Examen şi colocviu pentru Gradul I

În conformitate cu Metodologia pentru obţinerea gradelor profesionale în preoţie de către personalul clerical, aprobată de Sfântul Sinod prin hotărârea 1199/2008 şi pe temeiul hotărârii Permanenţei Consiliului Eparhial din 9 iulie 2013, s-a aprobat organizarea unui nou colocviu de admitere la gradul I în preoţie, dar şi de susţinere a lucrărilor pentru obţinerea gradului I, de către candidaţii care au promovat colocviul de admitere la gradul I în anul precedent, în ziua de marţi, 5 noiembrie a.c., la Centrul eparhial din Timişoara, începând cu ora 9:00.

Dosarele candidaţilor vor fi depuse la Sectorul învăţământ al Centrului eparhial Timişoara în perioada 7 – 25 octombrie a.c. În ce priveşte lucrările de grad ale candidaţilor care au promovat colocviul de admitere la gradul I în anul precedent, acestea vor fi depuse până la data de 31 august a.c.

Comments are closed.