Examen de Capacitate Preoţească la Timişoara

examen capacitate

Vineri, 3 octombrie, la sediul Centrului Eparhial din Timişoara a fost organizată o nouă sesiune a Examenului de Capacitate Preoţească pentru licenţiaţii în Teologie Pastorală care doresc să se titularizeze pe un post clerical. La această sesiune s-au înscris trei clerici şi unsprezece licenţiaţi în Teologie Pastorală din cadrul eparhiei. Comisia de examinare a fost alcătuită din profesori de la Catedra de Teologie din cadrul Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie din Timişoara.

Examenul a fost organizat în conformitate cu cele stabilite de Permanenţa Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Timişoarei, ţinând seama de metodologia de obţinere a gradelor profesionale pentru personalul clerical. „În urma probelor scrise care s-au desfăşurat, respectiv Dogmatică şi Morală, Istorie Bisericească Universală şi Istoria Bisericii Ortodoxe Române, 13 candidaţi au fost declaraţi admişi, pentru a participa la examenul oral, care a constat în mai multe probe: Exegeza Noului Testament; Legislaţie şi Administraţie bisericească; Pastorală și Teologie Liturgică; Omiletică şi Catehetică; Muzică bisericească şi Ritual. Acest examen este necesar absolvenţilor de Teologie Pastorală care doresc să devină preoţi, potrivit Statutului Bisericii Ortodoxe Române şi regulamentelor în vigoare. El este valabil un an de zile pentru cei care au obţinut media generală sub nota 9 şi doi ani de zile pentru cei care au obţinut media generală peste nota 9”, a menţionat pr. Sorin Lungoci, consilier al Sectorului Învăţământ şi activităţi cu tineretul al eparhiei. Potrivit Metodologiei de obţinere a gradelor profesionale de către personalul clerical, Examenul de capacitate preoţească, ce se constituie în examen de titularizare pe post, se organizează de două ori pe an, primăvara şi toamna. „Programa examenului este foarte complexă şi acoperă toate laturile şi disciplinele teologice fundamentale, istorice, biblice, sistematice, practice, tocmai în ideea unei evaluări temeinice a celor care doresc să intre în cler şi să fie numiţi pe seama unei parohii. Această evaluare a capacităţii şi pregătirii teologice verifică cunoştinţele dobândite în anii de studiu a licenţiaţilor în Teologie Pastorală, iar prin faptul că valabilitatea examenului este de doar un an sau doi, candidaţii la preoţie sunt îndemnaţi la o pregătire continuă, pentru a răspunde cu succes exigenţelor slujirii pastoral-misionare în parohie”, a precizat pr. lect. univ. dr. Vasile Itineanţ. Candidaţii care nu au promovat examenul de capacitate preoţească se pot prezenta la un nou examen în sesiunea următoare, în aceleaşi condiţii. Media de promovare a examenului de capacitate este minimum 7 (şapte). Centrul eparhial eliberează, la cerere, Certificatul de titularizare (capacitate preoţească), în care se înscrie rezultatul obţinut. În baza notei obţinute, teologii se pot înscrie pentru ocuparea uneia dintre parohiile vacante din Arhiepiscopia Timişoarei.

examen capacitate (1)

Comments are closed.