Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie

Programe de studii universitare de Teologie Ortodoxă

Existenţa învăţământului teologic în Banat are tradiţie îndelungată şi contribuie la progresul moral, spiritual şi intelectual al societăţii, răspunzând nevoilor Bisericii. Astfel, pe lângă formarea de preoţi şi profesori de religie, învăţământul teologic are menirea şi îndatorirea să contribuie la reabilitarea societăţii, la promovarea Bisericii prin împlinirea rolului ei misionar.

Studiile universitare teologice la Timişoara au fost înfiinţate prin hotărârea Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Timişoarei şi Caransebeşului la 6 decembrie 1992, primind aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în sesiunea din 19 – 22 ianuarie 1993. S-a reluat astfel firul întrerupt vreme de mai bine de jumătate de secol, ştiut fiind că până în anul 1948 existau Academii teologice la Timişoara şi Caransebeş.

Din anul universitar 1993 – 1994, programele de studii teologice universitare funcţionează la Universitatea de Vest din Timişoara ca parte componentă a unei facultăţi multidisciplinare, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie.

În present, funcţionează un program de studii de licenţă acreditate şi structurate potrivit sistemului Bologna:
■ TEOLOGIE PASTORALĂ (4 ani)

Din anul universitar 2021-2022 Catedra de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara organizează studiile masterale intitulate:

■ TEOLOGIE ORTODOXĂ ȘI MISIUNE CREȘTINĂ (2 ani)

Sunt asigurate o serie de facilităţi:
■ suport spiritual şi pedagogic continuu, girat de către cadre didactice de specialitate;
■ cercuri ştiinţifice studenţeşti şi alte activităţi cu profil academic şi teologic;
■ participări la sesiuni ştiinţifice şi simpozioane naţionale şi internaţionale;
■ aplicaţii pedagogice şi pastoral-misionare;
■ burse de studii în străinătate prin convenţii interdepartamentale.

Catedra de Teologie Ortodoxă utilizează localul din str. Oituz nr. 4, care este proprietatea Universităţii de Vest din Timişoara.  

Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie cu specializarea: Teologie Pastorală

 

Decan: prof. univ. dr. Loredana Pungă

Prodecani: conf. univ. dr. Valy Ceia, lect. univ. dr. Karla Lupșan, lect. univ. dr. Gabriel Bărdăşan

Secretarşef: prof. Ramona Miţiga

Secretar pentru programele de studii teologice: Mariana Mitrică

Şeful Catedrei de Teologie Ortodoxă: pr. conf. univ. dr. Constantin Jinga

Cadre didactice titulare: pr. conf. dr. Gavril Trifa, pr. conf. dr. Constantin Jinga,
conf. dr. Remus Mihai Feraru, pr. lect. dr. Daniel Enea, lect. habil. dr. Daniel Lemeni,
pr. lect. dr. Cosmin Panţuru, pr. lect. dr. Marius Florescu,
pr. lect. dr. Adrian Covan, pr. lect. dr. Alin Cristian Scridon, pr. lect. dr. Ioan Mihoc

Cadre didactice asociate: pr. dr. Marius Ioana, pr. dr. Iosif Stancovici, ierom. dr. Rafael Povîrnaru, pr. dr. Nichifor Tănase, pr. drd. Laurian Popa 

Duhovnic: ieromonah dr. Rafael Povîrnaru 

Biblioteca Facultății de Teologie: Nicolae Dragoş Lengher

Administrativ financiar – patrimoniu: Irina Lazăr

 

 

Comments are closed.