Consfătuirile județene ale profesorilor de Religie din județul Timiș

În vederea organizării activităților specifice disciplinei Religie, marți 16 februarie 2021,  Inspectoratul Școlar Județean Timiș a organizat Consfătuirile județene ale profesorilor de Religie din județul Timiș. Activitatea s-a desfășurat în sistem online pe platforma Microsoft Teams și au participat 150 profesori de Religie din județul Timiș.

Înaltpreasfinția Sa, Părintele IOAN – Mitropolitul Banatului a transmis binecuvântarea Înaltpreasfinției Sale, tuturor profesorilor de Religie din cadrul eparhiei, manifestându-și interesul în mod deosebit pentru calitatea actului didactic al orei de Religie Ortodoxă. Părintele Mitropolit a transmis elevilor și părinților toată dragostea și rugăciunea Înaltpreasfinției Sale pentru trecerea cu bine peste toate dificultățile create de pandemie.

Înaltpreasfinția Sa dorește intensificarea colaborării dintre Școală și Biserică, creând în acest sens o colaborare a mediului teologic universitar din Timișoara, printr-un dialog creativ paideic, cu mediul preuniversitar, în vederea sprijinirii profesorilor de Religie la clasă.

Activitatea s-a desfășurat în cadrul “Calendarului Consfătuirilor cadrelor didactice din județul Timiș”, aprobat de domnul inspector școlar general, prof. Marin Popescu.

La această activitate a fost invitat părintele dr.  Nichifor Tănase, consilier pentru învățământ în cadrul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Timișoarei și un reprezentat al Casei Corpului Didactic Timiș, profesor metodist Călin Diaconescu.

În cadrul întâlnirii, părintele consilier a inițiat și prezentat workshopul “Inteligența credinței și vocația autentică a creștinului”, adresată profesorilor de Religie care predau la clasele de nivel liceal, realizat în parteneriat cu Facultatea de Teologie Ortodoxă – Universitatea de Vest Timișoara.

Ordinea de zi:

  • Prezentarea ofertei de formare a Casei Corpului Didactic Timiș pentru disciplina Religie, printr-un curs de formare avizat de Ministerul Educației și Cercetării;
  • Dezvoltarea parteneriatelor  în colaborare cu Biserica din comunitate;
  • Reorganizarea activităților în cadrul Proiectului “Cercul de lecturi religioase” (nivel primar și gimnazial);
  • Prezentarea Platformei de comunicare a profesorilor de Religie, dar și a platformelor inițiate la nivel național pentru predarea online;
  • Reorganizarea Cercurilor pedagogice;
  • Prezentarea activităților metodico-științifice;
  • Organizarea inspecțiilor în vederea obținerii gradelor didactice;
  • Prezentarea activităților derulate în cadrul cursului CRED – “Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” – Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020;
  • Continuarea activităților inițiate în cadrul cursurilor de formare organizate în parteneriat cu Societatea Biblică Interconfesională România: “Explorare în lumea Bibliei” și “Vindecarea traumei”.

În cadrul activității, părintele consilier dr. Nichifor Tănase a prezentat importanța dezvoltării parteneriatelor educaționale și derularea concursului catehetic „Biserica – familia românilor de pretutindeni”, în cadrul  activităților specifice anului omagial 2021.

  • Doamna inspector școlar pentru disciplina Religie, prof. Daniela Liliana Buzatu  a prezentat propunerile privind  reorganizarea activităților din cadrul “Cercului de lecturi

religioase“, exemple de bună practică și materiale didactice specifice acestui proiect, derulat în școlile din județul Timiș (nivel primar și gimnazial).

Profesorii de Religie au prezentat exemple de bună practică derulate la nivelul unităților de învățământ, privind modalitatea de predare online.

A fost prezentată platforma de comunicare a profesorilor de Religie din județul Timiș, prin realizarea unui DRIVE COMUN, în cadrul căruia sunt prezentate exemple de bună practică, elemente de legislație specifică disciplinei, activități derulate în cadrul parteneriatelor educaționale, ghiduri și scrisori metodice.

Un număr de 35 profesori de Religie s-au înscris și au participat la cursurile din cadrul Proiectului de formare continuă, acreditat de M.E.C. – 120 ore, 30 credite profesionale transferabile: CRED – “Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” – Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Au fost reorganizate Cercurile Pedagogice ale disciplinei Religie și au fost prezentate propunerile activităților metodico-științifice în cadrul acestor cercuri pedagogice:

Cercul Pedagogic I Timișoara – nivel gimnazial;

Cercul Pedagogic II Timișoara – nivel gimnazial;

Cercul Pedagogic III Timișoara – nivel gimnazial;

Cercul Pedagogic IV Timișoara – nivel liceal;

Cercul Pedagogic V – Lugoj, Făget, Buziaș;

Cercul Pedagogic VI – Sânnicolau Mare;

Cercul Pedagogic VII – Deta;

Comments are closed.