Curs festiv

Joi 7 mai s-a desfăşurat la Centrul eparhial festivitatea absolvirii studiilor teologice de către o nouă promoţie a Facultăţii de Teologie ortodoxă din Timişoara.

Festivitatea a început prin oficierea Sfintei Liturghii şi a unei slujbe de mulţumire în biserica din incinta Centrului eparhial, apoi în sala festivă, în prezenţa Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Nicolae, Prea Sfinţitului Episcop Lucian al Caransebeşului, Prea Sfinţitului Episcop-vicar Paisie Lugojanu, a cadrelor didactice şi studenţilor absolvenţi, s-au rostit discursurile ocazionale şi s-au intonat cântări specifice unei atari festivităţi.

Leave a Reply