Concursul spectacol „Bucuria de a fi creştin”

       Conform Hotărârii Sfântului Sinod nr. 9094/2012, Biroul de catehizare a tineretului din cadrul Sectorului Teologic-Educaţional al Patriarhiei organizează cu prilejul anului omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena Concursul spectacol „Bucuria de a fi creştin”.

          Scopul concursului este de a cultiva dragostea față de ţară şi de Biserica Ortodoxă Română şi de a-i educa pe copii în sensul respectării valorilor tradiţionale şi a afirmării propriei identităţi religioase, culturale şi naţionale, în contextul unei lumi seculare şi secularizante. Concursul se adresează copiilor, cu vârsta cuprinsă între 9 şi 15 ani, preoţilor şi profesorilor de religie implicaţi în proiectele catehetice „Hristos împărtăşit copiilor” şi „Alege Şcoala!”.

Concursul se desfăşoară pe trei secţiuni:

a) interpretarea unui cântec religios (preferabil din perioada Triodului ori cea pascală) sau a unui cântec popular;

b) recitarea unei poezii religioase sau populare cu caracter patriotic/religios;

c) interpretarea unui text literar în proză (popular sau cu caracter religios).

       Durata fiecărei reprezentanţii nu va depăşi 5 minute. Toţi participanţii la concurs vor purta costum popular tradiţional care să reprezinte zona de provenienţă.

          În perioada 22 – 26 aprilie 2013, se va desfăşura etapa pe protopopiate a Concursului Bucuria de a fi creştin, la finalul căreia vor fi evaluate și vor fi premiate cele mai bune 3 reprezentaţii la nivel de protopopiat, corespunzătoare celor trei secţiuni ale concursului.

        La nivelul eparhiei se va organiza în perioada Săptămânii Luminate, 6 – 12 mai 2013, spectacolul-concurs în cadrul căruia vor fi stabiliţi câştigătorii etapei eparhiale a concursului.

    În perioada 20 – 21 mai 2013 se va organiza la nivelul Patriarhiei premierea câştigătorilor la nivelul eparhiilor. Informaţii suplimentare pot fi obţinute din conceptul concursului aflat la adresa:

http://mitropolia-banatului.ro/concurs

Comments are closed.