Consiliu Eparhial laTimişoara

Consiliul Eparhial s-a întrunit în şedinţă lunară de lucru joi, 6 iunie, pentru a analiza şi aproba problemele curente ale secţiilor administrativ-bisericească, culturală, economică şi juridică. La secţia administrativ bisericească au fost aduse în atenţie problemele referitoare la completarea unor parohii vacante, noi numiri de preoţi şi diaconi, precum şi hotărâri ale Consistoriului eparhial, ce privesc sancţionarea unor clerici, ce nu au respectat legiuirile bisericeşti. La secţia culturală a fost prezentată lucrarea „Revista Teologică Altarul Banatului 1944-1947; 1951-2011. Repere Monografice” a pr. dr Florin Dobrei, s-a prezentat raportul privind premierea olimpicilor judeţului Timiş şi a fost adus în atenţie ajutorul financiar pentru Facultatea de Teologie din Timişoara. De asemenea, au fost făcute precizări legate de organizare Simpozionului Naţional de Teologie cu tema ”Sf. Constantin cel Mare şi Imperiul creştin: teologie, politică şi hagiografie în Bizanţul timpuriu” de la Mănăstirea Timişeni- Şag, au fost prezentate conferinţele anuale cu genericul „Vremea bucuriei”, dedicate părintelui Teofil Părăian şi s-au făcut referiri la festivalul coral „Cântările Învierii” de la Mănăstirea Dobreşti. Totodată, s-a evidenţiat Simpozionul Internaţional cu tema „Valenţe terapeutice ale spiritualităţii ortodoxe şi direcţii principale în dezvoltarea psihologiei umane”, ce va avea loc sâmbătă, 8 iunie în  Aula Magna a Universităţii de Vest din Timişoara. Secţia economică a adus în atenţie referatele privind acordarea unor ajutoare financiare pentru sprijinirea preoţilor de la parohiile cu venituri reduse şi susţinerea bisericilor aflate în construcţie.  La secţia socială au fost prezentate rapoartele financiare şi narative ale ONG-urilor bisericeşti şi eparhiale din Arhiepiscopia Timişoarei, precum şi evenimentul caritabil pentru susţinerea Aşezământului persoanelor vârstnice de la Checea, ce va avea loc în cursul săptămânii viitoare.

Comments are closed.