Ediţii ale operei lui Eminescu în Biblioteca Sfântului Sinod

Biblioteca Sfântului Sinod, una dintre instituţiile de cultură importante ale românilor, adăposteşte colecţii de manuscrise şi lucrări cu caracter enciclopedic foarte preţioase. Un loc important îl ocupă secţia dedicată poetului Mihai Eminescu. „Între colecţiile Bibliotecii Sfântului Sinod se numără şi un important fond de carte dedicat poetului naţional Mihai Eminescu. El a fost donat în cea mai mare parte de către doctorul Horaţiu Georgescu, în anii 70. El era un pasionat şi un admirator al lui Eminescu care a adunat din anticariate volume rare. Această colecţie a fost îmbogăţită în timp prin achiziţii şi donaţii. Amintesc dintre aceste volume ediţii princeps ale poetului naţional, de asemenea, volume care cuprind proză, dramaturgie, publicistica în cea mai mare parte apărută în revista Convorbiri Literare”, a spus  Arhim. Policarp Chiţulescu, directorul Bibliotecii Sfântului Sinod.

La Biblioteca Sfântului Sinod se află atât diferite ediţii ale operei poetului, cât şi lucrări ale criticilor literari care au abordat diferite aspecte

„De asemenea, un important fond de critică dintre autorii mai vechi, Ilarie C., Iorga, apoi Tudor Vianu, Garabeti Brăileanu, celebra Viaţa lui Mihai Eminescu a lui George Călinescu, monografia doamnei acad. Zoe Buşulenga şi alte titluri importante. De asemenea, pot fi întâlnite volume liliput, ediţii bibliofile de foarte mici dimensiuni şi ultimele apariţii, editate de Academia Română, ale caietelor cu manuscrisele originale, ştiindu-se că în 1902 Titu Maiorescu  a predat Academiei Române manuscrise în care s-au descoperit multe ediţii definitive publicate în ediţii postume şi antume şi aşadar biblioteca noastră a achiziţionat şi a primit donaţie în parte aceste caiete tipărite”, a mai declarat pentru TRINITAS TV Arhim. Policarp Chiţulescu, directorul Bibliotecii Sfântului Sinod.

Biblioteca Sfântului Sinod are ca principale obiective sprijinirea activităţii culturale, misionare şi ecumenice a Bisericii Ortodoxe Române, precum şi susţinerea procesului educativ şi de cercetare din cadrul unităţilor de învăţământ, cu precădere de profil teologic.

Sursa: basilica.ro

Comments are closed.