Examen de selecţie pentru ocuparea postului de preot la Parohia Fratelia, Protopopiatul Timişoara I

Prin cele de faţă facem cunoscut că pentru ocuparea postului vacant de preot de la Parohia Timişoara Fratelia, Protopopiatul Timişoara I, potrivit Statutului de organizare şi funcţionare a Bisericii Ortodoxe Române şi hotărârilor Sfântului Sinod nr.3227/ 1991 şi 511/ 1992, se va organiza examenul de selecţie stabilit.

Dosarele preoţilor candidaţi se vor depune la oficiile protopopeşti, la Centrul eparhial înaintându-se numai cele care întrunesc condiţiile statutare şi regulamentare.

La examen se pot prezenta preoţii licenţiaţi în Teologie, având media minimă de 8,51 (opt şi 51%) decurgând din media de studii, media la examenul de definitivat, gradul II sau I (ultimul susţinut) şi media notelor administrative pe ultimii 5 ani, fără impedimente canonice şi fără sancţiuni în ultimii 5 ani.

Examenul va consta din:

Susţinerea în faţa comisiei a unui memoriu asupra activităţii pastorale şi gospodăreşti desfăşurată în ultimii 5 ani, care va fi certificat de protopop şi depus cu cerere de candidare;

– o probă scrisă cu câte un subiect din domeniul Teologiei pastorale, al Teologiei Dogmatice şi Îndrumări misionare;

– o probă orală constând din susţinerea unei predici şi cateheze, potrivit tematicii de asemenea anexată;

– o probă de slujire la biserică;

Cei interesaţi pot să-şi depună cererile de candidare până cel târziu la 25 noimebrie 2011, data examenului urmând a fi comunicată ulterior fiecărui candidat înscris.

Comments are closed.