Consiliul Eparhial la Timişoara

Consiliul Eparhial s-a întrunit în şedinţă lunară de lucru joi, 25 aprilie, pentru a analiza şi aproba problemele curente ale secţiilor administrativ-bisericească, culturală, economică şi juridică. În cadrul secţiei administrativ-bisericeşti a fost prezentat referatul privind participarea vicarului eparhial şi al inspectorului eparhial la atelierul regional „Responsabilitate şi implicare”, desfăşurat la Bucureşti în zilele de 18-19 aprilie 2013. A fost completată parohia vacantă Nădrag prin numirea unui licenţiat în Teologie Pastorală, s-a aprobat pensionarea unui preot din Protopopiatul Timişoara II şi au fost aprobate unele măsuri privind personalul neclerical. Secţia culturală a prezentat informări cu privire la  Festivalul de Toacă, ce va fi organizat  la Giroc, a fost adusă evaluarea programului Şcolii Ortodoxe „Antim Ivireanul”, precum şi problema numirii unui nou duhovnic la Facultatea de Teologie. Secţia economică a prezentat un referat despre atelierul regional desfăşurat la Bucureşti şi actele Cancelariei Sfântului Sinod nr. 4146 şi 4713/2013 cu privire la protocolul încheiat cu Secretariatul de Stat pentru culte, dar şi referitor la întocmirea unor situaţii concrete şi complete în ceea ce priveşte ajutorul financiar acordat Bisericii de Statul Român şi administraţiile locale. Secţia juridică a prezentat rapoartele de arendare şi închiriere înaintate de parohii spre aprobare.

Comments are closed.