Evaluare orgnizaţională în cadrul Arhiepiscopiei Timişoarei

În perioada 21-28 februarie a..c o echipă de experţi evaluare organizaţională din cadrul proiectului „FORTE – Formare trainică pentru parteneriat social”, desfăşoară în Arhiepiscopia Timişoarei o primă etapă în evaluarea sistematică, obiectivă şi profesională a capacităţii organizaţionale şi de livrare de servicii sociale, urmând ca finalizarea evaluării să aibe în cursul lunii martie.

Prin această evaluare se urmăreşte identificarea elementelor caracteristice, nivelul dezvoltării organizaţionale, punctele mai puţin dezvoltate, părţile care ar putea fi consolidate, priorităţiile de formare ale personalului, avantajele şi dezavantajele unor anumite abordări sau orientări de implicare şi recomandarea de îmbunătăţiri sau schimbări în funcţie de rezultatele procesate.

Radiografierea activităţii din cadrul Arhiepiscopiei Timişoarei se va face cu ajutorul unor instrumente (metode)de lucru: interviu, discuţii de grup ( focus group), chestionar. Datele culese cu ajutorul lor vor fi prezentate într-un raport care va cuprinde atât o imagine sintetică a eparhiei ( din punct de vedere administrativ) , cât şi o serie de sugestii de îmbunătăţire a activităţii pe diferite paliere.
“Ne bucură iniţiativa Patriarhiei Române şi a Federaţiei Filantropia din dorinţa de a aduce un plus de competenţă tuturor departamentelor din eparhiile selectate într-o şansă egală de a se dezvolta şi de a fi prezente în viaţa comunităţii, a declarat părintele Cristian Pavel, consilier social în cadrul Arhiepiscopiei Timişoarei.

Proiectul “ FORTE – Formare trainică pentru parteneriat social”
propune o intervenţie structurată pentru sprijinirea dezvoltării organizaţionale a eparhiilor, în funcţie de caracteristicile lor şi de priorităţile identificate la nivel regional şi local.
Începând din septembrie 2010, Federaţia Filantropia împreună cu Patriarhia Română, Instituto de Formation Integral (IFI) şi SC Global Commercium Development S.R.L implementează proiectul FORTE – Formare trainică pentru parteneriat social.
Proiectul vizează dezvoltarea capacităţii organizaţionale a structurilor active în domeniul parteneriatului social din cadrul Administraţiei Patriarhale şi a 9 eparhii din cuprinsul Bisericii Ortodoxe Române, pentru a deveni parteneri mai puternici pentru incluziunea socială la nivel naţional. Acesta se desfăşoară pe parcursul a 36 de luni, până în august 2013, pe teritoriul României, fiind susţinut financiar prin Programul Operaţional pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – POSDR

Leave a Reply