Înaltpreasfinţia Voastră,

        Împlinirea a 50 de ani de ani în fruntea Bisericii Ortodoxe Române din această parte a ţării, constituie un minunat prilej de a-mi exprima sentimentele de aleasă preţuire şi deosebit respect faţă de Înaltpreasfinţia Voastră şi faţă de ampla lucrare pe care o împliniţi şi a numeroşilor credincioşi pe care-i păstoriţi cu dragoste şi profundă înţelepciune.

Prin întreaga activitate arhierească şi, în egală măsură, prin prodigioasa şi prestigioasa dumneavoastră operă culturală şi bisericească, cât şi prin aleasa misiune de dascăl al celor tineri, constituiţi o personalitate-simbol a comunităţii din Banat, un exemplu demn de urmat şi un catalizator al eforturilor de mai bine.

Remarcabilă este şi strădania dumneavoastră, alături de ceilalţi conducători ai Bisericilor din Banat, de a găsi calea cea dreaptă şi firească pentru a realiza buna înţelegere şi purtare între toţi credincioşii, într-un model ecumenic de convieţuire inter-religioasă şi inter-etnică apropiat de valorile civilizaţiei moderne.

Îmi sunt cunoscute, şi apreciez în mod deosebit, eforturile şi preocupările Bisericii pe care o conduceţi de a se implica în viaţa comunităţilor în care-şi desfăşoară nobila şi sfânta ei misiune, fiind un tovarăş de nădejde al autorităţilor locale şi judeţene, în încercarea atât de grea, pentru perioada pe care o traversăm, de a face viaţa oamenilor mai bună şi mai aproape de aşteptările cu care aceştia, cu îndreptăţită speranţă, ne împovărează pe toţi cei care, vremelnic, ne aflăm în diverse demnităţi.

Am convingerea, de asemenea, că perioada pe care o traversăm poate fi depăşită doar prin înţelegere şi prin deplina conlucrare a tuturor entităţilor statului, într-un spirit de toleranţă şi de asumare responsabilă a rostului fiecăreia.

Exemplul dumneavoastră, îndemnurile şi învăţăturile pe care le transmiteţi credincioşilor şi, mai ales, atitudinile publice exprimate în această direcţie ne întăresc convingere respectivă şi ne dau speranţă pentru viitor.

Încrezător în viitorul comun, alături de Biserica Ortodoxă strămoşească, doresc Înaltpreasfinţia Voastră, să vă transmit sincerele mele felicitări şi mulţumiri pentru generoasa dumneavoastră trudă, însoţite de urările de multă sănătate şi putere de muncă, puse cu înţelepciune în slujba nobilei lucrări de păstorire a credincioşilor şi de întrupare a binelui naţiunii române!

LA MULŢI ANI!

MIRCEA BĂCALĂ

Prefectul judeţului Timiş

Comments are closed.