Întâlnirea nucleului de planificare strategică în cadrul proiectului FORTE

          Sectorul Social al Arhiepiscopiei Timişoarei, a organizat, vineri, 11 mai 2012, la sediul Centrului eparhial, din Bvd. C.D. Loga nr 7, întâlnirea nucleului de planificare strategică din cadrul proiectului  „Formare trainică pentru parteneriat social – FORTE”. Evenimentul s-a desfăşurat în sala de festivităţi a Reşedinţei mitropolitane şi a întrunit 14 preoţi din cadrul eparhiei.

 „ Arhiepiscopia Timişoarei este gazda celei de a doua întâlniri în cadrul unui amplu proces de planificare strategică desfăşurat cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Părinte Mitropolit Nicolae şi cu purtarea de grijă a Preasfinţitului Părinte Paisie Lugojanul, episcop- vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei. Nucleul format din 14 preoţi, din cele şase protopopiate şi din administraţia Centrului eparhial, reprezentativ la nivel de eparhie,  este în măsură ca astăzi, reanalizând datele şi rezultatele întâlnirii anterioare, să mai adauge încă o etapa, şi anume, identificarea oportunităţilor şi ameninţărilor în cadrul acestei analize, în vederea unei elaborări temeinice, durabile şi ancorate în realitate a unei strategii la nivel de eparhie”, a declarat Pr. Cristian Pavel, consilierul pe probeleme de asistenţă socială al Arhiepiscopiei Timişoarei. În prima parte a întâlnirii au fost abordate subiecte privind  rolul, modalitatea de lucru şi calendarul de întâlniri al nucleului de planificare strategică la nivelul Arhiepiscopiei Timişoarei. Apoi, a avut loc o prezentare succintă a analizei SWOT, ca modalitate de analiză a mediului organizaţiei. SWOT vine din limba engleza de la iniţialele cuvintelor Strenghts (puncte tari), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities (oportunităţi) şi Threats (ameninţări).  Utilitatea acestei analize constă în faptul că te ajută să identifici aspectele care trebuiesc îmbunătăţite, şi cel mai important iţi permite sa identifici punctele tale tari pe care le poţi valorifica pentru a profita de oportunităţi şi de a contracara orice ameninţări externe care pot apărea în dezvoltarea proiectului. În continuarea întâlnirii, a avut loc un schimb de opinii pe marginea  punctelor tari şi a punctelor slabe identificate de participanţii la întâlnirea din 3 aprilie. a.c. În final,  cei 14 participanţi organizaţi pe grupe de lucru, au realizat  definitivarea Analizei SWOT, prin completarea cadranelor referitoare la oportunităţi şi ameninţări potrivit domeniilor economic, cultural şi social. Din partea Instituto de Formacion Integral (Spania) a fost prezent la întâlnire, Cristian Chiriac, facilitator pentru Arhiepiscopia Timişoarei în cadrul proiectului. „ Având în vedere mediul economic, social, politic şi cultural în mişcare din România de astăzi, elaborarea unei strategii a Bisericii pentru următorii trei ani nu putea să nu ţină cont de acest context. De aceea, nucleul de planificare strategică întrunit la Timişoara, a identificat punctele tari şi punctele slabe, dar mai ales oportunităţile şi ameninţările care s-ar putea ivi pe parcursul următorilor trei ani în implementarea strategiei de activitate a Arhiepiscopiei Timişoarei”, a precizat Cristian Chiriac.

 Proiectul FORTE este implementat de Federaţia Filantropia în nouă eparhii ale Patriarhiei Române, începând din septembrie 2010. Partenerii în proiect sunt: Patriarhia Română, Instituto de Formacion Integral (Spania) şi Global Commercium Development. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Proiectul urmăreşte dezvoltarea capacităţii organizaţionale a structurilor active în domeniul parteneriatului social din cadrul Administraţiei Patriarhale şi a nouă eparhii din cuprinsul Bisericii Ortodoxe Române, pentru a deveni parteneri mai puternici pentru incluziunea socială la nivel naţional.

Comments are closed.