Consiliu Eparhial la Timişoara

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Nicolae, Mitropolitul Banatului, Consiliul eparhial al Arhiepiscopiei Timişoarei s-a întrunit marţi, 30 iulie, în şedinţă lunară de lucru. Şedinţa Consiliului eparhial a fost prezidată de Preasfinţitul  Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei. Ordinea de zi a consiliului a cuprins prezentarea mai multor hotărâri ale Sfântului Sinod, care se referă la bunul mers al vieţii bisericeşti în întreaga Patriarhie Română. Dintre acestea a fost prezentată hotărârea Sfântului Sinod nr. 6069 privind noul program pastoral, social şi misionar, precum şi metodele şi mijloacele de intensificare a pastoraţiei în Biserica Ortodoxă Română.

Acest program pastoral a fost pus la îndemâna părinţilor protopopi spre a fi analizat cu preoţii la prima întâlnire lunară de lucru şi apoi aplicat în toate parohiile şi mănăstirile Arhiepiscopiei.

De asemenea, au fost aduse la cunoştinţa membrilor consiliului eparhial şi a părinţilor protopopi, concluziile şi propunerile formulate în cadrul întrunirii naţionale de lucru a vicarilor eparhiali şi a consilierilor administrativ-bisericeşti, desfăşurată la Bucureşti, în 18 şi 19 aprilie a.c.

Totodată, s-a solicitat colaborarea tuturor preoţilor pentru susţinerea iniţiativei cetăţeneşti europene „Unul dintre noi”, prin strângerea de semnături care să fie înaintate apoi Cancelariei Sfântului Sinod.

Au fost discutate şi problemele curente ale secţiilor administrativ-bisericeşti dintre care amintim: completarea posturilor vacante de preot II la prohiile Sânandrei, protopopiatul Timişoara I şi Dumbrăviţa, protopopiatul Timişoara II.

Au fost aprobate schimbările de personal neclerical la nivelul eparhiei, şi a fost prezentat rezultatul la examenul de admitere la Facultatea de Teologie din Timişoara, sesiunea iulie 2013, la care s-au înscris toţi preoţii care nu au licenţă în Teologie Pastorală, spre a fi astfel în conformitate cu Statutul de Organizare şi Funcţionare al Bisericii Ortodoxe Române. În final au fost prezentate spre analiză şi avizare contractele de închiriere şi de lucrări înaintate de către parohii.

Comments are closed.