Lucrări omagiale dedicate Înalt Preasfinţitului Dr. Nicolae Corneanu

      În cadrul manifestărilor dedicate aniversării semicentenarului Întâistătătorului Mitropoliei Banatului, la Centrul eparhial din Timişoara a avut loc în data de 5 martie,  lansarea cărţii „Repere religioase ortodoxe române timişorene”, ajunsă la ediţia a II-a pr. Ioan Bude, şi a unui album omagial care aduce în actualitate imagini de la întronizarea Înalt Preasfinţitului Părinte Mitropolit. Nicolae al Banatului. Totodată a fost prezentat şi DVD-ul intitulat „Înalt Preasfinţitul Părinte Dr. Nicolae Corneanu- jumătate de veac ca Arhiepiscop al Timişoarei şi Mitropolit al Banatului”

Prin purtarea de grijă a Preasfinţitului Părinte Paisie Lugojanul, Episcop – vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, evenimentul s-a desfăşurat în sala festivă a Centrului eparhial în prezenţa unui număr mare de preoţi, studeţi şi credincioşi timişoreni, între care o serie de personalităţi ale vieţii culturale şi academice.

În deschiderea întâlnirii, Preasfinţia Sa a menţionat „Ne bucurăm cu toţii de această frumoasă aniversare, a împliniri a 50 de ani de slujire în scaunul de Întâistătător al Mitropoliei Banatului, a Înalt Preasfinţitului Părinte Nicolae, şi cred că dincolo de emoţiile pe care este firesc să le avem, toate aceste evenimente dedicate Înalt Preasfinţiei Sale au demostrat că Mitropolitul Banatului ocupă un loc deosebit în sufletele şi inimile  clericilor şi credincioşilor bănăţeni. Dincolo de înţelepciunea şi de dragostea sa părintească pentru toţi cei care l-au întâlnit, precum şi de bogata sa activitate teologică şi literară, Înalt Preasfinţitul Nicolae a fost un suţinător al tinerilor. Cultura sa a făcut să aibă cheia şi să deschidă cămările inimilor tinerilor şi să-i apropie de Biserică într-o vreme nu tocmai uşoară şi în care libertatea cuvântului era bine urmărită. Aşadar, cu ajutorul lui Dumnezeu, cu înţelepciunea sa, ca dar al lui Dumnezeu, a reuşit să impulsioneze activitatea Bisericii, să dea multă stabilitate acestei zone interconfesionale şi interetnice şi mai ales să se bucure de preţuirea şi dragostea tuturor credincioşilor Bisericii bănăţene”.

În continuarea evenimentului a urmat lansarea cărţii „Repere religioase ortodoxe române timişorene”, a pr. Ioan Bude şi a albumului omagial  editat la Tipografia eparhială, ce cuprinde o serie de fotografii de la ceremonia de instalare a Mitropolitului Banatului din anul 1962, precum şi o scurtă retrospectivă a vieţii bisericeşti dn ultimii 50 de ani a Arhiepiscopiei Timişoarei. Albumul omagial intitulat “O jumătate de veac de arhipăstorire ca Întâistătător al Mitropoliei Banatului   4 martie 1962 – 4 martie 2012″ a apărut prin purtarea de grijă a Preasfinţitului Părinte Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei şi prin osteneala slujitorilor cancelariei eparhiale.

În adoua parte a întâlnirii a avut loc prezentarea filmului omagial  cu titlul ,,Mitropolitul Nicolae Corneanu  – Jumătate de veac în fruntea Bisericii bănăţene”, realizat de Arhiepiscopia Timişoarei în colaborare cu Video Art’s Timişoara. Imagini din film aduc în atenţie momentul 4 martie 1962 de la Catedrala mitropolitană, dar şi opinii ale ierarhilor din cadrul Mitropoliei Banatului cu privire la dragostea părintească arătată de Înaltpreasfinţia Sa faţă de preoţii, monahii şi credincioşii bănăţeni. Totodată, filmul evidenţiază personalitatea Înaltului Nicolae, calităţile Sale de excepţie, vocaţia de cărturar, dar şi rolul de reper al dialogului interreligios şi ecumenic. Actorii filmului sunt oamenii de seamă ai Banatului din majoritatea instituţiior importante, reprezentanţi ai cultelor timişorene, colaboratorii Centrului eparhial, dar şi artişti de mare valoare care l-au cunoscut şi  apreciat aşa cum se cuvine pe Părintele Mitropolit.

Filmul în format DVD s-a realizat cu sprijinul Preasfinţiei Sale Paisie Lugojanul Episcopul vicar al Eparhiei Timişoarei şi cu profesionalismul regizorului Victor Popa, colaborator media al Centrului eparhial.

Comments are closed.