Implementarea programului catehetic “Hristos împărtăşit copiilor” în eparhia Timişoarei

În eparhia noastră programului catehetic „Hristos împărtăşit copiilor” a fost lansat oficial în data de 16 februarie 2007 de către Pr. dr. Constantin Naclad, coordonatorul proiectului la nivelul Patriarhiei Române. După derularea a două sesiuni de formare a formatorilor, în luna aprilie 2007 şi februarie 2008, implementarea proiectului s-a realizat conform calendarului de activităţi stabilit la Seminarul Naţional desfăşurat pe această temă, în perioada 27-28 august 2008, la Bucureşti şi aprobat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în şedinţa Sa din 29 octombrie 2008 (Tema nr. 5180):

a) La începutul lunii septembrie s-a înfiinţat Biroul eparhial de catehizarea tineretului. Acest birou a luat fiinţă în cadrul sectorului Cultural. Responsabil cu coordonarea acestui program catehetic a fost desemnat preotul Sorin Lungoci.
b) La sfârşitul lunii septembrie, la nivelul celor cinci protopopiate s-au numit responsabilii pentru cateheza parohială.
c) Programul catehetic „Hristos împărtăşit copiilor” a fost prezentat, într-un cadru general tuturor preoţilor din eparhie la conferinţele preoţeşti, desfăşurate în luna octombrie a anului trecut.
d) Începând cu luna noiembrie (2008) la nivelul fiecărui protopopiat s-au organizat ateliere de formare a preoţilor şi a cateheţilor pe grupe.
e) Preoţii participanţi la cursurile de instruire au primit informaţii privind conţinutul tematic al catehezelor, metodele utilizate în predarea cunoştinţelor biblice, modul de atragere şi stimulare a copiilor, modul de organizare a grupelor catehetice, precum şi modalităţile de evaluare şi evidenţă catehetică. Totodată, au primit câte un set complet din ghidurile catehetice şi au fost îndrumaţi să colaboreze cu profesorii de religie şi cu alte cadre didactice, stabilind parteneriate cu şcolile din cartier sau localitate.
f) Pentru perfecţionarea continuă a preoţilor cateheţi la nivelul fiecărui protopopiat s-au susţinut lunar cateheze demonstrative de către preoţii responsabili cu acest proiect, dar şi de către alţi preoţi.
g) La sfârşitul primului an (2008-2009) se constată că la un număr de 80 de parohii s-a reuşit aplicarea proiectului, urmând ca, începând cu luna septembrie a.c., să se extindă şi la celelalte parohii. Acest număr reprezintă aproximativ 30% din numărul parohiilor care se înscriu în acest program catehetic din cadrul eparhiei noastre.
h) La sfârşitul anului catehetic (2009-2010) proiectul s-a extins la 195 de parohii. Acest număr reprezintă aproximativ 70% din numărul parohiilor existente în cuprinsul eparhiei noastre.

Coordonatul proiectului:

Pr. consilier Sorin Lungoci

Comments are closed.