Economic-Financiar

                                                                                                                                                                               Sectorul economic-financiar – se ocupă de consolidarea situatiei financiare a Centrului eparhial printr-o buna gospodarire a activităţiilor economice cum ar fi:

– producţia de lumânări,
– responsabil de tipografie,
– desfacerea colportajului bisericesc,
– caută şi găseşte oportunităţi de finanţare prin proiecte,
– identifică sursele financiare necesare salarizării preoţilor din parohiile mici,
– se îngrijeşte de fondul de întrajutorare  a parohiilor sărace şi pentru biserici, case parohiale şi alte imobile bisericeşti aflate în construcţie,
– responsabil de gestiunea şi inventarierea bunurilor bisericesti,
–  urmăreşte situaţia cimitirelor parohiale şi a monumentelor existente pe raza parohiilor în colaborare cu autorităţile de stat,
–  se îngrijeşte de intabularea în cărţile funciare a proprietăţiilor imobile ale parohiilor şi de buna lor gestionare,
– urmareşte execuţia lucrărilor de pictura bisericească şi întocmirea actelor necesare etc.

                                                                                                                                                                 .

Sectorul economic-financiar: pr. ic. stav. Cristian Constantin
Telefon/Fax: 0256 491176
Email: economic@arhiepiscopiatimisoarei.ro

Comments are closed.