Înaltpreasfinţitul Nicolae, Mitropolitul Banatului împlineşte 90 de ani

 Joi, 21 noiembrie, Înaltpreasfinţitul dr. Nicolae Corneanu, Arhiepiscopul Timişoarei şi Mitropolitul Banatului împlineşte 90 de ani de viaţă. Cu acest prilej, clericii şi credincioşii din cuprinsul Arhiepiscopiei Timişoarei, împreună cu Preasfinţitul Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, urează Înaltpreasfinţiei Sale ani mulţi şi binecuvântaţi, cu arhipăstorire rodnică, spre slava lui Dumnezeu şi spre binele sfintei Sale Biserici.

 Miercuri, 20 noiembrie, de la ora 13,00, colaboratorii Centrului eparhial şi preoţii slujitori de la Catedrala mitropolitană l-au felicitat pe Înaltpreasfinţia Sa, Înaltpreasfinţitul dr. Nicolae Corneanu la reşedinţa mitropolitană din Timişoara. În cadrul acestei întâlniri, cuvântul de aleasă felicitare a fost rostit de preotul Ionel Popescu, vicar eparhial, care a spus: „Suntem prezenţi cu emoţie în suflet şi cu bucurie la acest eveniment aniversar toţi membrii Permanenţei Consiliului Eparhial în frunte cu Preasfinţitul Paisie Lugojanul şi colaboratori de la oficiile protopopeşti, de la sfintele mănăstiri şi de la Catedrala mitropolitană, dar şi ceilalţi fraţi şi surori de la Centrul eparhial, mulţumindu-vă, Înaltpreasfinţite Părinte Mitropolit, pentru dragostea ce ne-o arătaţi, pentru rodnicile împliniri în ogorul Domnului şi mai ales pentru, modul minunat în care aţi ştiut întotdeauna să vă apropiaţi de oameni, de sufletul, nevoile şi aspiraţiile lor.  Este un moment important în viaţa Înaltpreasfinţiei Voastre, dar şi în viaţa eparhiei noastre, pentru că Bunul Dumnezeu v-a hărăzit aceşti mulţi ani de viaţă, închinaţi slujirii Bisericii şi credincioşilor în această de Dumnezeu păzită eparhie a Mitropoliei Banatului, din care 52 de ani ca episcop şi mai ales ca Arhiepiscop al Timişoarei şi Mitropolit al Banatului.  În această înaltă demnitate aţi slujit „cu timp şi fără timp” la altarul Bisericii noastre dreptmăritoare pe plan pastoral-misionar, teologic şi ştiinţific, ecumenic şi filantropic, dar şi administrativ-gospodăresc.  Opera Înaltpreasfinţiei Voastre este una extrem de bogată pe plan local, naţional dar şi internaţional. Vă mărturisim că toţi colaboratorii prezenţi am avut multe de învăţat de la Înaltpreasfinţia Voastră în aceşti ani, spre a deveni buni slujitori ai lui Dumnezeu, ai Bisericii şi ai credincioşilor; am învăţat ce înseamnă rigoarea administrativă, dar şi ştiinţifică-teologică, pilduitoare fiind opera teologică pe care aţi creat-o, sutele de articole, recenzii şi studii publicate în ţară şi în străinătate, nu mai puţin zecile de cărţi atât de utile preoţilor, profesorilor de Teologie, studenţilor, elevilor seminarişti şi tutror credincioşilor. Toţi cei prezenţi astăzi aici, în frunte cu Preasfinţitul Paisie Lugojanul, Vă aducem acum cuvânt de aleasă felicitare, prinos de cinstire şi de filială dragoste, rugând pe Bunul Dumnezeu să vă dăruiască încă mulţi şi binecuvântaţi ani de viaţă, spre binele Bisericii noastre şi al credincioşilor pe care îi arhipăstoriţi”.

 La rândul său, Înaltpreasfinţia Sa a mulţumit celor prezenţi pentru dragostea pe care au arătat-o prin prezenţa lor şi pentru urările adresate. „Ziua de astăzi reprezintă un eveniment deosebit, căci marchează o anumită perioadă a vieţii mele. Cu emoţie vă doresc tuturor să ajungeţi această frumoasă vârstă şi vă mulţumesc că v-aţi gândit să fim împreună, urându-vă numai bine, spor în toate şi Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie pururea cu noi toţi”, a precizat Înaltpreasfinţia Sa, Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului.

 Născut la 21 noiembrie 1923 în Caransebeş, într-o familie preoţească (unchiul său Cornel Corneanu a fost secretarul episcopului Miron Cristea, iar tatăl preot la biserica „Sf. Ioan Botezătorul” din Caransebeş), Nicolae Corneanu urmează cursurile şcolii elementare şi pe cele liceale la Caransebeş (1934-1942), apoi se înscrie la Facultatea de Teologie din Bucureşti, unde studiază în perioadă 1942-1946. După absolvirea facultăţii se înscrie la doctorat, iar la 30 iunie 1949 îşi va susţine teza cu titlul: „Viaţa şi petrecerea Sfântului Antonie cel Mare. Începuturile monahismului creştin pe Valea Nilului”, sub coordonarea regretatului profesor Ioan G. Coman.

În anul 1960 va fi hirotonit preot de către Patriarhul Teoctist, pe atunci episcop-vicar patriarhal, iar la 15 decembrie acelaşi an Colegiul Electoral Bisericesc îl alege episcop al Aradului, Ienopolei şi Hălmagiului. Este hirotonit arhiereu în biserica „Sfântul Spiridon Nou” din Bucureşti, la data de 15 ianuarie 1961, de către patriarhul Justinian, instalarea în funcţia de episcop al Aradului având loc la 22 ianuarie acelaşi an în catedrala episcopală din Arad. La 17 februarie 1962, acelaşi Colegiu Electoral al Patriarhiei Române îl alege în scaunul vacant de Arhiepiscop al Timişoarei şi Caransebeşului şi Mitropolit al Banatului

Comments are closed.