2014

Desfășurarea activităților proiectului

26-30 martie 2014

Depunerea proiectelor la protopopiate

 

Echipele de implementare vorcompleta punctul H și vor depune proiectele la protopopiate.

1-15 aprilie 2014

Evaluarea și premierea proiectelor la nivel de protopopiat (acordarea premiilor I, II și III)

18-24 aprilie 2014

Transmiterea celor trei proiecte câștigătoare către eparhii, a fișelor de evaluare individuală și colectivă

25 aprilie – 5 mai 2014

Evaluarea și premierea proiectelor la nivel de eparhie(acordarea premiilor I, II și III)

5-10 mai 2014

Transmiterea proiectului câștigător (premiul I la nivel eparhial), a fișelor de evaluare individuală și colectivă, Sectorului teologic-educațional al Patriarhiei Române

10-18 mai 2014

Pregătirea ceremoniei de premiere la nivel național

 

Din fiecare eparhie vor participa la ceremonia de premiere preotul coordonator și un reprezentant al copiilor.

21 mai 2014

Premierea proiectelor la nivel național

 

Preotul coordonator și un reprezentant al copiilor vor fi premiați, cu ocazia hramului Catedralei Patriarhale, de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

etapa_protopopiatetapa_eparhiala

Comments are closed.