Dialog creştin la Timişoara

În continuarea şi consolidarea dialogului creştin dintre culte se obişnuieşte ca în a doua jumătate a lunii ianuarie să se organizeze la nivel naţional săptămâna de rugăciune pentru unitatea creştinilor. Astfel, se stabileşte o temă de reflecţie din Sfânta Scriptură, care să reprezinte un îndemn spre o mai bună înţelegere şi un dialog constructiv în împlinirea cuvântului evanghelic.

În perioada 18-25 ianuarie a.c. la Timişoara s-a desfăşurat Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creştină, sub motto-ul „Oare s-a împărţit Hristos?” (1 Corinteni 1,13), la care au participat cultele creştine şi reprezentanţii comunităţii evreieşti din oraş.

Duminică, 26 ianuarie, la Biserica Reformată din Timişoara, simbol al începutului Revoluţiei timişorene s-a încheiat această săptămână de rugăciune cu participarea reprezentanţilor cultelor creştine din judeţ, care au făcut referire la versetele scripturistice dedicate acestui program, specifice întâlnirii din acest an. Pe lângă cuvântul exegetic reprezentanţii cultelor participante au adus în faţa celor prezenţi şi un grup coral, ce a lăudat pe Dumnezeu prin  alese cântări din tradiţia eclesială a cultului respectiv.

  Delegatul Arhiepiscopiei Timişoarei, pr. Zaharia Pereş, consilier cultural al eparhiei a evidenţiat textul de la Matei 12,50: ,,Oricine va face voia Tatălui Meu Celui din ceruri, acela îmi este frate şi soră şi mamă”, prin care a subliniat necesitatea faptelor bune săvârşite spre ajutorarea semenilor, care au nevoie în aceste vremuri de efortul nostru comun, al tuturor celor ce credem în Hristos şi-L mărturisim ca Dumnezeu.

Părintele consilier a transmis totodată şi mesajul Înaltpreasfinţitului Părinte Nicolae, Mitropolitul Banatului, precum şi gândurile de bine ale Preasfinţitului Părinte Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al eparhiei.

 Ziua s-a încheiat cu rostirea rugăciunii ,,Tatăl Nostru” în limbile română, germană şi maghiară,  pentru a marca multiculturalitatea etnică şi confesională din Banat, ce poate fi un atuu important pentru oraşul Timişoara în contextul cadidaturii la titlul de capitală culturală europeană.

 Conducătorii cultelor creştine din România transmit un mesaj de binecuvântare pentru toţi cei care participă la aceste întâlniri. În mesajul transmis, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a subliniat: „În faţa multiplelor provocări secularizante creştinii pierd din credibiliate când se află în stare de conflict, dar câştigă în credibilitate când au credinţă vie, dialoghează şi cooperează unii cu alţii, pentru ajutorarea semenilor aflaţi în suferinţă şi sărăcie. Hrisos Domnul ne cheamă astăzi să ascultăm evanghelia Lui, să cultivăm iubirea de Dumnezeu şi de semeni, sfinţenia vieţii, recunoştinţa, dărnicia şi hărnicia, valoarea unică a persoanei umane şi a familiei tradiţionale, binele comun şi frumuşeţea sufletului generos. Împlinind această vocaţie profund creştină vom înţelege mai bine legătură dintre unitatea de credinţă eclesială şi cooperarea în misiunea socială. Astfel, vom aduce mai  multe semne de speranţă în timp de criză şi suferinţă”.

Comments are closed.